عنوان
مدلسازي يکپارچه تصميمات برنامه‏ ريزي توليد و نگهداري و تعميرات با انتخاب استراتژي توليد سبز
نویسنده (گان)
سادات موسوي,مريم سادات;حاجي پور,وحيد
چکیده مقاله
با افزايش رقابت در بين صنايع توليدي، اهميت برنامه ريزي بهينه توليد بر همگان آشکار مي‏ باشد. امروزه، با توجه به گران شدن تجهيزات و بالا رفتن هزينه تعويض تجهيزات آسيب ديده، مباحث مرتبط با نگهداري و تعميرات از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. حرکت سريع صنايع به سمت خودکار شدن، بالا رفتن نياز به مهارت کارکنان در جهت مراقبت و تعمير تجهيزات، بالا رفتن حجم سرمايه گذاري ها و سرعت توليد و همچنين بالا رفتن قيمت قطعات يدکي و ماشين آلات از دلايل اصلي استقرار سيستم هاي ترکيبي نگهداري و تعميرات و توليد مي باشد. سيستم مديريت نگهداري و تعميرات با هدف کاهش تعميرات و هزينه هاي مربوطه به آن با بهره گيري از تکنيک هاي بازرسي دوره اي، زمان بندي سرويس ها و غيره، هزينه هاي تعميرات و در نتيجه هزينه هاي توليد را کاهش خواهد داد. از طرفي، امروزه مسائل زيست محيطي به عنوان يکي از ابعاد توسعه پايدار مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است. با افزايش آلودگي هوا و تغييرات اقليمي ايجاد شده، اغلب کشور ها به سمت ايجاد سياست هايي جهت جلوگيري از انتشارات گازهاي گلخانه اي مي روند. سياست هايي نظير تعيين محدوديت انتشار کربن و جريمه امري نوظهور در جهان مي باشد، که در اين تحقيق به اين موضوع مي پردازيم. بدين منظور، با توجه ويژه به تلفيق سياست هاي محدوديت انتشار گازهاي گلخانه اي و استراتژي‏هاي نگهداري و تعميرات، اين تحقيق به دنبال ارايه يک مدل رياضي براي حصول تصميمات بهينه برنامه ريزي توليد و نگهداري و تعميرات، مي باشد.

متن کامل مقاله