عنوان
مروري بر مفهوم فرض و فرضيه
نویسنده (گان)
Ghahramani,Masume;بهزادي,محمد حسن
چکیده مقاله
تا کنون اختلاف نظرها و بحث هاي زيادي در مورد استفاده و کاربرد دو واژه فرض و فرضيه در بين محققان آماري وجود داشته است. فرض ايده اي است که انسان از چيزهاي اطراف براي اثبات درستي يا نادرستي چيزي برداشت مي کند. اما فرضيه يک پرسش جديد است که بنابر دلايل موجود به ذهن انسان (محقق) خطور مي کند. در اين مقاله سعي بر تشريح و تفسير دو واژه فرض و فرضيه در آمار شده است.

متن کامل مقاله