عنوان
مقايسه عملکرد تکنيک‌هاي شبکه عصبي براي پيش‌بيني ريزش مشتريان
نویسنده (گان)
حاتمي,رکسانا;بامداد,شهروز
چکیده مقاله
در سال‌هاي اخير تعدد شرکت¬هايي که خدمات نسبتا مشابه¬اي را به جامعه ارائه مي¬دهند موجب شده است تا مشتريان بر اساس نياز خود بتوانند شرکت مورد نظر را انتخاب و از خدمات آن بهره‌مند شوند و اين عامل سبب ريزش مشتريان آن سازمان شده است. اطلاعات موجود در سوابق مشتريان اعم از مشتريان وفادار و ريزش شده مي‌تواند راهي براي پيش¬گويي رفتار آينده مشتريان باشد. هدف اصلي اين مطالعه بررسي و کاربرد تکنيک‌هاي داده‌کاوي جهت پيش‌بيني ريزش مشتريان است که به صورت موردي در يکي از شرکت‌هاي فناوري اطلاعات که در حوزه تحقيقات بازار فعاليت مي‌کنند صورت گرفته است. ابتدا در اين مقاله به بررسي تکنيک‌هاي داده‌کاوي مي‌پردازيم و سپس با ترکيب تکنيک‌هاي شبکه عصبي SOM و ANN ريزش مشتريان اين مجموعه را بررسي مي‌کنيم و با مقايسه نتايج حاصل دريافتيم که مدل MLP پايه در مقايسه با مدل‌هاي ترکيبي داراي دقت بالاتري است.

متن کامل مقاله