عنوان
چيدمان محصولات با استفاده از قوانين انجمني(مطالعه موردي)
نویسنده (گان)
رحيمي,سعيد;کوشا,حميدرضا
چکیده مقاله
از ديرباز ميزان فروش دغدغه اساسي فروشگاه‌ها بوده است. امروزه در دنياي فناوري حجم بسيار زيادي از اطلاعات خام وجود دارد که مي‌توان از آن¬ها جهت بالا بردن ميزان فروش بهره برد. فضاي قفسه‌ها يک موضوع مهم براي فروشگاه‌ها مي¬باشد؛ زيرا مي‌تواند نيازهاي بالقوه مشتريان را بالفعل کند و ميزان فروش فروشگاه افزايش يابد. تجزيه تحليل سبد خريد يک تکنيک براي درک کالاهايي که با احتمال زياد باهم خريداري مي‏شوند، چه کالاهايي مي‌باشند. با توجه به قانون وابستگي خريد از داده‌هاي معاملات روزانه به‏دست مي‌آيد، اين قوانين دانش ارزشمندي در مورد مشتريان و الگوهاي خريد به‌وسيله ارتباط بين اقلام مختلف را نشان مي‌دهد. شناسايي چنين الگوهايي مي‌تواند به خرده‌فروشان کمک کند تا با درک بهتر اقلامي که اغلب توسط مشتريان باهم خريداري مي‏شود، چيدمان فروشگاه را بهبود دهد. اين کار مفيد براي بررسي رفتار خريد مشتري و کمک به افزايش فروش است. اين پژوهش، فرآيند داده‌کاوي را براي شناخت رفتار مشتري در ارتباط معنايي محصولات خريداري‌شده براساس سبدخريد پياده‌سازي مي‌کند سپس با استفاده از روابط بدست آمده چيدمان انجام گرديده است.

متن کامل مقاله