عنوان
بررسی رابطه راهکارها و ساختارهای آموزشی در گسترش دوره¬های تحت وب
نویسنده (گان)
شهلا شریفی الهام اخلاقی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله
این مقاله به توصیف رابطه بین ساختارهای آموزشی و اصول یادگیری بر اساس دوره¬های تحت وب می¬پردازد. سپس با تمرکز بر جنبه¬های اجتماعی، دانشگاهی، اجرایی و آموزشی دوره¬های تحت وب، به مرور آثار ادبی مربوط به کاربرد گفتگوی رایانه¬ای به عنوان روش اصلی عملی کردن راهکارهای آموزشی بر اساس نظریه یادگیری می¬پردازد. ارتباط این مفاهیم روشنگر راهکارهای آموزشی خاص و ایده¬های قابل کاربرد در مورد دوره¬های تحت وب با استفاده از گفتگوی رایانه¬ای است. در این پژوهش انگاره¬ای مطرح می¬شود که ساختارهای مشترک پیشینه آموزشی را به تصویر می¬کشد و آن¬ها را با اصول نظری و راهکارهای آموزشی همسو می¬کند. از آن¬جا که آموزش تحت وب در ایران در حال کاربرد و گسترش روز افزون است (همانگونه که در کالج دانشگاه فردوسی مشهد به کار می¬رود)، امید است این چارچوب به طراحان و مربیان دوره¬های تحت وب در طراحی، گسترش و اجرایی کردن ساختارهای نظریه بنیان فعالیت¬های آموزشی و یادگیری این محیط آموزشی کمک کند.

متن کامل مقاله