لیست مقالات اولين همايش ملي بازاريابي: فرصت ها و چالش ها

نمایش # عنوان نویسنده
0 بررسي تاثير جهت‌گيري بازار، نوآوري سازماني و قدرترقابت بر عملکرد مالي و عملکرد بازار بانکها علي کاظم شيخيان
رحمان دوستيان
1 تحقيقات بازاريابي مهرداد برون
2 بررسي مزاياي حسابداري و رضايت‌مندي کاربران در محيط سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان(ERP) علي کاظم شيخيان
سميه فرهاديان
3 جذب سرمايه گذاران خارجي در عرصه حضور بيمه گران خارجي در کشور محمد الهي
4 بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي مديران بر موفقيت طرح هاي ارتباطات يکپارچه بازاريابي در شعب بيمه آسياي شهرستان مشهد خانم مرتضايي
5 استفاده اينترنت، انگيزه و تبليغات، شواهد تجربي از ايران کبري نجفي
اعظم السادات حسيني
6 بررسي نسل سوم بازاريابي و تاثير آن بر توليدکنندگان ايراني مهدي نوروزي رامين
7 ارائه مدل کاربردي نام گذاري محصولات توليد داخل بر اساس پنج قانون لمپر رضا شافعي
نسيم نريماني
اسرين عزيزي
ثمانه خسروي
8 وضعيت تاثيرپذيري قابليت هاي بازاريابي از نظام فرآيندي استقرار مديريت بازاريابي در شرکتهاي کوچک و متوسط صنعتي (مطالعه اي در صنايع استان کردستان) رضا شافعي
محمد نظري پور
9 قدرت برند الکترونيک بانک ملت بر رضايت مشتريان از خدمات بانکداري اينترنتي تورج صادقي
ساحل فرخيان
مريم جعفري
سيد ابراهيم حسيني
10 نويدِ پيروزيِ فرجامين در سياست و پايانِ بازاريابيِ سياسي محسن خليلي
11 بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي مديران بر موفقيت طرح هاي ارتباطات يکپارچه بازاريابي در شعب بيمه آسياي شهرستان مشهد تورج صاذقي
خانم مرتضايي
12 بازنگري الگوي بازاريابي رابطه مند در بخش خدمات (مورد مطالعاتي: صنعت بيمه) نازنين جليلي
مهدي بهبودي
کبري نجفي
13 بررسي عوامل زمينه اي موْثر برمشتري مداري فاطمه سهرابي
14 استفاده از استراتژي اقيانوس آبي براي عرضه برنج قهوه اي (مرواريد) اسماعيل رمضانپور
محمد رضا اخوان
15 بررسي تاثير تجربه از برند بر اعتبار برند، نگرش به برند و ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتريان کاميار رئيسي فر
حامد بختياري
16 انتخاب مناسب ترين روش تبليغات با استفاده از رويكرد تركيبي AHP-VIKOR (مورد مطالعه: شرکت صدراتک پارسيان) احمد توکلي
علي عليزاده زوارم
سعيده خدادادي
17 توسعه مدل مفهومي مديريت بازاريابي و فروش در شرکت هاي بيمه رسول رحمتي
فرامرز خجير
18 تاثير ارتباطات برند و كيفيت خدمات در ايجاد وفاداري برند به واسطه ي رضايت مشتري (مورد مطالعه: نمايندگي هاي فروش سامسونگ در شهر مشهد) مهري اعتمادي فرد
آذر كفاش پور
19 بازاريابي با رويکرد مشتري مداري هادي ترابي
20 بررسي عوامل زمينه اي موْثر برمشتري مداري فاطمه سهرابي
21 بررسي الگوي وفاداري مشتريان بانکي بر اساس معيارهاي کيفيت خدمات و کيفيت رابطه با مشتري اميرحسين باقريه مشهدي
22 بررسي نقش واسطه اي ادراک مشتري بر پذيرش بانکداري اينترنتي بانک هاي شهر تبريز امير محمدپور
اسماعيل قلي زاده
23 بررسي تاثير عناصر محيط فيزيکي بر رفتار خريد مصرف کنندگان فروشگاه آستان قدس رضوي مشهد Najme raji
زهرا ياوري
24 شناسايي بازارهاي بالقوه مواد غذايي ايران در کشورهاي در حال توسعه همسايه ايران(تحليل موردي شرکت پروتئين آرمان جنوب چابهار) حسين عسکري پور گلويک
وحيده شهبازي
25 بازاريابي سياسي در نابازار سياست مرتضي منشادي
26 بررسي تأثير متغيرهاي جمعيت شناختي بر تمايل به پرداخت بيمه گذاران بدنه اتومبيل (مطالعه موردي: شرکت بيمه کارآفرين) محسن نظري
معصومه نقيان
27 بررسي مقايسه¬اي ابعاد کيفيت خدمات در بانک ها از ديدگاه مشتريان با استفاده از مقياس BSQ الهام افضلي
الهام حيدريان
28 شرکتهاي کارآفرين بعنوان عرضه کنندگان B2B تجارت الکترونيک آرزو عوني اسب فروشاني
شکوفه لقماني دوين
29 تاثير نگراني امنيتي بر سودمندي مشتريان در پذيرش تکنولوژي الهام رضايي
رضا نجف بيگي
30 مقايسه تطبيقي شيوه هاي بازاريابي گردشگري سلامت در ايران و کشورهاي منتخب آسه آن ( تايلند، مالزي و سنگاپور) با تاکيد بر وب سايتهاي گردشگري سلامت معصومه توانگر
عليرضا معيني
31 بررسي تأثير مدل ارزش ويژه مشتري بر قصد خريد مشتريان شرکت هاي ليزينگ – مورد مطالعه : شرکت ليزينگ خودرو غدير Fereshteh sadeghi
32 تشريح و تبيين بازاريابي دهان به دهان به عنوان شيوه اي نوين و کارا در بازاريابي دکتر سيد محمد نوع پسند
حسن شهرکي
دکتر اسماعيل رمضانپور
33 تاثير استقلال افراد سالمند بر توسعه محصولات بازار نقره اي اسماعيل رمضانپور
محمد دوستار
مسعود حضرتي
34 بررسي نقش ادراک و عوامل مرتبط با آن بر رفتار مصرف کننده ( مطالعه موردي فروشگاه هاي عرضه ي لوازم خانگي در استان كردستان ) مازيار اسعدي
35 بررسي تفاوت هاي ادراكي وفاداران به برند وتغيير دهندگان برند در بازار موبايل (استفاده از روش پرومته براي شناسايي واولويت بندي ترجيحات وفاداران برند) امير رحيم پور
36 بررسي عوامل تأثير گذار در مديريت و بازاريابي شرکت هاي هواپيمايي داخلي و خارجي شهرام عباسي راد
تورج صادقي
37 بررسي تاثير تبليغات تجاري بر وفاداري مشتريان بيمه عمر بيمه پارسيان زهره چاي‌فروش
فريده حق شناس
فرشته خرسند نيا
38 بررسي مقايسه استراتژي بازاريابي بانکي در ميان بانک هاي داخلي و خارجي منتخب سارا روشني
سهند حسيني
اعظم رستمي جو
رضا شافعي
39 ارائه روش هاي مناسب بازاريابي فرش ماشيني ايران در بازار كشور هاي حوزه خليج فارس ( امارات متحده عربي ، عمان و عربستان ) صفورا ترکش اصفهاني
محمد رضا غفراللهي
40 شناسايي بازارهاي جديد و توسعه سهم صادرات فرش ماشيني ايران در آن ها صفورا ترکش اصفهاني
محمد رضا غفراللهي
41 بررسي ديدگاه بانوان شهر اصفهان در خصوص کاربرد و طراحي بسته بندي شيشه اي محصولات رامينا توکلي نيا
زهرا ياوري
42 بررسي پذيرش اينترنت در صادرات بوسيله مدل TAM راضيه اميدوار
43 بررسي عوامل موثر بر افزايش مشارکت افراد در مساجد با رويکرد بازاريابي مذهبي: تبيين مدل اعتبار سازماني و رفتارشهروندي مشتريان اصغر مشبکي
عليرضا مسيبي
جلال خرم
44 ببررسي نقش واسط تفاهم بر رابطه بين کيفيت خدمات و اعتماد مشتري (مورد مطالعه: مسافران فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد) آذر کفاش پور
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
زهرا ساقي
امير حسامي مقدم
45 بررسي عوامل موثر بر جذب مشتريان جديد، توسط مشتريان وفادار، در بازاريابي شبکه اي (مطالعه موردي: برند هاي شناخته شده صنايع غذايي) آذر کفاش پور
امير کاريزنوئي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
46 اولويت بندي عناصر آميخته بازاريابي با استفاده از تکنيک تحليل شبکه اي(ANP) ريحانه هلالي
فريده رضايي فرد
مصطفي قاضي زاده
فاطمه نوروززاده
47 مفهوم پردازي بازاريابي حسي در بررسي اثر انگيزاننده هاي حسي فضاي فروشگاهي بر رفتار خريدار در نقطه خريد مورد مطالعه: فروشگاه هايپر استار نسرين جزني
عليرضا مسيبي
جلال خرم
48 بررسي عوامل موثر بر خريد آني خريداران درفروشگاههاي اينترنتي يحيي اسلامي
عليرضا مسيبي
جلال خرم
49 بررسي اثر سرمايه فکري بر بازارگرايي (مورد مطالعه: شرکت فرآورده هاي گوشتي و لبني کاله مازندران) ايرج سلطاني
جلال خرم
عليرضا مسيبي
50 شناسايي قابليتهاي جهاني سازي در شکل گيري و توسعه بازاريابي فرهنگي جلال خرم
عليرضا مسيبي
ايرج سلطاني
51 گامي از وفاداري سنتي به سوي وفاداري الکترونيک تورج صادقي
سيد ابراهيم حسيني
مريم جعفري
52 پارادايم هاي برندسازي: مباني فکري، الگوهاي رفتاري و تعارضات حرکت ساز Branding paradigms: thinking foundations, behavioral patterns and driving conflicts سيد مسلم علوي
مهدي نجفي سياهرودي
53 شناسايي و طبقه بندي ويژگي هاي فروشندگان لوازم خانگي با تحليلي بر خوشه هاي مختلف مشتريان سيد مسلم علوي
مهدي نجفي سياهرودي
54 تاثيرگذاري مديريت سرمايه مشتريان بر نوآوري با توجه به ميانجي گري تسهيم دانش مهين رحيم پور
آرمان احمدي زاد
سيد محمد موسوي جد
55 تاثير استفاده از بازاريابي اينترنتي در رونق کسب و کار ايران محمد هاشم نوروز
زلفا شهيدي
56 اثر بخشي عارضه‌يابي سازماني در صنعت بازاريابي گردشگري با تکيه بر بخش هتل‌داري (مطالعه موردي: دو هتل گردشگري 5 ستاره شهر مشهد مقدس) زهرا ناجي عظيمي
مرتضي مهاجر باجگيران
فرشاد علوي
57 بررسي نقش فناوري اطلاعات در بازاريابي گردشگري (مطالعه تطبيقي سايت هاي گردشگري داخلي و خارجي) تورج صادقي
علي تقي زاده
58 چالش هاي رفتاري منابع انساني و بازاريابي داخلي تاثير عوامل تبعيض و ادراک عدالت سازماني بر بازاريابي داخلي در شركت پالايشگاه نفت شازند حبيب اله جوانمرد
ماهرخ مخصوص
59 بررسي نقش واسط گرايش به بازار بررابطه بين استراتژي هاي بازرگاني وعملکرد سازماني (مورد مطالعه: شرکت هاي توليدي متوسط و بزرگ شهرک هاي صنعتي شهرستان مشهد) مصصفي کاظمي
يعقوب مهارتي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
60 تاثير سازمان يادگيرنده ، بازار گرايي و نواوري بازاريابي بر توسعه محصولات و پيشبرد فروش (مطالعه شرکت هاي توليد محصولات پليمري استان اصفهان) حبيب اله جوانمرد
آزاده سلطاني
61 بررسي و تحليل اعتماد شناختي و عاطفي بر تبادلات رابطه اي خريداران و فروشندگان مونا سادات مرتضوي
عباسعلي حاجي کريمي
سيد حميد خداداد حسيني
62 بازاريابي رابطه مند: مفاهيم استراتژيک و تاکتيکي آذر کفاش پور
سميه ميرتوکلي
63 محکي بر بازاريابي سنتي؛ بازاريابي عصبي، چيزي بين اثرگذاري بر و دست‌کاري در رفتار مشتري احمدرضا کريمي مزيدي
64 تعيين تاثير بازار گرايي و کارآفريني گرايي بر توسعه محصولات جديد مرضيه حسيني
فرنوش صالح
65 تبليغات تعاملي آذر کفاش پور
فاطمه هوشمند
66 بررسي تاثير مچ گيري بر رفتار راي دهندگان در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران(مطالعه موردي شهر مشهد) سمانه جبار
تورج صادقي
وحيد سينائي
67 پست مدرنيسم و نقبي بر بازاريابي در قرن 21 سمانه جبار
تورج صادقي
68 نقش ميانجي بازاريابي حسي در رابطه ي بين نوآوري در خدمات و شکل گيري نيات رفتاري مشتريان فريبرز رحيم نيا
ليلا بصير
69 استفاده از نسبت طلايي در بسته بندي و اثرات آن بر ترجيح بسته بندي از ديدگاه مشتريان سيد مسلم علوي
مهدي نجفي سياهرودي
70 کاوشي نو در مباني بطلان، ضمان و خيار بازاريابي هرمي با تأکيد بر حقوق اقتصادي آن سيدمهدي نريماني زمان آبادي
سيد محسن نريماني زمان‌آبادي
سيدمحمد سيدحسيني
تقي ابراهيمي سالاري
71 ارتباطات برند و تأثير آن بر روي رضايت و اعتماد برند نيره خدائي
بهناز شيرازي
72 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در شكل¬ گيري و شناخت بازارهاي ويژه ( Niche Markets ) در صنعت لبنيات ايران با رويکرد فرآيند تحليل شبکه اي(ANP) ليلا غلامي بيمرغ
سعيد صفري
مريم خاکي
فاطمه نوروززاده
73 بررسي تاثير سبک زندگي بر استفاده از برند هاي خارجي در دانشجويان ( مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه راغب اصفهاني ) Fateme nateghi
هاجر اميني
موسي عسگريان
74 بررسي عوامل موثر بر يک خريد آنلاين تورج صادقي
سيد ارين سيد حسين زاده
سيد ابراهيم حسيني
75 بازاريابي نوين بانکي با رويکرد بررسي و درجه بندي ميزان اشتياق مشتريان به بانک هاي تخصصي (مطالعه موردي شعب بانک مسکن شهر مشهد) نيره حسن نيا
علي گلي
76 بررسي تاثير عوامل رفتار برنامه ريزي شده بر رفتار خريد اينترنتي نگارالسادات مصباحي جهرمي
مريم اخوان خرازيان
77 بررسي تاثير مديريت زنجيره تامين بر رضايت مندي نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو دراستان خراسان رضوي مجتبي پورسليمي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
جواد معتمد
مهدي آرمان فر
78 تاثير موسيقي در يادآوري برند محصول بر اساس جنسيت وگروه سني مصرف کنندگان مجتبي پورسليمي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
محمد رضايي حقيقت
79 بررسي تاثيرنقش واسط بازارگرايي بر رابطه بين سرمايه اجتماعي و عملکرد سازماني ( مورد مطالعه: کارکنان ادارات مرکزي بيمه ايران دراستان خراسان رضوي) مجتبي پورسليمي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
معصومه ابراهيم زاده
اسماء بني هاشمي
80 بررسي رابطه بين انواع استراتژي هاي بازاريابي و عملکرد بازاريابي شرکت هاي توليد کننده محصولات غذايي مستقر در شهرک صنعتي شهرستان مشهد مجتبي پورسليمي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
محمد شريعتي راد
دانيال قره باغي
81 تاثيرکيفيت خدمات بررضايت و وفاداري مشتريان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مشتريان شرکت بوتان درشهرمشهد شيما کرميان
عاطفه اصلحي
مجتبي پورسليمي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
82 تاثيرکيفيت خدمات وشرايط عاطفي کارکنان براعتماد مشتريان شعب بانک ملت درشهر مشهد مجتبي پورسليمي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
مريم زارعي عابدي
احمد صابري
83 تاثيرکيفيت خدمات بر رضايت و وفاداري مشتريان شرکت شاداب خراسان در شهرمشهد مجتبي پورسليمي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
مصطفي رضايي
علي صداقتي
84 مديريت استراتژيک برند: از گام بندي فرايند تا ارايه راه کار به شرکتهاي داخلي سيد مسلم علوي
مهدي نجفي سياهرودي
ياسر آسمان دره
85 تاثير عوامل محيطي بر عملکرد سازماني با نقش واسط استراتژي هاي رقابتي (مورد مطالعه: شرکت هاي توليدي متوسط و بزرگ شهرک هاي صنعتي شهرستان مشهد) مجتبي پورسليمي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
آيدا عبدالله زاده
ليلا شبيري
86 تاثيرشرايط عاطفي کارکنان بررضايت و وفاداري مشتريان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودي وخروجي استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد) مجتبي پورسليمي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
مصيب برجي
زهره سلطاني
87 بررسي نقش واسط گرايش کارآفرينانه بررابطه بين بازارگرايي و عملکرد سازماني (مورد مطالعه: شرکت هاي توليدي متوسط و بزرگ شهرک هاي صنعتي شهرستان نيشابور) مجتبي پورسليمي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
فرزانه سليماني
الهام وثوق
88 تاثيرروانشناسي رنگ ها بر افزايش فروش براساس رفتار خريدار مجتبي پورسليمي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
فرزانه سليماني
89 تاثيرروانشناسي رنگ ها بر طراحي تبليغات مجتبي پورسليمي
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
الهام وثوق
90 بررسي سياست مشتري مدارانه مديران و کارکنان در افزايش رضايت و وفاداري مشتري نسرين شاه علي
سيد آرين سيدحسين زاده
91 تعهد به برند و درگيري ذهني نسبت به بيمه اعظم ايزي
92 تاثير مديريت ارتباط با مشتري(CRM) در شبکه بانکداري الکترونيک ايران محمد هاشم نوروز
ليلا احيائي
93 آميخته بازاريابي زيربنايي در جهت توسعه بازاريابي گردشگري پزشکي ابوالفضل نوري
علي مروتي
محمد رضا فروتن
مهدي ابوالقاسمي
94 بررسي تاثير ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر نگرش صنعت بانکداري هادي جانزاده پريجايي
ياسر توکلي
95 بررسي نقش مديريت دانش بر عملکرد سازماني با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرايي و نوآوري مسعود منظمي برهاني
محمدعلي نکاحي
شقايق طلوع نيا
96 بررسي تفاوت هاي ادراكي وفاداران به برند وتغيير دهندگان برند در بازار موبايل (استفاده از روش پرومته براي شناسايي واولويت بندي ترجيحات وفاداران برند) فريده حقشناس کاشاني
علي رضا روح بخش
امير رحيم پور
97 تاثير ابعاد فرهنگي هافستد بر روي وفاداران برند امير رحيم پور
تورج صادقي
98 ارائه مدل مفهومي تاثير تبليغات و ترفيع بر ارزش ويژه برند با درنظر گرفتن مدل آکر مجتبي پورسليمي
ياشار مراديان
99 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر برجذب مشتري در بانک قرض الحسنه مهرايران استان خراسان رضوي محسن نخعي
سيد ابراهيم حسيني
مريم جعفري
100 کنسرسيوم هاي صادراتي همکاري استراتژيک شرکت هاي کوچک و متوسط در افزايش توان رقابتي و عملکرد صادراتي در بازارهاي بين المللي افشين ايماني
سيد علي نبوي چاشمي
101 بررسي تأثير روش‌هاي بازاريابي اينترنتي بر جذب مشتريان (مطالعة موردي: شعب بانك ملّي شهرستان بابل) سيّدمحمّد آقاپورحصيري
منا افغان‌پور
102 ارائه مدل مفهومي تاثير گرايش هاي استراتژيک و منابع بازاريابي بر عملکرد سازمان با ميانجي گري قابليت هاي بازاريابي فريبرز رحيم نيا
ياشار مراديان
103 ارائة مدلي جهت پياده‌سازي مديريت استراتژيک برند؛ ديدگاه عشق به برند فريبرز رحيم‌نيا
نسرين منيري‌منش
احمدرضا کريمي مزيدي
104 اولويت بندي عوامل موثر بر جذب گردشگر پزشکي با استفاده از تكنيك MADM فازي محمد کاظم امين پور
ابوالفضل نوري
سيد محمد طباطبايي نسب
بابک صومي
105 بخش بندي بازار محصول لپ تاپ بر مبناي سبک زندگي (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه فردوسي) مصطفي کاظمي
قاسم اسلامي
منيره احمدي منش
106 بررسي نقش راهکارهاي اثربخشي عوامل موثر بر بازاريابي اجتماعي فواد معزي
رضا شافعي
شيوا صلاحيان
107 بررسي تاثير تبليغات و ترفيعات فروش در ايجاد ارزش ويژه برند (مطالعه موردي برند محصولات خانگي اسنوا) مريم عبدلي
مهدي فولادي يامچي
108 بررسي ارتباط بين نوسانات سيکل هاي تجاري و رفتار وام دهي سيستم بانکي نيره حسن نيا
علي گلي
109 بررسي نقش اينترنت در رفع موانع و مشکلات بازاريابي صادراتي شرکت ها محمد فاريابي
حسين عباسي اسفنجاني
محمد رضا کوششي
110 بررسي تاثير آميخته هاي بازاريابي سبز بر خريد سبز مريم وحيدي نوغاني
الهه پاسبان
نسترن داوودي
عليرضا حداديان
111 بررسي اثر رضايتمندي نيروي فروش و رفتار هوش رقابتي آن بر عملکرد فروش مجتبي پورسليمي
سولماز الهامي
112 بررسي اثر ارزش ويژه برند در تدوين استراتژي هاي بازاريابي بيمارستاني(مورد مطالعاتي: بيمارستان هاي خصوصي سطح مشهد) مجتبي پورسليمي
مهدي جباري نوقابي
سمانه سادات موسوي يزد
113 تکامل ديدگاه شرکت هاي حرفه اي نوپا از طريق راهبردهاي بازاريابي کامبيز عبدي
مهدي طالب پور
سيد سيروان حسيني
114 بررسي ارتباط بين دوره تصدي حسابرس و مديريت واقعي سود يونس بادآور نهندي
وحيد تقي زاده خانقاه
115 آيندة مديريت استراتژيک برند، پلي به گذشته؛ ارائة چارچوبي مفهومي براي مديريت قدرت برند احمدرضا کريمي مزيدي
امير نيک‌کار
مسعود مددي
116 ارزيابي و تشريح مهمترين ابعاد رقابت‌پذيري با استفاده از مدل الماس پورتر نعيمه بيکلرزاده
تورج صادقي
117 بررسي تاثير رهبري و اعتماد سازماني بر اثربخشي بازاريابي در شرکت ليزينگ پارسيان ربابه حاجي زاده
عارفه روشني
118 مدلي براي ارزيابي تفکر استراتژيک مديران در عصر پست¬مدرنيسم مجيد خليلي
leila daei
مجيد باقرزاده
119 نگاهي جديد به مقوله مشتري مداري با ترکيب سه مفهوم بهايابي بر مبناي هدف، قيمت گذاري بر مبناي ارزش و ارزيابي متوازن وحيد تقي زاده خانقاه
120 پارادايم سمفوني؛ يک استراتژي استعاري براي مديريت رقابت در بازارهاي نوين احمدرضا کريمي مزيدي
تکتم فرمانبر برجي
حميد رضازاده
121 بررسي تاثير کيفيت خدمات بر تبليغ کلامي ياسر صفار
مليحه عبدالله آبادي
مرتضي عظيم زاده
122 بررسي وضعيت کيفيت خدمات و تعيين ميزان رضايتمندي مشترکين شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي آذر کفاش پور
سميرا پور
123 تاثير باورهاي شخصي در تصميم گيري خريد مصرف کنندگان ايراني بر دشمني به خريد محصولات خارجي محمدحسن عرب زاده
کبري بخشي زاده برج
124 عوامل موثر بر بازاريابي جهاني شرکت هاي کوچک و تازه تاسيس و ارايه راهکار هايي براي جهاني شدن سامان مهدوي
125 شناسايي بازارهاي بالقوه مواد غذايي ايران در کشورهاي در حال توسعه همسايه ايران(تحليل موردي شرکت پروتئين آرمان جنوب چابهار) وحيده شهبازي
حسين عسکري پور گلويک
126 بررسي تاثير ارزش وبژه نام و نشان تجاري بر نگرش صنعت بانکداري هادي جانزاده پريجايي
ياسر توکلي
127 بکارگيري مدلهاي نظام ملي مديريت نوآوري جهت ارتقاي شاخصهاي نوآوري و افزايش توان داود وادي پور
128 موانع استقرار مديريت دانش در سازمان هاي دولتي داود وادي پور
129 نوآوري استراتژيک داود وادي پور
130 بررسي رابطه تبليغات شفاهي مثبت با ارائه خدمات تجربي عاطفه شکاري
سکينه باراني لقب
131 تأثير اعتبار برند بر وفاداري مشتري با تأکيد بر نقش گرايش هاي مذهبي مشتريان محمدرضا مجاهد پاکسرشت
کامبيز شاهرودي
حميدرضا رضايي کليدبري
132 بررسي رابطه اخلاق بازاريابي و مزيت رقابتي در بانک هاي دولتي شهرستان سنندج مهدي الله دادي
امير قدمي
عادل صلواتي
133 کاربرد تحليل شبکه هاي اجتماعي در بهبود بازاريابي محمدرضا رضائي
134 بررسي و ارزيابي تصوير ذهني کشور خاستگاه توليد (مطالعه موردي: آمريکا به عنوان کشور خاستگاه توليد برند کوکاکولا) بهرام خيري
محمدرضا واشقاني فراهاني
135 بررسي رابطه بين استراتژي آميخته بازاريابي با انگيزه مصرف کننده در شرکتهاي بسته بندي خرما در استان بوشهر عاطفه شکاري
سکينه باراني لقب
136 بررسي نقش واسطه اي گرايش به بازار در رابطه بين تاکيد مديريت عالي و عملکرد بانک هاي دولتي (مورد مطالعه بانکهاي ملي و سپه شهر تهران) يعقوب مهارتي
عليرضا خوراکيان
حميدرضا رضواني
137 شناسايي عوامل تاثير گذار بر بين المللي سازي کسب و کارهاي کوچک و متوسط در ايران کبري نجفي
مهدي بهبودي
پيام حنفي زاده
138 بررسي ميزان اجراي مديريت ارتباط با مشتري (CRM) در بانک هاي دولتي و مؤسسات اعتباري با رويکرد مديريت منابع انساني هادي طاهرپور کلانتري
وحيدرضا ميرابي
رضا دباغ
139 مقاله هوشمندي کسب و کار هادي طاهرپور کلانتري
وحيدرضا ميرابي
140 بررسي تاثير مخارج بازاريابي و تبليغات بر متغيرهاي ساختار سرمايه و نسبت‌هاي نقدينگي شرکت‌ها مريم سعيدي کيان
جواد عباسي کيا
141 بررسي بازاريابي بيمه عمر با استفاده از مدل c4 در استان خراسان جنوبي فاطمه ازادمنش
محسن مرادي
احمد زنده دل
142 ارائه و ارزيابي کارآيي مدل رگرسيوني جهت تبيين رابطه بين ساختار سرمايه و قدرت رقابت در بازار شرکت¬ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکوفه صفدري نيا
محسن مرادي
پيمان صابري زوارم
143 بررسي رابطه بين استراتژي هاي کسب وکار و عملکرد سازماني در صنايع غذايي استان خراسان رضوي محمد لشکري
ابوالفضل سامي

زهرا ارشادي
144 بررسي رابطه تجربه برند با وفاداري برند با ميانجي گري اعتماد به برند عاطفه شکاري
145 احصاء و سنجش عوامل کليدي موثر بر اقدامات بازاريابي داخلي در صنعت بانکداري (مطالعه موردي بانک اقتصاد نوين) سيد ايمان هاشمي مقدم
حسين شوقي
146 برندينگ و بازاريابي سياسي؛ الگويي جديد براي توسعه ارتباطات سياسي مشارکتي مجيد حسيني
آرش بيدالله خاني
147 بررسي تاثيرمديريت ارتباط با مشتري بر رضايتمندي از طريق نقش واسط نوآوري (مورد مطالعه: مناطق شهرداري مشهد) سيد مجتبي برادران محسنيان
عليرضا خوراکيان
يعقوب مهارتي
148 بررسي استراتژي در شهرک¬هاي صنعتي استان خراسان رضوي(مطالعه موردي شرکت¬هاي مواد غذايي) زهرا ارشادي
محمد لشکري
ابوالفضل سامي

149 بررسي تاثير برخورداري محصول جديد سبز از مزيت رقابتي در موفقيت آن در بازار شيوا مولايي
محمد حقيقي
سيدعليرضا سيد صالحي
150 تجارت خارجي بازارمحور، روابط بازرگاني بين‎الملل و عملکرد صادراتي (مطالعه‎ي موردي: شرکت‎هاي صادراتي استان مازندران) افشين ايماني
سيد رضا موسوي زاده
مهرداد حسين زاده حسين زاده
151 كاربرد بازاريابي اجتماعي در تمايل به رفتار خريد سبز با استفاده از تئوري رفتار منطقي مصطفي كاظمي
فاطمه نژادشكوهي
152 تاثير فرهنگ بازاريابي براثربخشي بازاريابي در مديران مجموعه هاي آبي شهر مشهد حسن مظفري
حسن شمس ابادي
سيد مرتضي عظيم زاده
153 بررسي نقش ادراک و عوامل مرتبط با آن بر رفتار مصرف کننده مطالعه موردي : فروشگاه هاي عرضه لوازم خانگي در استان کردستان بختيار اسعدي
مازيار اسعدي
154 بررسي رابطه تجربه برند با وفاداري برند با ميانجي گري اعتماد به برند عاطفه شکاري
155 بررسي تاثير انعطاف پذيري صادرات بر عملكرد صادرات: نقش ميانجي رفتارهاي بازارگرايي صادرات محمد فاريابي
تقي خليلي
مهسا نصيبي
156 نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات و شبکه هاي اجتماعي در بازاريابي الکترونيکي شيوا مصاحب
داريوش خاکسار
157 بررسي فاکتورهاي مؤثر بر پذيرش بازاريابي موبايلي در بين جوانان استان خراسان رضوي فاطمه روي دل
تورج صادقي
احمد زنده دل
158 تاثير هزينه هاي بازاريابي بر بازده سهام با استفاده از مدل معادلات ساختاري سيد محمود موسوي شيري
محمدرضا شورورزي
سيده زهرا هاشمي پور
159 بررسي عوامل مؤثر بر بازاريابي به وسيله موبايل فاطمه روي دل
تورج صادقي
محمد لشکري
160 اثر خدمات شرکتهاي بيمه بر تعهد به نام ونشان تجاري اعظم ايزي
161 پذيرش پيامک‌هاي تبليغاتي در ميان کاربران تلفن همراه شهر تهران آيدا خليلي
منيژه حقيقي نسب
مينا سعادتي
162 تجارت الكترونيك رويکردي نوين در بازار كسب و كار و کارآفريني داريوش خاکسار
شيوا مصاحب
163 بررسي تاثيرکارکنان وحمايت مديران ارشد برموفقيت اجراي استراتژي مديريت ارتباط با مشتري درصنعت بانک داري محمدرحيم اسفيداني
حسنعلي پيش بين
164 بررسي اهميت مديريت ارتباط با مشتري در شرکتهاي بيمه فرنگيس سرحدي
حبيب الله سالارزهي
165 بازاريابي ذهني ، جادوري بازاريابي در هزاره سوم علي ضيايي
166 بررسي تأثير تجارت الكترونيك بر كسب و كار درايران مجيد بخشي
مجيد بخشي
حسين عليزاده
167 راه هاي کاربردي و تجربي متقاعد سازي :تحليل تبليغات درتجارت هاي در حال ظهور در مقابل بازارهاي توسعه يافته اسماعيل شعباني نژاد
آويشن يزداني
168 رويکرد بازاريابي نوين به پروژه‌هاي پرداخت الکترونيکي در ايران Hamed Alizadeh
Behrang Fatemi
169 شناسايي عوامل تاثير گذار بر بين المللي سازي کسب و کارهاي کوچک و متوسط در ايران کبري نجفي
مهدي بهبودي
پيام حنفي زاده
170 بررسي تاثير هوش بازاريابي در ايجاد مزيت رقابتي در شرکت هاي کوچک و متوسط الهام ظفريان پور
محمد فاريابي
171 بررسي مديريت فرصت هاي اقتصادي وتوسعه اقتصادي در کشورهاي مشابه اقتصاد ايران حسين عليزاده
مجيد بخشي
زينب رضاپور
172 بررسي مديريت کسري بودجه و توزيع درامد در ايران حسين عليزاده
زينب رضاپور
مجيد بخشي
173 تأثير بازارگرايي بر گرايش به يادگيري، نوآوري، ايجاد ارزش و عملکرد کسب و کار سميه مهاجراني
حبيب اله جوانمرد
محمد رضا زماني
رقيه آقازيارتي
174 ارائه‌ي راه‌کارهاي تبديل نام تجاري به برند در پروژه‌هاي بانکي مبتني بر فن‌آوري اطلاعات ايران Behrang Fatemi
Hamed Alizadeh
175 تاثيرگذاريمديريت سرمايه مشتريان بر نوآوري با توجه به ميانجي گري تسهيم دانش:مدل يابي معادلات ساختاري آرمان احمدي زاد
سيد محمد موسوي جد
مهين رحيم پور
176 بررسي رابطه بين بازارگرايي و نوآوري بازاريابي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمد محمودي چالبطان
مسعود پورکياني
177 رتبه بندي ابعاد ريسک ادراک شده مشتريان در بازاريابي مالي با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چند معياره سعيد فتحي
اميررضا کنجکاو منفرد
علي رضا کنجکاو منفرد
178 بررسي وضعيت کيفيت خدمات و تعيين ميزان رضايتمندي مشترکين شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي آذر کفاش پور
سميرا پور
179 تحليل استراتژيک و دانشي تبليغات در بازاريابي گردشگري سواحل جنوبشرق کشور جعفر کريمي
مهدي جمالي نژاد
عبدالغفور حوت
بهمن شفيعي
180 بررسي تاثير عوامل آميخته بازاريابي صنعتي در فروش و صادرات فولاد و محصولات فولادي؛ مهران کرمي فخرآبادي
حسين خنيفر
مهرداد قروزنده شهرکي
181 بازاريابي سبز و صنعت بيمه رسول رحمتي
مسعود قاسمي
182 بررسي استاندارد هاي ايزو 14000 و ايزو 9000 به منظور بهبود کيفيت در توليد محمد عبدالشاه
سيد حسن کيا
183 بررسي تاثير رهبري و اعتماد سازماني بر اثربخشي بازاريابي در شرکت ليزينگ پارسيان ربابه حاجي زاده
عارفه روشني
184 بررسي تاثير کيفيت خدمات بر تبليغ کلامي سيد مرتضي عظيم زاده
ياسر صفار
مليحه عبدالله آبادي
185 بازاريابي شبکه اجتماعي فيس بوک و تاثير آن بر کسب و کار حسنعلي آقاجاني
شيوا مجدد
186 بازاريابي نوين بانکي با رويکرد بررسي و درجه بندي ميزان اشتياق (Delight) مشتريان به بانک هاي تخصصي (مطالعه موردي شعب بانک مسکن شهر مشهد) نيره حسن نيا
علي گلي
187 مکان يابي شعب جديد موسسات مالي واعتباري با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي(ANP) رضا اميدوار
فاطمه نوروز زاده
مصطفي قاضي زاده
188 برندينگ و بازاريابي سياسي؛ الگويي جديد براي توسعه ارتباطات سياسي مشارکتي مجيد حسيني
آرش بيدالله خاني
189 بررسي رابطه بين استراتژي آميخته بازاريابي با انگيزه مصرف کننده در شرکتهاي بسته بندي خرما در استان بوشهر عاطفه شکاري
سکينه باراني لقب
190 بررسي عوامل موثر بر رفتار مصرف¬کننده در تبيين رفتار خريد کالاهاي تقلبي مهران کرمي فخرآبادي
امين بينايي باش
191 بررسي عوامل موثر بر ادراک مشتري، پيش از خريد محصولات مد آرش شريفي
ماندانا شريفي
192 تاثير هويت برند بر تبليغات شفاهي: مطالعه ي شعب بانک مهر اقتصاد استان آذربايجان شرقي Leila daei
مجيد باقرزاده
مجيد خليلي
193 بررسي تاثير عناصر محيط فيزيکي بر رفتار خريد مصرف کنندگان فروشگاه آستان قدس رضوي مشهد زهرا ياوري
نجمه راجي
194 متن کامل : پذيرش پيامک‌هاي تبليغاتي درميان کاربران تلفن همراه شهر تهران آيدا خليلي
منيژه حقيقي نسب
مينا سعادتي
195 بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي بر وفاداري مشتريان در سازمان تأمين اجتماعي شهرستان اروميه مبين عباسپور
فرزانه رحماني
196 تاثير نگرش خريدار بر ارزش برند به واسطه کيفيت رابطه خريدار- فروشنده مهدي فخريه
فريبرز رحيم نيا
عليرضا پويا
197 ارائه و ارزيابي کارآيي مدل رگرسيوني جهت تبيين رابطه بين ساختار سرمايه و قدرت رقابت در بازار شرکت¬ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکوفه صفدري نيا
محسن مرادي
پيمان صابري زوارم
198 بررسي ديدگاه بانوان شهر اصفهان در خصوص کاربرد و طراحي بسته بندي شيشه اي محصولات رامينا توکلي نيا
زهرا ياوري
199 تأثير عدالت محوري بر رضايت مشتريان در بانکداري اينترنتي: نقش اعتماد و ارزش ادراک شده مشتري (مطالعه موردي: بانک تجارت استان گيلان) محّمد تأخيره
محّمدرضا تقي زاده جورشري
مهدي ابراهيم نژاد مقدم رشتي
علي ضياديد
200 بازاريابي داخلي و نقش آن در توسعه بازارگرايي بانك ها (مطالعه موردي: بانک هاي دولتي و خصوصي استان گيلان) محّمد تأخيره
محّمدرضا تقي زاده جورشري
مهدي ابراهيم نژاد مقدم رشتي
سامره صياد آذري
201 بررسي اثر جنسيت کاربران تلفن همراه بر پذيرش پيامک هاي تبليغاتي در ايران و راهکارهاي حفظ حريم خصوصي امير بيگدلي
پژمان جعفري
فرهاد غفاري
202 بررسي رابطه بين کيفيت خدمات و خدمات بانکداري الکترونيک با سپرده گذاري مشتريان در بانک هاي تجاري دولتي شهر سنندج عطالله محمدي
مرتضي فاتحي پور
نياز محمدي
203 بررسي رابطه بين نرخ سود سپرده و تسهيلات اعطايي با سپرده‌گذاري مشتريان بانک‌هاي تجاري دولتي شهر سنندج نياز محمدي
عطالله محمدي
مرتضي فاتحي پور
204 بررسي حاشيه بازاريابي ليمو ترش در استان فارس (مطالعه موردي شهرستان قيروکارزين) مجتبي لشني
ابوالفضل پاسباني صومعه
ندا علمداري
جواد معروف زاده
205 بررسي نقش تجارت الکترونيکي بر رضايت مشتريان حامد عيني پور
206 بررسي راه هاي افزايش صادرات در شرايط تحريم فاطمه زارع باقي آباد
207 مطالعه ي تجربي ادراک از شوخي در تبليغات بر گرايش به تبليغ و قصد خريد رضا اسماعيل پور
محمود مرادي
رقيه هشيوار
208 تعيين رابطه ارزش ويژه برند با کيفيت خدمات بانک ملت کريم اسگندري
ليلا بيگلو
209 بررسي عوامل مؤثر بر نگرش و واکنش رفتاري مصرف¬کنندگان نسبت به پيامک-هاي تبليغاتي عليرضا موتمني
اميررضا بندار
امين همتي
210 تاثير نحوه خدمات پس از فروش و رسيدگي عملي به شکايات(مشتري گرايي) بر فروش شرکت هاي توليدي کوچک و متوسط صادق ساکي
ارکيده حامدي
مجيد رحيمي نسب
211 بررسي عوامل موثر بر يک خريد آنلاين تورج صادقي
سيد ارين سيد حسين زاده
سيد ابراهيم حسيني
212 تکامل ديدگاه سازمان هاي حرفه اي نوپا از طريق راهبردهاي بازاريابي کامبيز عبدي
مهدي طالب پور
سيد سيروان حسيني
213 کيفيت خدمات مبنايي استراتژيک جهت افزايش رضايت مشتريان ) مورد مطالعه بانک کشاورزي ( رضا دباغ
سارا آريايي
هادي طاهرپور کلانتري
حبيب الله دعائي
214 ارائه مدل کاربردي نام گذاري محصولات توليد داخل بر اساس پنج قانون لمپر رضا شافعي
نسيم نريماني
اسرين عزيزي
ثمانه خسروي
215 تبيين وفاداري مشتريان خريد اينترنتي با تأکيد بر عوامل اخلاقي مجيد قنبري نژاد اسفقن سري
بهنام شادي ديزجي
حسين قره بيگلو
جمال بيگي
مهتاب پنج تن پناه گشتي
216 شناسايي عوامل موثر بر eCRM و ارائه يک مدل مفهومي حميد برومند محمودآبادي
سعيد خياط مقدم
217 Study the effect of FDI on economic growth during the period in Iran (1353-86) حوريه غلامي
حميد عبدي
کريم محرم زاده
مهدي رزاق نسب
218 تأثير متغيرهاي جمعيت شناختي بر انگيزه استفاده از اينترنت اعظم السادات حسيني
کبري نجفي
219 کسب رضايت مشتري در بانک ها با تکيه بر بازارگرايي، نقش قابليت برندسازي و توانمندسازي مشتري (مطالعه موردي: بانک صادرات استان گيلان) محّمدرضا تقي زاده جورشري
علي ضياديد
محمد تاخيره
مهدي ابراهيم نژاد مقدم رشتي
220 نقش ميانجي بازاريابي حسي در تعيين رابطه بين نوآوري در خدمات و شکل گيري نيات رفتاري مشتريان فريبرز رحيم نيا
ليلا بصير
221 بازاريابي؛ فرصتها و چالشهاي پياده سازي «مديريت ارتباط با مشتريان» در صنعت معدن (مورد مطالعه: صنايع استان خراسان رضوي) محمدعلي چيت ساززاده
محمدشريف قاصري زهان
222 محکي بر بازاريابي سنتي؛ بازاريابي عصبي، چيزي بين اثرگذاري بر و دست‌کاري در رفتار مشتري احمدرضا کريمي مزيدي
223 شناسايي ابعاد استراتژي‌هاي بازاريابي هتل‌ها و هتـل‌آپارتمـان‌هاي شهرستـان مشـهـد نازنين جعفرزاده کرماني
عليرضا پويا
عليرضا حداديان
224 انتخاب مناسب ترين روش تبليغات با استفاده از رويكرد تركيبي AHP-VIKOR (مورد مطالعه: شرکت صدراتک پارسيان) احمد توکلي
علي عليزاده زوارم
سعيده خدادادي
225 شاخص هاي يک سازمان حرفه اي محمد عبدشاه
محمد گلي
حامد طالبيان
پوريا وفادوست سبزوار
226 بررسي ارتباط عوامل فرهنگي،روان شناختي با رفتار خريد وسواسي در مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي Azam parvini
فيروزه حاجي علي اکبري
227 رتبه¬بندي کيفي شعب منتخب بانک صادرات شهر بيرجند از ديدگاه مشتريان رامين جباري
رامين جباري
حميد نبي لو
228 ارتباطات برند و تأثير آن بر روي رضايت و اعتماد برند نيره خدائي
بهناز شيرازي
229 تعيين تاثير بازار گرايي و کارآفريني گرايي بر توسعه محصولات جديد مرضيه حسيني

فرنوش صالح
230 تاثير ادراک عدالت سازماني بر بازاريابي داخلي در شركت پالايشگاه نفت شازند حبيب اله جوانمرد
ماهرخ مخصوص
231 كاربرد بازاريابي اجتماعي در تمايل به رفتار خريد سبز با استفاده از تئوري مصطفي كاظمي
فاطمه نژادشكوهي
232 بررسي تاثير مخارج بازاريابي و تبليغات بر متغيرهاي ساختار سرمايه و نسبت‌هاي نقدينگي شرکت‌ها مريم سعيدي کيان
جواد عباسي کيا
233 ظهور و گسترش بازاريابي سياسي: درآمدي بر کاربردهاي بازاريابي سياسي در ايران رسول بابايي
سيد مهدي ميربد
234 بررسي عوامل تأثيرگذار بر نيات رفتاري مشتريان خارجي در هتل هاي استان تهران سيد سلمان حسيني
235 بررسي حاشيه بازاريابي ليموترش در استان فارس (مطالعه موردي: شهرستان قيروکارزين) جواد معروف زاده
مجتبي لشني
ابوالفضل پاسباني صومعه
ندا علمداري موصلو
236 بازاريابي ميتني بر مديريت دانش شيده نثاري اشک زري
237 بازاريابي از طريق شبکه هاي اجتماعي در صنعت گردشگري ايران نسيم عطايي قراچه
احسان احدمطلقي
238 بررسي استراتژي در شهرک¬هاي صنعتي استان خراسان رضوي(مطالعه موردي شرکت¬هاي مواد غذايي) زهرا ارشادي
محمد لشکري
ابوالفضل سامي
239 ارائه چارچوبي جهت دستيابي به منابع مالي از طريق واگذاري خيرخواهانه دارايي و اموال سيد سلمان سيدين
240 استفاده از راهکارهاي مديريتي و داشتن قدرت و توانايي رهبري در مواجهه با چالشهاي درون سازمان سيد سلمان سيدين
241 انطباق عامليت با عقود اسلامي در نظام بانکداري ايران در راستاي تحقق اهداف تامين مالي کشور سيد سلمان سيدين
242 بررسي روند تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران با تأكيد بر نقش بانك‌ها و مؤسسات بيمه سيد سلمان سيدين
243 بيمه سپرده ؛ ابزاري نوين جهت سرمايه¬گذاري در طرح¬هاي اقتصادي سيد سلمان سيدين
244 بررسي تأثير متغيرهاي جمعيت شناختي بر تمايل به پرداخت بيمه گذاران بدنه اتومبيل معصومه نقيان
محسن نظري
245 بررسي تاثير عوامل رفتار برنامه ريزي شده بر رفتار خريد اينترنتي نگارالسادات مصباحي جهرمي
مريم اخوان خرازيان
246 شناسايي عوامل مؤثر (استراتژي هاي رقابتي، تکنولوژي و ساختارسازماني) بر ارتقاء هوش رقابتي در شعب بانک صادرات شهرستان تبريز فرزانه رحماني
مبين عباسپور
247 کاربرد تبليغات اينترنتي و اهميت آن در بازاريابي از طريق اينترنت زهره خسروي لقب
فروغ زندوي
248 تأثيرمديريت فرهنگ و ساختار سازماني بر ادراک افراد به عنوان سرمايه انساني سيد سلمان سيدين
محمد رضا ظريفيان
249 تجارت الکترونيک؛ بازوي توانمند جذب و رضايتمندي مشتري در خريد از شبکه گسترده جهاني سيد سلمان سيدين
250 توسعه صنايع کوچک و متوسط، رمز پيشرفت اقتصادي در دهه پيش روي بازارها و مراکز اقتصادي سيد سلمان سيدين
251 تاثير استقلال افراد سالمند بر توسعه محصولات بازار نقره اي اسماعيل رمضانپور
محمد دوستار
مسعود حضرتي
252 رهيافت هاي کارآفريني در مديريت نيروي انساني و ارتباط آن با فضاي دروني سازمانها سيد سلمان سيدين
253 سنجش ارزش ويژۀ برند مبتني بر مشتري؛ عاملي مؤثر در عملكرد فروش شركت‌هاي بيمه سيد سلمان سيدين
254 بررسي تاثير مچ گيري بر رفتار راي دهندگان در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران(مطالعه موردي شهر مشهد) سمانه جبار
تورج صادقي
وحيد سينائي
255 پست مدرنيسم و نقبي بر بازاريابي در قرن 21 سمانه جبار
تورج صادقي
256 بررسي تأثير تجربيات برند بر اعتبار برند، نگرش برند و ارزش ويژه‏ي برند از ديدگاه مشتري کاميار رئيسي فر
حامد بختياري
257 تاثير آميخته ي بازاريابي بر جايگاه يابي برند با در نظر گرفتن نقش واسطه اي رضايتمندي مشتري محبوبه اسماعيلي
بهرام رضازاده
حسام الدين هدايت زاده
258 رديابي حرکات چشم و کاربرد آن در مطالعات بازاريابي امير لعلي سرابي
محمد عبدوي
صابر شکري
259 بررسي تفاوت هاي ادراكي وفاداران به برند وتغيير دهندگان برند در بازار موبايل امير رحيم پور
فريده حقشناس کاشاني
علي رضا روح بخش
260 شرکتهاي کارآفرين بعنوان عرضه کنندگان تجارت الکترونيک B2B آرزو عوني اسب فروشاني
شکوفه لقماني دوين
261 بررسي مدل عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانکداري اکترونيکي الهام يوسفي
امير افسر
جلال رضايي نور
262 بررسي فاکتورهاي مؤثر بر پذيرش بازاريابي موبايلي در بين جوانان استان خراسان رضوي فاطمه روي دل
تورج صادقي
263 بخش بندي بازار محصول لپ تاپ بر مبناي سبک زندگي (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه فردوسي) مصطفي کاظمي
قاسم اسلامي
منيره احمدي منش
264 بررسي پذيرش اينترنت در صادرات بوسيله مدل TAM راضيه اميدوار
265 بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر بازاريابي رابطه مند زهره وحدتي
سعيد عبدالمنافي
احمد سرلک
266 تاثير مديريت ارتباط با مشتري(CRM) در شبکه بانکداري الکترونيک ايران محمد هاشم نوروز
ليلا احيائي
267 بررسي اثرات مديريت استراتژيک برند در بازاريابي نوين آرش هوشيارآقاجانيان
ياسمن پرنده
268 حس برند و برندسازي مذهبي آذر کفاش پور
محبوبه اسدزاده
مهسا جندقي
269 سرمايه¬گذاري در بازار بورس از طريق بکارگيري الگوهاي پذيرفته شده در طرح تأمين مالي سيد سلمان سيدين
270 عوامل شناسايي شده مؤثر در بهره وري عوامل مولد کارايي در سازمانها سيد سلمان سيدين
271 کاربرد مفيد و سودبخش وام مشارکتي و تسهيلات آن در ايجاد منافع مالي سيد سلمان سيدين
272 لزوم به کارگيري بانکداري الکترونيکي به جاي بانکداري سنتي و نقش آن در تحول معيارهاي اقتصادي و اجتماعي سيد سلمان سيدين
273 بررسي ابعاد ارزش برند بر ارزش ويژه برند در صنعت محصولات شوينده غلامرضا زمانيان
طاهره محمودي منش
274 ماهيت و نقش آفريني بازارهاي گوناگون مالي در رشد و توسعه اقتصادي سيد سلمان سيدين
275 مديريت بر نوآوري و کارآفريني دانش محور به منزله رويکردهاي ارتقاء سرمايه گذاري پايدار در ايران سيد سلمان سيدين
276 مطالعه بازارهاي مالي و شاخص هاي اندازه گيري توسعه مالي به عنوان ابزارهاي کاربردي در طرح تحول اقتصادي سيد سلمان سيدين
277 مکانيزم فناوري اطلاعات و ارتباطات تحت قالب الگوي جديدي به نام تجارت الکترونيک سيد سلمان سيدين
278 مهارت آموزي در راستاي بهره وري سازمانها با هدف حمايت از کار و نيروي انساني (مطالعه موردي: اداره کل فني و حرفه¬اي استان خراسان رضوي) سيد سلمان سيدين
279 نقش ارزشيابي کيفي – توصيفي در سازمانهاي يادگيرنده و تأثير آن بر ارتقاء شاخص¬هاي بهره¬وري اين سازمانها (مطالعه موردي : دانشگاه بين المللي امام رضا (ع)) سيد سلمان سيدين
جواد چناري
280 يادگيري سازماني به عنوان قطب اصلي و بصيرت مشترک سازمانهاي يادگيرنده سيد سلمان سيدين
281 بررسي و شناسايي عوامل روانشناسي موثر بر درک مصرف کننده از برند تعميم يافته بااستفاده از تکنيک AHP محمدکاظم امين پور
زهره محمدنبي
ابولفضل نوري
282 رعايت نسبت طلايي در بسته بندي و اثرات آن در ترجيح بسته بندي سيد مسلم علوي
مهدي نجفي سياهرودي
283 مباني مشتري مداري در صنعت بانکداري از ديدگاه اسلام با توجه به موازين اخلاقي حبيب الله دعايي
سيد سلمان سيدين
284 استراتژي ها و موقعيت بازاريابي چند مليتي در عرصه جهاني حبيب الله دعايي
سيد سلمان سيدين
285 بازاريابي رابطه مند:مفاهيم استراتژيک و تاکتيکي آذر کفاش پور
سميه ميرتوکلي
286 نقش و ماهيت رفتار مصرف کنندگان کالا و تأثير مشتري مداري فروشندگان در خريد قطعي محصولات و وفاداري افراد به برند سيد سلمان سيدين
287 بررسي رابطه اخلاق بازاريابي و مزيت رقابتي در بانک هاي دولتي شهرستان سنندج امير قدمي
مهدي الله دادي
288 پيامدهاي بازاريابي بين¬المللي و تأثير رفتار شركت¬هاي صادراتي در بازارهاي خارجي سيد سلمان سيدين
علي براتي دوين
289 برنامه¬ريزي استراتژيک محور به منظور بازارسازي براي محصولات توليدي شرکت هاي صنعتي سيد سلمان سيدين
جواد چناري
290 استراتژي¬هاي بازاريابي به عنوان رويکردي راهبردي در ارتقاء فروش خدمات سيد سلمان سيدين
جواد چناري
291 Investigate the effect of prices on the market’s product as one of the marketing mix models by using EVA سيد سلمان سيدين
292 بررسي نقش بازاريابي گردشگري در توسعه صنعت گردشگري استان خوزستان عباسقلي سنگي نور پور
حسين مريدسادات
293 بازاريابي خدمات الکترونيکي رويکردي نوين در مشتري مداري علي قرباني
حسين مريدسادات
294 شناسايي عوامل مؤثر بر تجاري سازي برند در صنعت فرش کشور مرتضي رجوعي
سيد سلمان سيدين
295 Supportive Portfolio as a Strategy of brand imagery creation مرتضي رجوعي
سيد سلمان سيدين
296 شناسايي و اولويت‏بندي فاکتورهاي کيفيت خدمات موثر بر برندسازي رويدادهاي ورزشي ايران نرگس فصيح مردانلو
سيدنصراله سجادي
محمود گودرزي
297 تأثير اعتبار برند بر وفاداري مشتري با توجه به نقش گرايش هاي مذهبي مشتريان حميدرضا رضايي کليدبري
محمدرضا مجاهد پاکسرشت
کامبيز شاهرودي
298 تبليغات تعاملي آذر كفاش پور
فاطمه هوشمند
299 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در شكل¬ گيري و شناخت بازارهاي ويژه ( Niche Markets ) در صنعت لبنيات ايران با رويکرد فرآيند تحليل شبکه اي(ANP) ليلا غلامي بيمرغ
مريم خاکي
فاطمه نوروززاده
300 بازاريابي با رويکرد مشتري مداري هادي ترابي
301 بازاريابي کارآفرينانه، راهبردي براي کسب مزيت رقابتي داود فيض
مريم همتي
گلايول صفوي جهرمي
302 تاثير نوع تبليغات و ويژگي هاي آن بر نگرش مشتري به نام تجاري و تمايل به خريد محمدرضا حبيبي
سميه معرفت
303 Global Sized Brand Communities محمدرضا حبيبي
304 نقش نوآوري در رابطه بين استراتژي بازارمحوري با عملکرد شرکت هاي بيمه محمد طالقاني
محمدرضا تقي زاده جورشري
يلدا رحمتي غفراني
305 تحقيقات رفتاري و مدل سازي تجربي از کانال هاي بازاريابي کاربردهاي آتي براي هر دو زمينه و درخواست براي تحقيقات آتي سيد سلمان سيدين
306 بازاريابي از طريق شبکه هاي اجتماعي در صنعت گردشگري ايران نسيم عطايي
احسان احدمطلقي
307 پژوهش تحليلي بين فرهنگي‌ در حوزه اصول اخلاقي‌ حاکم بر فضاي کسب و کار سيد سلمان سيدين
308 بررسي آثار عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) ، فرصت¬ها و محدوديت¬ها سيد سلمان سيدين
309 ارزيابي عوامل مؤثر بر گرايش مردم به خريد بيمه¬هاي عمر و پس¬انداز در شهر مشهد سيد سلمان سيدين
310 Surveying the Effect of Brand Reputation and Equity of the Risk Aversion and Customer Loyalty to the Brand Morteza Rojoui
سيد سلمان سيدين
311 نقش حمل و نقل بين المللي در بازرگاني خارجي علي براتي دوين
سيد سلمان سيدين
312 نگرش کودکان به تبليغات تلويزيوني و تاثير آن بر رفتار خريد والدين نازنين حبيبي نامقي
313 بررسي تأثير برند شرکتي و کيفيت ادراک شده از برند بر پيامدهاي محصول در بازار(شرکت محصولات لبني کاله مشهد) گلناز احمدي
314 بررسي تاثير تبليغات و تجربه مشتري بر ابعاد ارزش ويژه برند شرکت هاي هواپيمايي (مطالعه موردي هواپيمايي ايران ايرتور) فاطمه زماني جاغرق
فاطمه عنبرفروش
حميدرضا شريعت داودي
حسين ترابيان
مصطفي مير
315 بررسي عوامل مؤثر بر شكل گيري تبليغات شفاهي مثبت در بين مشتريان سازمان هاي خدماتي (مطالعه موردي: در شعب مؤسسه مالي و اعتباري مهر همدان) آمنه مالمير
علي پاطوقي
316 بررسي نقش سياست مشتري مدارانه مديران و کارکنان در افزايش رضايت و وفاداري مشتري ( مورد کاوي : شعب مرکزي بانک هاي دولتي و خصوصي شهرستان شاهرود ) نسرين شاه علي
سيد آرين سيد حسين زاده
317 ساختاريابي الگوي جامع مسائل اخلاقي در بازاريابي خرد و کلان سامان شيخ اسماعيلي
بهرام خيري
318 مفهوم پردازي اخلاقي بازاريابي نمايشي در ارتباطات يکپارچه بازاريابي سامان شيخ اسماعيلي
بهرام خيري
319 بازاريابي هورموني: از ايده تا عمل ميثم شيرخدايي
فرزام فرزان
فرشته خليلي پالندي
ندا طهماسبي روشن
320 راه هاي کاربردي و تجربي متقاعد سازي :تحليل تبليغات درتجارت هاي در حال ظهور در مقابل بازارهاي توسعه يافته اسماعيل شعباني نژاد
آويشن يزداني
321 عوامل موثر بر رفتار خريد ناگهاني در اينترنت افسانه طاهري
322 بررسي تأثير استراتژي‌هاي برندسازي اينترنتي بر ارزش از نگاه مشتريان سيد هادي حسيني امين
شهريار شفيعي
323 ارزيابي مولفه هاي کيفيت خدمات بااستفاده از مدل پنج بعدي سروکوال (مطالعه موردي در بانک قوامين استان هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي) حسين وظيفه دوست
زهره اکبرپور
جمشيد محمدزاده رستمي
324 بررسي تاثير نحوه ادراک مصرف کنندگان آنلاين از اصول اخلاقي در فروشگاه هاي اينترنتي بر وفاداري آنان به وب سايت خرده فروشان آنلاين با استفاده از مدل معادلات ساختاري (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه اصفها جعفر اکبرزاده
325 شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان بانک پاسارگاد با استفاده از تکنيک AHP و TOPSIS امين اجلي
سجاد خاني
326 مديريت ارزش ادارک شده برند در سطح استراتژيک ندا رجباني
حسين صفري
327 بررسي نقش هويت قومي بر ترجيح زبان و نگرش به تبليغات بازرگاني در جامعه کُردزبان زهرا اسفندياري
328 تحليل راهبردي فرايند بازاريابي الکترونيک بر اساس تجزيه و تحليل SWOT در يک شرکت پتروشيمي شاهد اسدي
329 شاخصهاي کليدي موثر بر وفاداري مشتريان در صنعت بهداشتي و سلولزي ايران با استفاده از رويکرد دلفي فازي و ديمتل فازي ميلاد آقايي
رضا آقايي
اصغر آقايي
330 بررسي تأثير آميزه بازاريابي خدمات بر ارزش ويژه برند (مطالعه موردي بانک کشاورزي) حسين وظيفه دوست
جمشيد محمدزاده رستمي
زهره اکبرپور
331 تاثير نام تجاري(برند) بر موفقيت محصول در بازار سيد رضا موسوي زاده
فهيمه بايي
مصطفي محمدي
سيد عباس توفيقي
332 بازاريابي اينترنتي و مشکلات آن درايران مهين دخت کاظمي
333 تاثير هنجارهاي اجتماعي، آگاهي از ارزش و نگرش بر تمايل به خريد محصولات نسخه برداري حسين وظيفه دوست
سعيد جلاليان
امين موجودي
334 تاثير هنجارهاي ذهني، هنجارهاي توصيفي و آگاهي از ارزش بر تمايل به خريد محصولات نسخه برداري امين موجودي
حسين وظيفه دوست
سعيد جلاليان
335 بررسي تأثير تبليغات كالا در استاديوم‌هاي ورزشي بر ميزان شناخت و توجه آگاهانه تماشاگران (مطالعه موردي استاديوم آزادي تهران) حسن فهيم دوين
مجيد ارجي
336 بررسي رابطه مسئوليت اجتماعي و وفاداري مشتريان رحيم عابدي
مبين عباسپور
337 بررسي مشکلات پياده سازي بودجه بندي عملياتي درشعبات بانک ملي شهرستان سنندج سيروان فرهادي
338 بررسي تاثير برند تيم هاي موفق بر ميزان وفاداراي هواداران آنها در ليگ برتر فوتبال ايران وجيهه جواني
محمد احساني
مجتبي اميري
هاشم کوزه چيان
339 بررسي اثر بازاريابي بازاريابي علّي بر وفاداري و نگرش نسبت به برند Lمريم ساريخاني خرمي
حميدرضا حسن زاده
محمدرحيم اسفيداني
340 بررسي عوامل موثر بر جذب مشتري به برند در بازار فرآورده هاي لبني عادل هاشم پور
شيوا مجدد
341 تاثير متقابل اقتصاد مقاومتي و بهره وري نيروي انساني علي فلاح
شراره مهاجري
342 تأثير گرايش کارآفريني بر عملکرد بانک ها با تأکيد بر نقش ميانجي بازارگرايي (مطالعه موردي: بانک هاي دولتي و خصوصي استان گيلان) سيد محمد رضا حسيني مقدم
سيد رضا حجازي
343 بررسي تاثير بازاريابي داخلي برتعهد سازماني کارکنان در صنعت بيمه (مورد مطالعه: شرکت هاي بيمه خصوصي خراسان جنوبي) محمدرضا مهرباني
حامد حق طلب
فرزانه قاسمي
344 بررسي موانع موجود براي جذب حاميان مالي هيئت ووشو استان خراسان رضوي احسان پيغمبري
سيد مرتضي عظيم زاده
محمد علي سعيدي
345 تاثير آموزش کارآفريني بر خلاقيت شغلي و کيفيت زندگي دانش آموختگان ساکن شهرستان رشت سيد محمد رضا حسيني مقدم
سيد رضا حجازي
346 بررسي تاثير جو نو آوري بر ارزش درک شده توسط مشتري در صنعت مواد شوينده ايران فاطمه رستمي
محمد رضا عسگري
347 ارائه مدل نوآوري تحقيق و توسعه در بازاريابي چريکي و تاکيد بر نقش آن در دهکده جهاني محمدرضا شهبازي
ليلا عبدالله زاده رامهرمزي
الهام خطيبي طالقاني
348 شناسايي و اولويت بندي ابعاد مهم معيارهاي خريد گوشي تلفن همراه از ديدگاه خريداران ساکن شهر تهران عباس اسدي
سيد عليرضا سيد صالحي
349 بررسي وجود تفاوت در ميزان اعتماد هوشمندانه و مولفه هاي اصلي آن با توجه به متغيرهاي جنسيت، تحصيلات، درآمد و سن- مطالعه موردي: کارمندان بانک ملي شهر اصفهان محمدحسين مشرف جوادي
هما شيخ سجاديه
350 شناسائي و اولويت بندي ريسک هاي راهبردي «مطالعه موردي؛ شرکت هلدينگ توسعه صنايع و معادن غدير» مرتضي سعيدنژاد

351 شناسايي موانع پذيرش تجارت الکترونيک در واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط استان تهران آيت الله مميز
بهزاد محمديان
352 تاثير آموزش کارآفريني بر خلاقيت شغلي و کيفيت زندگي دانش آموختگان ساکن شهرستان رشت سيد محمد رضا حسيني مقدم
سيد رضا حجازي
353 چالش ها و راه حل ها براي بازاريابي در عصر ديجيتال ميثم حسيني
فهيمه رجبي
354 تاثير عوامل رفتاري بر توسعه برند سيد رضا موسوي زاده
فهيمه بايي
مصطفي محمدي
سيد عباس توفيقي
355 Guerrilla marketing and studying its role in commercialization of achievements of knowledge based Companies مبين عباسپور
فرزانه رحماني
356 تأثير گرايش کارآفريني بر عملکرد بانک ها با تأکيد بر نقش ميانجي بازارگرايي (مطالعه موردي: بانک هاي دولتي و خصوصي استان گيلان) سيد محمد رضا حسيني مقدم
سيد رضا حجازي
357 کاربرد بازاريابي رابطه مند در بازار سياسي هادي فهيم زاده
رضا سپهوند
358 مطالعه تاثير برند بر وفاداري مشتريان بازار خدمات:مطالعه موردي بانک هاي خصوصي شهر کرمانشاه فاطمه کهراريان
فخرالدين معروفي
359 بررسي تاثير ادراک مشتريان از آميخته بازاريابي بر ارزش نام و نشان تجاري محصولات موادغذايي رضوي سيده منصوره حسيني رباط
360 بررسي تأثير سرمايه انساني و خلق دانش بر بهبود کيفيت علي نخچيان
اقبال اوليا
هادي رضايي اميرآباد
361 بررسي رابطه ميان قيمت و درك خريدار از كيفت كالا در جزيره كيش نيما ثابت فر
362 تأثير بازاريابي داخلي بر مشتري مداري به عنوان مزيت رقابتي (مطالعه موردي: بانک قوامين خراسان رضوي) صادق بافنده ايماندوست
فاطمه فدائي موشکي
363 تاثير تجارت الکترونيکي بر اقتصاد محمد اناهيد
364 بررسي تأثير تبليغات كالا در استاديوم‌هاي ورزشي بر ميزان شناخت و توجه آگاهانه تماشاگران (مطالعه موردي استاديوم آزادي تهران) حسن فهيم دوين
مجيد ارجي
365 بررسي تأثير کيفيت و تنوع خدمات الکترونيکي در بانکهاي ايران عباس ريحاني يامي
امين رضا کماليان
سجاد ايماني برجستانکي
مجيد آسايش نائيني
366 Religion, humanism, marketing, and the consumption of socially responsible products, services, and ideas: Introduction to a special topic section ميثم حسيني
فهيمه رجبي
367 Relationship marketing management: Its importance in private label extension ميثم حسيني
فهيمه رجبي
368 Customer perception and response to ethical norms in legal services marketing ميثم حسيني
فهيمه رجبي
369 تاثير آميخته هاي بازاريابي بر جذب مشتري در کانون هاي تبليغاتي کرج 1392-1391 کتايون صاحب زاده
370 Internal marketing of the patent information team in the corporate environment ميثم حسيني
فهيمه رجبي
371 Antecedents and consequences of the quality of e-customer-to-customer interactions in B2B brand communities ميثم حسيني
فهيمه رجبي
372 Schedules for marketing products with negative externalities ميثم حسيني
فهيمه رجبي
373 Using agent-based models to design social marketing campaign ميثم حسيني
فهيمه رجبي
374 Destination marketing and the service-dominant logic: A resource-based operationalization of strategic marketing assets ميثم حسيني
فهيمه رجبي
375 From Firm-Controlled to Consumer-Contributed: Consumer Co-Production of Personal Media Marketing Communication ميثم حسيني
فهيمه رجبي
376 مديريت مواجهه كارمند – مشتري (HUMAN SIGMA) سامان افخمي موحدي
377 بررسي تاثير برخورداري محصول جديد سبز از مزيت رقابتي در موفقيت آن در بازار شيوا مولايي
378 بررسي اثربخشي مديريت استراتژيک برند بر تصوير برند عباس ريحاني يامي
سيد علي قلي روشن
379 بررسي تاثير جنسيت (مذکر- مونث) در رفتار اينترنتي مصرف کنندگان اقدس مهروز
نرگس مراغه چي
380 بررسي وضعيت بازاريابي ورزشي مديريت تربيت بدني دانشگاه فردوسي مشهد بر اساس تحليل SWOT محمدرضا کريمي
381 بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر بهره وري نيروي انساني با ميانجيگري بازاريابي دروني (مورد مطالعه: کارکنان بانک صادرات استان سمنان ) غلامحسن مرتضي
حسين دامغانيان
382 آسيب شناسي فعاليتهاي بازاريابي و صادرات در يک هلدينگ صنعتي معدني در اصفهان علي عطافر
راشين جعفري
الهام طاهريون اصفهاني
383 نقش كيفيت خدمات و كيفيت رابطه در ايجاد تبليغات شفاهي مثبت رويكرد بازاريابي رابطه‌مند عليرضا تورچيان
سليمان ايران زاده
نادر بهلولي
384 بررسي بازاريابي‌رابطه‌اي سنتي و نوين در رضايتمندي مشتري سيدعلي سعدآبادي
سارا صمصامي
محسن جلالي‌مجيدي
385 عنوان: بررسي نقش بازار و مراكز خريد در جذب گردشگر به جزيره كيش نيما ثابت فر
386 بررسي عوامل موثر بر رضايت و کيفيت رابطه تجاري در بازارهاي صنعتي (مطالعه موردي شرکت شير پگاه) عليرضا شيراني
آناهيتا شيرواني
387 The Impact of Business Intelligence in Organizational Decision Making محبوبه مجيدي پور
388 مطالعه تطبيقي بازارشناسي، بازارسازي و بازارداري بسترساز موفقيت در شرکتهاي کوچک و متوسط دانش بنيان حسنعلي آقاجاني
شيوا مجدد
محمود کياکجوري
389 بررسي رابطه ميان عملکرد بازاريابي و مزيت رقابتي در بانک‌هاي تجاري دولتي، مطالعه موردي: بانک ملي ايران، استان مازندران ايمان عمويي
رضا باسي
390 بررسي موانع بکارگيري و گسترش تجارت الکترونيکي در ورزش فريبا عسکريان
سعيد لطفي يامچي
خديجه لطفي
391 بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان نسبت به محصولات جديد در برند صنايع غذايي (مطالعه موردي محصولات شرکت مهرام) Velayati robab
sirous fakhimi azar
Mahdi Rizvandi


mahdieh dargi
392 بررسي و رتبه بندي تاثير استراتژي آميخته ترفيع برميزان فروش شرکت ايران شرق نيشابور معصومه بهمدي
حسن دانايي
393 بازاريابي ويروسي و تاثير آن در انتشار پيام حسين وظيفه دوست
جمشيد محمدزاده رستمي
زهره اکبرپور
اکرم السادات زعفري نژاد
394 بررسي نقش ارزش ويژه برنددر بازاريابي بين المللي وجهاني زينب ميرزايي
395 بررسي عوامل موثر بر برندسازي سالنهاي نمايشگاههاي بين المللي و اولويت بندي اين عوامل بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه (مورد مطالعه:نمايشگاه بين المللي گلستان) ايليا اميني نژاد
سيد علي نبوي چاشمي
396 مديريت دانش بازاريابي، پارادايم جديد در بازاريابي نوين مبتني بر ارزش آرش زماني
فرهاد ابراهيم آبادي
پرويز کفچه
کاوه زماني
397 بررسي رابطه¬¬ ميان سازگاري ارزشي برند خدمات- مشتري، کيفيت تعامل و رفتار شهروندي مشتري در بانک¬هاي کلان¬شهر اهواز مهدي نداف
عبدالهادي درزيان عزيزي
پريسا قنبري عديوي
398 نقش رسانه هاي اجتماعي در بازاريابي اجتماعي ناهيد فداكارنقندر
منصور سليماني
فاطمه تاتاري
399 بررسي و تحليل اعتماد شناختي و عاطفي بر تبادلات رابطه اي خريداران و فروشندگان (مورد مطالعه شرکت هاي صادراتي صنعت مواد غذايي) مونا سادات مرتضوي
عباسعلي حاجي کريمي
سيد حميد خداداد حسيني
400 سنجش ميزان گرايش به بازار حاميان مالي ورزش شهر مشهد و ارتباط آن با گرايش به بازار ورزش نسرين سليماني
سيد مرتضي عظيم زاده
401 بررسي رابطه رضايت مشتري و حساسيت به قيمت از ديدگاه مشتريان اکرم السادات صالح آبادي
صادق بافنده ايمان دوست
402 بررسي تاُثير اعتبار برند بر وفاداري مشتريان در صنعت بيمه شهرستان نيشابور (مطالعه موردي شرکت هاي بيمه ايران و سينا) الهام بهمدي
صادق بافنده ايمان دوست
403 بررسي تاثير رويکرد مهندسي ارزش بر هرم پويايي برند در شرکت صنايع شير ايران (پگاه) رضا کاظمي ايمن آبادي
مريم کاظمي ايمن آبادي
سميه لقماني فر
404 بررسي تاثير اينترنت بر بازاريابي ورزشي مجيد خورسندي عليپور
405 تاثير فرهنگ و همگرايي بازار بر استراتژي هاي تبليغات بين المللي فريبرز رحيم نيا
مهسا جندقي
محبوبه اسدزاده
406 بررسي تأثير کيفيت و تنوع خدمات الکترونيکي در بانکهاي ايران عباس ريحاني يامي
امين رضا کماليان
سجاد ايماني برجستانکي
مجيد آسايش نائيني
407 تبليغات پيشبردي در توسعه ي بازار فرش اصفهان جواد حسن پورنامي
نجمه ميرزاکريمي اصفهاني
سيد جلال الدين بصام
408 بررسي عوامل مؤثر بر رفتار مصرفي مصرف کنندگان زينب ميرزايي
409 بررسي تاثير ادراک مشتريان از آميخته بازاريابي بر ارزش نام و نشان تجاري محصولات موادغذايي رضوي سيده منصوره حسيني رباط
410 ارائه مدل سنجش رضايت مشتريان بانک ملي شهر کرمان Najmeh Salimi
فاطمه تقوي
داريوش دموري
411 امکان سنجي بازاريابي دولتي در سازمان هاي دولتي ايران؛ کاربردها و محدوديت¬ها (موردکاوي: شهرداري تهران) رضا واعظي
محمد افکانه
412 تجارت الکترونيک و مزيت رقابتي آن اسدالله مهرآرا
روزيتا يزداني
413 بررسي عوامل موثر بر فروش سنگهاي تزئيني و نما ( مطالعه موردي: استان خراسان رضوي) محمدرضا مهرباني
فرزانه قاسمي
ابوالفضل سامي
414 تأثير ابعاد کيفيت خدمات بانک انصار بر رضايت¬مندي مشتريان Mehdi Fouladi yamchi
مريم عبدلي
415 بررسي عوامل موثر بر ادراک مشتريان در رابطه با تبليغات موبايل Mehdi Fouladi yamchi
مريم عبدلي
416 بررسي تاثير کيفيت خدمات محيطي وفردي برلذت،رضايت و نيات رفتاري مهرداد حاجي اسماعيليان
417 بررسي تأثير عناصربرند بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به نام تجاري تعميم يافته محمد ميرزايي
زهره محمدنبي
418 بررسي تاثير بازارگرايي بر بازده عملکرد صنعت هتلداري بهرام خيري
شيرين خسروزاده
شيما پزشکي
419 بررسي و برازش مدل تأثير محرک هاي موفقيت برند بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به برند تعميم يافته زهره محمدنبي
نوشين والياني
420 بررسي تاثير عملکرد محصول بر رضايت مشتري (مطالعه موردي کالاي خميرمايه رضوي) علي بيچرانلو
421 نقش بازاريابي و فروش درتحليل محيط كسب و كار جهت شناخت تهديدات و خلق فرصت ها در صنعت خودرو مطالعه مورديصنعت خودرودرايران حجت اله مرادي پور
422 شناسايي و اولويت‏بندي فاکتورهاي کيفيت خدمات موثر بر برندسازي رويدادهاي ورزشي ايران محمود گودرزي
نرگس فصيح مردانلو
سيدنصراله سجادي
423 شناسايي روشهاي تامين مالي موثر بر چرخه حيات کسب و کار در صنعت غذايي استان مازندران با استفاده از تکنيک AHP علي ثريايي
زهرا عطف
424 نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري استان سيستان و بلوچستان پرويز نصيرخاني
425 بررسي موانع بکار گيري تجارت الکترونيکي در شرکتهاي صادراتي استان خراسان رضوي فريبرز شكوه صارمي
علي ثريايي
الهه فرهادي فر
زهرا عطف
426 بررسي رابطه تصوير ذهني با ارزش خريد مشتريان فاطمه صيادي
ياسان اله پوراشرف
احسان نامدارجويمي
427 ارزيابي عملکرد بر مبناي مديريت روابط با مشتري با استفاده از فرايند تحليل شبکه‏اي (ANP) (مطالعه موردي: بانک ملت استان لرستان) سيد احمد حسيني
فاطمه نوروززاده
حسين رئيسي قربان آبادي
428 آسيب شناسي فعاليتهاي بازاريابي و صادرات در يک هلدينگ صنعتي معدني در اصفهان علي عطافر
راشين جعفري
الهام طاهريون اصفهاني
429 بررسي عوامل موثر بر کارائي شبکه توزيع ياسان اله پوراشرف
احسان نامدارجويمي
فاطمه صيادي
430 تاثير باورهاي شخصي در تصميم گيري خريد مصرف کنندگان ايراني بر دشمني به خريد محصولات خارجي کبري بخشي زاده برج
محمدحسن عرب زاده
431 بررسي عوامل موثر بر خريد ناگهاني ياسان اله پوراشرف
احسان نامدارجويمي
فاطمه صيادي
432 بررسي رابطه،ارتباطات دهان به دهان در خريد گوشي توليد داخلي ياسان اله پوراشرف
احسان نامدارجويمي
فاطمه صيادي
433 شناسايي عوامل موثر بر eCRM و ارائه يک مدل مفهومي حميد برومند
سعيد خياط مقدم
434 آسيب شناسي مديريت بازاريابي هومن يوسفيان
عارف عبدي
435 بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بانکها نظر حيدري
436 تبين چهارچوب مفهومي تأثير بازاريابي رابطه مند بر مشارکت مشتري داود فاضل
تکتم پرويش
محسن مرادي
437 بازاريابي ورزشي در فوتبال و اثر آن بر رونق اقتصادي محمدشريف قاصري زهان
عليرضا حداديان
کامران پهلوان مصوري
سيدمحمد سيدحسيني
438 مديريت ارتباط با مشتري سعيد آشورزاده
439 تجديد نظر در ذهنيت سازي و بازاريابي مذهبي سعيد سعيدا اردکاني
مرضيه شاه محمدي مهرجردي
440 بررسي تاثير وابستگي برند بر ارزش ويژه و وفاداري مشتري شاهين پريخاني
مهدي خادمي
441 بررسي وضعيت بازاريابي دانش از ديدگاه مديران شركت برق منطقه اي تهران خالد خدامرادي
442 شناسايي و بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت برند Somayyeh Loghmanifar
مريم کاظمي ايمن ابادي
احمد حسين غلامي
443 بررسي اثربخشي مديريت استراتژيک برند بر تصوير برند عباس ريحاني يامي
سيد علي قلي روشن
444 ارائه الگوي کسب مزيت رقابتي در گردشگري پزشکي بر اساس قابليت‌هاي بازاريابي محسن طباطبائي
سيده بهاره کاشيان
معصومه حبيبي
مريم شعباني
445 بررسي و مقايسه استراتژي بازاريابي بانکي در ميان بانک هاي داخلي و خارجي منتخب سارا روشني
سهند حسيني
اعظم رستمي
رضا شافعي
446 چالش ها و فرصت ها مديريت نام تجاري در اينترنت مهدي عليزاده
447 بررسي نقش بازاريابي سبز در توسعه پايدار گردشگري مرجان عبدي
ابتهال زندي
نيلوفر عباس پور
448 شناسايي مهم‌ترين موانع تجاري‌سازي فناوري نانو‌؛ با رويكرد شناسايي موانع بازاريابي، فني و مالي شهرام هاشم نيا
کورش خليلي دهکردي
احسان بهمن زياري
فرتاش کيارش
449 شناسايي عوامل فردي و انگيزشي کاربران اينترنت در ارسال مجدد پيام¬هاي اينترنتي در چهارچوب بازاريابي ويروسي منيژه حقيقي نسب
سميه آريامنش
450 بررسي تاثير مکانيزم هاي سيستم پاداش در توسعه محصول جديد (مطالعه موردي:شرکت هاي توليد کننده لوازم خانگي استان اصفهان) حسن قرباني
تانيا لدني
451 تاثير همسويي برنامه¬ريزي استراتژي کسب و کار و فناوري اطلاعات بر عملکرد سازماني در شرکت هاي کوچک و متوسط علي کرمانشاه
رويا سپهرنيا
مجتبي احمدي
سيد نويد توکلي نژاد
452 تکامل پايداري (توسعه پايدار) به عنوان استراتژي بازاريابي : شروع يک عصر جديد فاطمه نوروززاده
hossein reisi
مصطفي قاضي زاده
453 هوشمندي مديريت ارتباط با مشتريان با کمک شاخص هاي کليدي، سنجه ها و داشبوردهاي مديريتي سيد نويد توکلي نژاد
مجتبي احمدي
حسين نوروزي
اردشير رستمي
454 بررسي تاثير پاداش از منظر مديران ارشد بر تعارض و همکاري در واحد فروش و بازاريابي(مطالعه موردي: صنايع غذايي شهر اصفهان) محمد رضا دلوي
حديث ابراهيمي
455 بررسي مسايل و مشكلات برند شركت‌هاي معدني ايران عباس افضلي ننيز
محسن طاهري مقدر
456 بررسي رابطي بين ابعاد تعهد سازماني و ابعاد کيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان با استفاده از همبستگي کانوني مرجان فياضي
حسين بلوچي
457 بررسي اهميت مديريت ارتباط با مشتري در شرکت‌هاي بيمه فرنگيس سرحدي
حبيب الله سالارزهي
458 توسعه برند و نقش تبليغات بازرگاني(مطالعه موردي: محصولات شركت تبرك) محمدرضا دلوي
حديث ابراهيمي
459 توسعه و گسترش هوشمندي مديريت ارتباط با مشتري در محيط بازارهاي صنعتي حسين فارسي زاده
حسين بلوچي
460 بررسي نقش ميانجي وفاداري و رضايت مشتريان برخط در رابطه بين کيفيت خدمات الکترونيک و تمايل به خريد مجدد مشتريان برخط آرش بناکار
منصور اميني لاري
سجاد بناکار
مرضيه حلواني
461 چارچوب 6*4 (6 مسير و 4 اقدام): الگوي توسعه محصول جديد در بستر استراتژي اقيانوس آبي نباحت چوبداري نمين
هاشم آقازاده
حسين بلوچي
462 بررسي تاثير جنسيت (مذکر- مونث) در رفتار اينترنتي مصرف کنندگان اقدس مهروز
نرگس مراغه چي
463 الگوي بالندگي توانمندي افراد مبنايي براي بالندگي سازماني بهرام طيراني دربندي
464 بررسي اثر سرمايه فکري بر بازارگرايي (مورد مطالعه: شرکت فرآورده هاي گوشتي و لبني کاله مازندران) جلال خرم
ايرج سلطاني
عليرضا مسيبي
465 ارزيابي عوامل خارجي بخش هتلداري و ضرورت خلق نوآوري ارزش از طريق استراتژي اقيانوس آبي مطالعه موردي : هتل هاي 5 ستاره مشهد حسين امين التجار
مرضيه فروتن
مصطفي جهانگير فيض آبادي
466 ارتقاي مديريت ارتباط و تحليل رفتار مشتريان بانک سپه زاهدان ياسين قاسمي بجد
467 برند و بازاريابي دهان به دهان در موقعيت يابي و بهبود عملکرد مناطق آزاد مصطفي ابراهيم پور
ميلاد هوشمند چايجاني
محسن اکبري
468 بازاريابي الکترونيک.تجارت.کسب وکار نرگس خسروي
469 بررسي رويکرد توسعه صادرات بر اساس مدل توانمندي هاي بازاريابي در بازارهاي بين المللي(بررسي موردي : صنعت پتروشيمي ايران) محمد فقيهي
ميرزاحسن حسيني
حميد ملکي
470 بازاريابي از طريق ايميل ( ايميل مارکتينگ) محمد احمدي
نويد نژند
471 Studying effective field factors on the settlement of Customer Relationship Management (CRM) in the insurance industry طهمورث بستاني املشي
فاطمه سهرابي
472 بررسي عوامل مؤثر بر بازاريابي ويروسي فرناز ارايي پور
شهناز نايب زاده
473 بازاريابي و فروش آرش کامياب
474 Studying effective field factors on the settlement of Customer Relationship Management (CRM) in the insurance industry فاطمه سهرابي
طهمورث بستاني املشي
475 بررسي و مقايسه استراتژي بازاريابي بانکي در ميان بانک هاي داخلي و خارجي منتخب سارا روشني
سهند حسيني
اعظم رستمي جو
رضا شافعي
476 بررسي اثرات بازاريابي داخلي بر رفتارهاي اجتماعي و فرا اجتماعي مشتري گرا (مطالعه موردي: هتل هاي شهر اصفهان) محمد رضا دلوي
مينا وحيدي
477 بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر بازاريابي رابطه مند زهره وحدتي
سعيد عبدالمنافي
احمد سرلک
478 نقش بازاريابي و فروش درتحليل محيط كسب و كار جهت شناخت تهديدات و خلق فرصت ها در صنعت خودرو مطالعه موردي:صنعت خودرو درايران حجت اله مرادي پور
479 تأثير آگهي هاي تبليغاتي در ديدگاه بينندگان ايراني فتلانه يار احمدي
فرزانه يارحمديا
480 ارزيابي سيستم زنجيره عرضه بر اساس مدل تعالي سازمانيEFQM (مورد مطالعه سنجش رضايت مشتريان شركت مخابرات خراسان رضوي) فاطمه تاتاري
ناهيد فداكار نقندر
481 بررسي نحوه تأثير گذاري مديريت دانش بر تعالي سازماني جمال حسيني عزآبادي
محمد صالح اولياء
رسول نورالسناء
مصطفي جعفري
482 بررسي اثربخشي تبليغات نگين سلماسي
شهناز نايب زاده
483 بررسي مفهومي پارادايم بازارگرايي در عصر رقابت شهناز نايب زاده
زينب طاهري
484 بررسي نقش بازاريابي سبز در ارتقاي توليد ملي با رويکردي بر فرايندهاي کسب وکار آزاده مشارموحد
485 انتخاب آميخته بازاريابي مناسب (استراتژي بازاريابي) براي شركت سازه گستر با استفاده از تكنيكAHP با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك. نسيم دادگرآزاد
486 بررسي وتجزيه وتحليل جايگاه مديريت دانش درخصوص عملكرد مشتري در بازار مجازي عليرضا عليقلي زاده
487 آسيب شناسي مديريت بازاريابي عارف عبدي
هومن يوسفيان
488 بازاريابي الکترونيک.کسب وکار.تجارت نرگس خسروي
489 بررسي تاثير اعتماد در بازاريابي رابطه اي و ايجاد مقياسي مرجان مکبري نيا
490 شناسايي و اولويت بندي موانع اجرايي بازاريابي سبز از ديدگاه نخبگان صنعت برق (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه اي تهران) محسن کامراني
491 جايگاه بازايابي سبز در مکانيزم ارزيابي و اعتبار سنجي تامين کنندگان و پيمانکاران (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه اي تهران) محسن کامراني
492 بررسي نقش واسط رفتارکارآفرينانه بررابطه بين استراتژي هاي بازرگاني وعملکرد سازماني شرکت هاي توليدي متوسط وبزرگ شهرک هاي صنعتي شهرستان مشهد سيدمحمدرضا حسيني مقدم
مصطفي کاظمي
يعقوب مهارتي
493 بررسي نقش واسط گرايش به بازار ورفتارکارآفرينانه بررابطه بين استراتژي هاي بازرگاني وعملکرد سازماني سيدمحمدرضا حسيني مقدم
مصطفي کاظمي
يعقوب مهارتي
494 بررسي و تجزيه و تحليل پيشرفت تجارت مكانيزه در ايران عليرضا عليقلي زاده
495 بررسي تاثير استراتژي بازاريابي رابطه مند بر رضايت مشتري، قصد خريد مجدد و ارتباطات کلامي از طريق کيفيت خدمت اينترنتي علي داروغه
سيدمحمدرضا حسيني مقدم
آذر کفاش پور
حسن اسماعيليان
496 رتبه‌بندي قابليت‌هاي بازاريابي تأثيرگذاربر عملکرد بازاريابي فرآورده‌هاي لبني شرکت کاله استان اصفهان زهره محمدنبي
محمد ميرزايي
سيما حداديان
497 رتبه‌بندي قابليت‌هاي بازاريابي تأثيرگذاربر عملکرد بازاريابي فرآورده‌هاي لبني شرکت کاله استان اصفهان زهره محمدنبي
محمد ميرزايي
سيما حداديان
498 بررسي تاثير اعتماد در بازاريابي رابطه اي و ايجاد مقياسي جهت سنجش آن مرجان مکبري نيا
499 بررسي تاثير مچ‌گيري بر رفتار رأي دهندگان در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران(مطالعه موردي شهر مشهد) سمانه جبار
تورج صادقي
وحيد سينايي
500 بررسي تاثير استفاده از ابزار مچ‌گيري در بازاريابي سياسي بر رفتار رأي دهندگان در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران سمانه جبار
تورج صادقي
وحيد سينايي
501 بررسي عوامل موثر بر جذب مشتريان جديد، توسط مشتريان وفادار ،در بازاريابي رابطه اي مطالعه موردي: مشتريان برند هاي شناخته شده صنايع غذايي شهرک صنعتي مشهد سيدمحمدرضا حسيني مقدم
آذر کفاش پور
امير کاريزنوئي
502 شناسايي و اولويت بندي موانع اجرايي بازاريابي سبز از ديدگاه نخبگان صنعت برق (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه اي تهران) محسن کامراني
503 بررسي عوامل موثر بر جذب مشتريان جديد، توسط مشتريان وفادار ،در بازاريابي رابطه اي مطالعه موردي: مشتريان برند هاي شناخته شده صنايع غذايي شهرک صنعتي مشهد محمدرضا حسيني مقدم
آذر کفاش پور
امير کاريزنوئي
504 بررسي رابطه عوامل موثربراعتمادمشتريان به خدمات بانکداري اينترنتي Reza Porvahdani
505 بررسي تاثير مديريت زنجيره تامين بر رضايتمندي نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو دراستان خراسان رضوي محمدرضا حسيني مقدم
مجتبي پورسليمي
مهدي آرمان فر
جواد معتمد
506 بررسي نقش واسط تفاهم بر رابطه بين کيفيت خدمات و اعتماد (مورد مطالعه: مسافران فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد) زهرا ساقي
محمدرضا حسيني مقدم
آذر کفاش پور
507 بررسي رابطه بين استراتژي هاي بازاريابي و عملکرد بازاريابي شرکت هاي توليد کننده محصولات غذايي مستقر در شهرک صنعتي مشهد محمدرضا حسيني مقدم
مجتبي پورسليمي
محمد شريعتي راد
دانيال قره باغي
508 تاثيرکيفيت خدمات وشرايط عاطفي کارکنان براعتماد مشتريان شعب بانک ملت درشهر مشهد محمدرضا حسيني مقدم
مجتبي پورسليمي
مريم زارعي عابدي
مرضيه السادات رباطجزي
509 بررسي نقش واسط گرايش به بازار بررابطه بين استراتژي هاي بازرگاني وعملکرد سازماني (مورد مطالعه: شرکت هاي توليدي متوسط و بزرگ شهرک هاي صنعتي شهرستان مشهد) يعقوب مهارتي
محمدرضا حسيني مقدم
مصطفي کاظمي
510 بررسي نقش واسط رفتارکارآفرينانه بررابطه بين استراتژي هاي بازرگاني وعملکرد سازماني ( مورد مطالعه: شرکت هاي توليدي متوسط وبزرگ شهرک هاي صنعتي شهرستان مشهد) محمدرضا حسيني مقدم
مصطفي کاظمي
يعقوب مهارتي
511 بررسي نقش واسط گرايش به بازار ورفتارکارآفرينانه بررابطه بين استراتژي هاي بازرگاني وعملکرد سازماني ( مورد مطالعه: شرکت هاي توليدي متوسط وبزرگ شهرک هاي صنعتي شهرستان مشهد) محمدرضا حسيني مقدم
مصطفي کاظمي
يعقوب مهارتي
512 تاثيرروانشناسي رنگ ها بر افزايش فروش براساس رفتار خريدار محمدرضا حسيني مقدم
مجتبي پورسليمي
فرزانه سليماني
513 تاثيرروانشناسي رنگ ها بر طراحي تبليغات محمدرضا حسيني مقدم
مجتبي پورسليمي
الهام وثوق
514 بررسي تاثير استراتژي رابطه مند بازاريابي اينترنتي بر رضايت مشتري، قصد خريد مجدد و ارتباطات کلامي از طريق کيفيت خدمات اينترنتي (مورد مطالعه: آژانس هاي مسافرتي شهرمشهد) محمدرضا حسيني مقدم
آذر کفاش پور
حسن اسماعيليان
علي داروغه گي
515 بررسي نقش واسط گرايش کارآفرينانه بررابطه بين بازارگرايي و عملکرد سازماني (مورد مطالعه: شرکت هاي توليدي متوسط و بزرگ شهرک هاي صنعتي شهرستان نيشابور) محمدرضا حسيني مقدم
مجتبي پورسليمي
فرزانه سليماني
الهام وثوقي
516 تاثيرکيفيت خدمات بر رضايت و وفاداري مشتريان شرکت شاداب خراسان در شهرمشهد محمدرضا حسيني مقدم
مجتبي پورسليمي
تکتم ملايي
مصطفي رضايي
517 تاثير عوامل محيطي بر عملکرد سازماني با نقش واسط استراتژي هاي رقابتي (مورد مطالعه: شرکت هاي توليدي متوسط و بزرگ شهرک هاي صنعتي شهرستان مشهد) محمدرضا حسيني مقدم
مجتبي پورسليمي
سمانه جبار
معصومه حشمتي
518 تاثيرشرايط عاطفي کارکنان بررضايت و وفاداري مشتريان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودي وخروجي استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد) آتنا قاسمي
زهره سلطاني
محمدرضا حسيني مقدم
مجتبي پورسليمي
519 تاثيرکيفيت خدمات و شرايط عاطفي کارکنان بررضايت ووفاداري مشتريان شعب بانک ملت در شهر مشهد محمدرضا حسيني مقدم
آذر کفاش پور
شيوا خالقي
حسن اسماعيليان
520 بررسي اثر ارزش ويژه برند در تدوين استراتژي هاي بازاريابي بيمارستاني (مورد مطالعاتي: بيمارستان هاي خصوصي سطح مشهد) مجتبي پورسليمي
مهدي جباري نوقابي
سمانه سادات موسوي يزد
521 رقابت‎پذيري در عصر جديد؛ بررسي تطبيقي مدل‎ها‎‎ي الماس الهه شيعه زاده
آذر کفاش پور
522 عوامل موثر بر ورود صادرکنندگان خشکبار به بازاريابي خارجي با رويکرد اقتصاد هزينه مبادله و روش دومرحله¬اي هکمن زهره رضاپور
هادي اميري
523 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر انتخاب استراتژي بهينه بازاريابي، در شرايط رکود اقتصادي و با استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي فازي و گروهي امير کاريزنوئي
وحيده ستوده ملاشاهي
منيره بيجندي
524 آسيب¬شناسي اعتماد درون شبکه¬هاي بازاريابي وحيد ارشدي
مهديه ايرواني
مجتبي پورسليمي
525 تاثير موسيقي در يادآوري برند محصول بر اساس جنسيت وگروه سني مصرف کنندگان ساسان اسدزاده
محمدرضا حسيني مقدم
مجتبي پورسليمي