عنوان
تحليل تطبيقي روش هاي تخمين هزينه در پروژه هاي نرم افزاري
نویسنده (گان)
نقوي,يگانه;باقري نژاد,جعفر
چکیده مقاله
امروزه با توجه به رشد چشمگير نرم‏افزار و کاربردهاي آن در زندگي، موضوعات بسياري پيرامون نرم‏افزار، طراحي و توليد آن مطرح است. مديريت پروژه‏هاي نرم‏افزاري از مهم‏ترين فعاليت‏ها در توسعه محصولات نرم‏افزاري است و يک عامل کليدي در موفقيت پروژه محسوب مي‏شود. بنابراين يکي از علل شکست پروژه‏هاي نرم‏افزاري مديريت ضعيف اين نوع پروژه‏ها است. در اين مقاله ابتدا به بررسي روش‏هاي پايه‏اي موجود براي تخمين هزينه در پروژه‏هاي نرم‏افزاري پرداخته و پس از جمع‏بندي، تجزيه و تحليل و مقايسه روش‏ها در جدول مربوطه، به ارائه پيشنهاداتي (مبتني بر نقاط ضعف موجود در روش‏هاي معرفي شده و پژوهش‏هايي که تاکنون انجام شده است) به منظور کاهش خطا و افزايش دقت در محاسبات مدل‏هاي تخمين هزينه نرم‏افزار و همچنين قابليت پياده‏سازي در شرکت‏هاي نرم‏افزاري، پرداخته شده است.

متن کامل مقاله