عنوان
ملاحظه انرژي در زمانبندي جريان کارگاهي جايگشتي در توليد و توزيع
نویسنده (گان)
اويسي,مرضيه;خيرخواه,اميرسامان
چکیده مقاله
با ظهور توليد پايدار، صرفه‌جويي در مصرف انرژي توجه زيادي را به خود جلب کرده است. علاوه بر آن، تغييرات سريع در محيط‌هاي توليدي گرايش محققان و توليدکنندگان صنعتي را جهت هماهنگي توليد و توزيع در مديريت زنجيره تامين افزايش داده است. اين مقاله انرژي را در زمانبندي جريان کارگاهي جايگشتي با تحويل دسته‌اي به مشتريان لحاظ کرده است، به نحوي که محصولات در ابتدا در يک جريان کارگاهي جايگشتي توليد شده و متعاقبا در دسته‌هايي به مشتريان متعدد تحويل داده مي‌شوند. هدف اين مقاله، بهينه‌سازي تعادل بين هزينه توليد و توزيع با ميزان مصرف انرژي است. به منظور پياده-سازي اين مسئله¬ي بهينه‌سازي، ابتدا يک مدل رياضي چند هدفه با نظر گرفتن دو هدف مصرف انرژي و هزينه تحويل دسته¬اي و جريمه ديرکرد ارائه شده است، سپس مدل مسئله در ابعاد کوچک با استفاده از نرم افزار گمز حل و تحليل حساسيت و نمودار پارتوي آن رسم شده است. نتايج بدست آمده نشان مي¬دهند که در مرحله توليد تعيين مناسب توالي کارها بر روي ماشين¬آلات، انتخاب سرعت مناسب تسمه انتقال و خاموشي بموقع دستگاه¬ها موجب کاهش مصرف انرژي و در مرحله توزيع دسته¬بندي محصولات تمام شده موجب کاهش هزينه¬هاي توزيع مي¬شود.

متن کامل مقاله