عنوان
ارائه يک مدل رياضي بارويکرد يکپارچه‌سازي توليد و توزيع در زنجيره تأمين
نویسنده (گان)
ظريف پويا,ايمان;بانکيان,بهزاد;مرادي,اميرعلي
چکیده مقاله
امروزه عرصه‌ي توليد و خدمات با تغيير الگوي رقابت از ميان شرکت‌هاي مستقل با رقابت ميان زنجيره‌هاي تأمين مواجه است؛ بنابراين اهميت جريان مواد در زنجيره‌‌ي ‌تأمين توجه زيادي را به خود جلب کرده است. کارخانه‌هايي که داراي توزيع‌کنندگان زيادي در سطح شهر يا شهرهاي مختلف هستند و تقاضاي آن‌ها را تأمين مي‌کنند، با اين سؤال کليدي مواجه هستند که نحوه پياده‌سازي استراتژي‌هايشان براي تأمين منابع موردنياز توزيع‌کنندگان بايد چگونه باشد. هدف اين پژوهش ارائه يک مدل برنامه‌ريزي خطي عدد صحيح براي تعيين اين استراتژي است. يکي از ويژگي‌هاي بارز اين مدل چند دوره‌اي بودن آن است همچنين سعي مي‌شود مسائل برنامه‌ريزي توليد، برنامه‌ريزي موجودي و برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل را به‌طور هم‌زمان حل کنيم، با حل يک مثال عددي نتايج آن را تحليل کنيم و متغيرهاي تصميم شامل ميزان توليد، ميزان تحويل به توزيع‌کنندگان و ميزان موجودي هريک از آن‌ها را در دوره‌هاي مختلف به دست آوريم.

متن کامل مقاله