عنوان
بررسي شدت بارش در چند سيل منتخب در مناطق مختلف کشور
نویسنده (گان)
اسماعيلي شاهزاده,زهره;ميررکني,سيد مجيد ;نصراصفهاني,محمدعلي
چکیده مقاله
در اين مقاله سعي بر آن است تا برخي از سيل‌هايي که در ايران در 18 فروردين و23 اسفند 1392 در استان‌هاي هرمزگان، فارس و کرمان، سيستان و بلوچستان و همچنين20 اسفند 1393 در استان‌هاي هرمزگان، کرمان، فارس و 20 آبان 1394 در استان‌هاي هرمزگان، کرمان، فارس و ايلام رخ داده معرفي شوند. به اين منظور از ميزان بارش ثبت شده در زمان سيلاب در ايستگاه‌هاي سينوپتيک استان‌هايي که در بالا ذکر شد، استفاده و پرباران‌ترين روزهاي بارش و ميزان بارش تجمعي سال رخداد سيل مشخص و بين ميزان بارش رخداده در روز وقوع سيل و ميانگين بارش روزهاي باراني و ميانگين بلندمدت سالانه در سال رخداد مقايسه‌اي انجام شد. در 18 فروردين 1392 بيشينه بارش در سيل‌هاي مورد نظر با توجه به داده‌هاي دردسترس و مقايسه آن با ميانگين بارش‌هاي روزانه مربوط به ايستگاه شيراز و زرقان و کمينه بارش‌ها مربوط به ايستگاه داراب و جهرم مي‌باشد. در 23 اسفند 1392 بيشينه بارش در ايستگاه بندرعباس و کمينه بارش در ايستگاه زاهدان است. در 20 اسفند 1393 بيشينه بارش در بندرعباس و کمينه بارش در ايستگاه درودزن بوده است. و براي 20 آبان 1394 بيشينه بارش در ايستگاه لار و کمينه بارش در ايستگاه بافت ثبت شده است.

متن کامل مقاله