لیست مقالات هشتمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران

نمایش # عنوان نویسنده
0 توصیف رسمی یك سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبكه با استفاده از زبان توصیف Z مهدی آبادی، سیدحسن میریان حسین‌آبادی
1 طراحی و پیاده‌سازی اولین سیستم رباتیكی جراحی مغز و اعصاب در ایران علیرضا آخوندی اصل، مهدی خالقیان، مجید نیلی احمدآبادی، حمید سلطانیان‌زاده
2 طراحی و ارزیابی یك پروتكل سبك‌وزن برای توزیع كلید رمز در محیط‌های بدوی مرتضی آنالوئی، شهرام جمالی
3 افزایش كارایی لایهLLC با استفاده از كیفیت كانال رادیویی در سرویس GPRS مرتضی آنالوئی و محمدحسین رضوانی
4 تشخیص مؤلفه‌های شناختی در سیگنال‌های مغزی با استفاده از ضرایب ویولت وحید ابوطالبی، محمدحسن مرادی، محمدعلی خلیل‌زاده
5 نهان‌نگاری دیجیتال تصویر به روش طیف گسترده در حوزه DCT لیلی احسان، فاطمه ادریسی، احسان‌اله كبیر، سعید نادر اصفهانی
6 پیاده‌سازی جدید روش مهندسی ترافیك فضل الله ادب نیا
7 مدل‌سازی سیستم‌های هوشمند آموزشی به كمك منطق استنتاجی محتمل فرهاد ارومچیان، بیتا خندزاد
8 رویكردی تازه به درستی‌یابی ویژگیهای توصیف شده در حساب Mu: استفاده از نظریه خودكاره‌ها محمد ایزدی، علی موقر
9 مقایسه و ارزیابی مدل‌های تخمین اطمینان در آزمون نرم‌افزار سید مرتضی بابامیر، جعفر حبیبی
10 بازشناسی مقاوم گفتار پیوسته فارسی بر اساس تركیب موازی مدلها و اصلاح ویژگیها مرجان بحرالعلوم، سیدمحمد احدی
11 الگوریتم و پروتكل ساخت درختهای بهینه در multicast مظفر بگ محمدی، سیاوش صمدیان برزكی، ناصر یزدانی
12 امضای دیجیتال گروهی آستانه حسن بولوردی، جواد مهاجری، محمود سلماسی‌زاده
13 محیطی نوین برای آنالیز اطمینان و توسعه الگوریتمهای ژنتیك برای خوشه‌بندی از تركیب پویای اجزا سعید پارسا، امید بوشهریان، شهریار لطفی
14 الگوریتم كلاس‌بندی وفقی تفاضل پیكسلها، برای بكارگیری در تخمین حركت حمید رضا پوررضا، فرید به آذین، محمد رحمتی
15 حركت بر خط ربات در چند ضلعی‌های با موانع دایره‌ای عین الله پیرا، محمد قدسی
16 توسعه یك كارگزار هوشمند برای بازیابی صفحات وب بر پایه یادگیری شباهت بافتار پایه میان محتوای موارد رضا تقی‌زاده حمایتی، كامبیز بدیع، محمودرضا حجازی
17 بررسی مسأله تقسیم امتیاز چند عامله در محیط‌‌های قطعی و غیر قطعی با در نظر گرفتن وظایف فصلی اعظم جلالی، مجید نیلی احمدآبادی، احد هراتی
18 طراحی و پیاده‌سازی یك سیستم تشخیص تهاجم مبتنی بر توصیف رسول جلیلی، بتول عادلخواه
19 یادگیری فعال برچسب‌دار و بدون برچسب در دسته‌بندی متون سعید جلیلی، پریسا كرد جمشیدی
20 تشخیص نفوذ به برنامه از طریق ردگیری دنباله فراخوانی‌های سیستمی سعید جلیلی، حسین بلندقامت آذر
21 روشی جهت بهبود مقاومت سرویسگرها در برابر حملات جلوگیری از سرویس سعید جلیلی، سورنا ازخوش
22 انتخاب خصیصه به روش تركیبی فیلتری - روكشی در دسته‌بندی متون سعید جلیلی، مهدی بیطرفان
23 تجربه‌ای در طراحی و ایجاد یك محیط چند مأموره پیچیده مشتمل بر مأمورهای ناهمگون جعفر حبیبی، مزدا احمدی، علی نوری، میثم صیادیان، میثم محمدی نویسی
24 بداع شیوة جدید انتقال‌های دوگانه برای پیاده‌سازی بهینة LFSRها در كاربردهای نرم‌افزاری ناصر حسین غروی، حسین ثامتی، عباس قائمی بافقی
25 شبیه‌سازی الگوریتم كریپتو گرافی Twofish و پیاده‌سازی آن در FPGA حسینی خیاط، فریده ایپكچی
26 یك مكانیزم زمانبندی دینامیكی برای مدل موازی BSP اعظم حكمی، كامران زمانی‌فر
27 اتوماتای یادگیر بعنوان مدلی برای همكاری در یك تیم از عاملها محمد زضا خجسته، محمدرضا میبدی
28 تكنیك “بهترین گوشه در مربع حالت” برای عمومی‌سازی حالات محیطی در یك دامنه چند عامله همكاری‌گرا محمد زضا خجسته، محمدرضا میبدی
29 ا SFRED: الگوریتمی برای مدیریت پویای صف در حفاظ رسول جلیلی، سیدمصطفی حسینی
30 یك الگوریتم تقریبی برای انتشار در كمترین زمان به كمك شارة بیشینه امید خوانساری‌نیا، محمد قدسی
31 بازشناسی گوینده ناوابسته به متن بر اساس مدل‌های گوسی وزن‌دهی شده محمود خیاط ‌ز‌‌اده، سیدمحمد احدی
32 ارائه و پیاده‌سازی یك سیستم ردیاب دوربین با كاربرد در استودیو‌های مجازی حلیمه دارابی، شهره كسایی، امیرحسین جهانگیر
33 رویكرد جدید در نوسازی پایگاه پردازش تحلیلی نگین دانشپور، احمد عبداله‌زاده بارفروش، محمدرضا آیت‌اله‌زاده شیرازی
34 پیاده‌سازی و تركیب دو الگوریتم تثبیت سازگار روی تصاویر پزشكی سبلان دانشور، حسن قاسمیان
35 طراحی یك پردازنده شبكه برای سرعتهای بالا بهنام رباطمیلی، ناصر یزدانی
36 یك الگوریتم توزیع شد توازن بار برای سیستم های سیار سلولی ابراهیم رحیمی، محمدرضا میبدی، حمید بیگی
37 استفاده از تجربه‌‌های گذشته در مذاكره خودكار عامل‌ها محمد رضا رزازی، علی واحد
38 ارائه یك روش سلسله مراتبی برای تخمین طول‌ نت محمد رضا رزازی، فرهاد مهدی‌پور
39 طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی یك سوئیچ ATM/IP با سرعت بالا علی محمد زارع بیدكی، ناصر یزدانی
40 یك الگوریتم جدید برای نگهبانی سطوح نامنظم مثلث‌بندی شده علیرضا زارعی، محمد قدسی
41 بررسی و بهینه‌سازی یك الگوریتم همگرایی برای محاسبه جذر ممیز شناور شادرخ سماوی، پژمان خدیوی، آرش امینی تبریزی
42 بررسی عملكرد شبكه عصبی در تخمین غلظت دو جزء متغیر و اثر روش طراحی دو جزیی در انتخاب مجموعه آموزشی سید وهاب شجاع‌الدینی، احسان‌الله‌ كبیر، محمدحسین میران بیگی
43 تطبیق گوینده در بازشناسی گفتار پیوسته به كمك روشی جدید مبتنی بر تخمین MAP و تبدیل MLLR سعید شریفیان، سیدمحمد احدی
44 ساخت هستان‌شناسی از روی متون زبان طبیعی مهر نوش شمس‌فرد، احد عبداله‌زاده بارفروش
45 استفاده از یادگیری استقرایی قوانین برای جداسازی تصویری كلمات فارسی و لاتین هادی صدوقی یزدی، مهدی آبادی، احسان‌اله كبیر
46 كارگزار توزیع شدة فوتبال روبات‌ها محمد رضا صدیق، جعفر حبیبی
47 پروتكلی جدید برای broadcast در محیط MPLS و گسترش آن برای پشتیبانی از multicast در محیطهای MPLS سیاوش صمدیان برزكی، مظفر بگ محمدی، ناصر یزدانی
48 مقاوم‌سازی سیستم بازشناس گفتار پیوسته فارسی نسبت به محیط با كمك الگوریتم نرمالیزاسیون قطعه‌ای بردارهای ویژگی MFCC رضوان عشقی ملایری، محمدرضا بهرام‌پور
49 دسته‌بندی بسته‌ها با استفاده از ماتریس‌های بیتی محمود فتحی، رامین بامداد روشن
50 تحلیل تفاضلی الگوریتم رمز قطعه‌ای كهكشان هشت دوری عباس قائمی بافقی، بابك صادقیان
51 اعمال قید قابلیت رؤیت بر مسألة كوتاهترین فاصلة پیوندی محمد قدسی، بهزاد زارع مؤیدی
52 توصیف پیاده‌سازی سیستم الگو با استفاده از عملگرهای سازنده زهرا كریمی دهكردی، سعید پارسا
53 سیستم تطبیقی فیلترینگ اطلاعات وب بوسیله الگوریتمهای ژنتیك سید مصطفی كلانتر، رضا منصفی
54 طبقه‌‌بندی سیگنال‌های شنیداری با استفاده از ضرایب تبدیل ویولت محمد علی مرادمند كارگر، فرشاد الماس گنج
55 همكاری در یادگیری بین عامل‌ها با خبرگی‌های متفاوت سحر مسطور عشق، بابك نجار اعرابی، مجید نیلی احمدآبادی
56 بهینه‌سازی روش SVM برای بررسی هویت با استفاده از تصویر چهره محمد شهرام معین، ابراهیم روزگار
57  HMM یك بعدی در بررسی هویت بر اساس تصویر چهره: بهینه‌سازی مدل با بهبود الگوریتم و انتخاب هوشمند تصاویر آموزشی محمد شهرام معین، نصرا... مقدم چركری، شقایق نادری
58 بهره‌گیری از مفهوم رتبه در ارزیابی كارایی سیستم‌های بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا نصرالله مقدم چركری، محمدرضا كیوان‌پور
59 تحلیل ریاضی دامنه مسئله زمانبندی گرافهای جهت‌دار به عنوان یك مسئله NP-Hard و ارائه الگوریتمی برای نمونه‌گیری با توزیع یكنواخت حسین میار نعیمی، مجید نادری، عادل رحمانی
60 یادگیری مهارتهای پیچیده فردی در فوتبال روباتها با استفاده از اتوماتاهای یادگیر محمد رضا میبدی، حمیدرضا نصیری
61 كاربرد اتوماتای یادگیر سلولی در جایابی مدارهای مجتمع متراكم محمد رضا میبدی، فرهاد مهدی‌پور
62 معادل‌یابی اعمال در عاملهای غیر همسان: گامی به سوی همكاری در یادگیری سید محمد رضا میرفتاح، مجید نیلی احمدآبادی، بابك نجار اعرابی
63 توصیف صوری سیستم‌های احتمالاتی در Z سید حسن میریان حسین‌آبادی، سیدوحید هاشمیان
64 یك نگرش چند عاملة گسترده برای افزایش تحمل‌پذیری خطا مریم سادات میریان حسین‌آبادی، مجید نیلی احمدآبادی
65 شناسائی دقیق و سریع رادارها با استفاده از آرایه سیستولیكی علی ناصری، مجید نادری، هادی شهریار شاه حسینی
66 بهبود عملكرد الگوریتم پنهان‌سازی خطای كدر G.729 برای كاربرد VOIP نگار نجاتی، شاهین حسابی
67 بازیابی تصویر بر اساس همرخدادی رنگها در بلوكهای لبه حسین نظام‌آبادی پور، احسان‌اله كبیر
68 فشرده‌سازی تصویر با استفاده از شبكهRBF و الگوهای راستای لبه حسین نظام‌آبادی پور، سعید سریزدی، احسان‌اله كبیر
69 ایجاد بستری برای محاسبه زمان سریار در سیستمهای بی‌درنگ محمود نقیب‌زاده، علیرضا نوروزی، روح‌ا… آل شیخ، پیمان تیموری، محمد فاروق مشهوررودی
70 تقسیم امتیاز بین عامل‌های همكار در یادگیری وظایف عطفی موازی احد هراتی، مجید نیلی احمدآبادی، بابك نجار اعرابی
71 سنجش وضعیت در ماشین‌های الكتریكی با استفاده از شبكه‌های عصبی محمد مهدی همایون‌پور، داریوش حكیم‌زاده
72 بازشناسی اعداد پیوسته فارسی بصورت مستقل از گوینده بر روی خط تلفن توسط سیستم تركیبی متشكل از مدل مخفی ماركف و شبكة عصبی محمد مهدی همایون‌پور، ذبیح‌اله احمدپور، جهانشاه كبودیان
73 بهبود متدولوژی MaSE: یك تجربه علمی شیوا وفادار، احمد عبداله‌زاده بارفروش، محمدرضا آیت‌اله‌زاده شیرازی
74 Decision Criteria for Tool Selection in Agent-based Development Mohammad Reza Ayatollahzadeh Shirazi, Ahmad Abdollahzadeh Barfouroush
75 AN EFFICIENT ARCHITECTURE FOR CONTEXT-BASED ARITHMETIC CODING Parvin Asadzadeh , Omid Fatemi
76 An Optimal Prioritized Channel Assignment Scheme for Using in Mobile Transaction Environments Hamid Beigy, M. R Maybodi
77 Performance Analysis of the VC Merging in a MPLS over ATM Switch-Router Ahmad Rostami, Seyed Mostafa Safavi
78 Learner Style Modeling and Its Application to A Case-Based Tutoring System M. Kharrat, K. Badie, B. Abdehagh, N. Reyhani
79 Cyclic Locomotive Assignment using Ising Mean Field Technique K. Ziarati1, A. Mohammadi nezhad
80 FIXED POINTS FOR FUZZY RULE BASES Khosro Soleimani,M. Mashinchi, H.R. Maleki
81 Compact pattern dynamic channel allocation: Discrete-event modeling & performance simulation of an innovative approach Vahid Tabataba Vakili,Arash Aziminejad
82 Building an Enterprisc Information Portal Using Open Source Software Mohsen Kahani
83 A Fuzzy Approach for Achieving Proportional Fairness in Data Networks P.Gudarzi,F.Sheikholeslam
84 A Hierarchical Algorithm for Achieving Proportional Fairness in Data Networks P. Gudarzi, F. Sheikholeslam
85 Fault Diagnosis of Analpg Circuits By Exploiting DC approach and Neural Networks K. Mohammadi, A. R. Mohseni Monfared and A. Molaei Nejad
86 A New Approach to Expand User's Query in Domain Specific Search Engines Hamid Reza Motahari Nezhad, Ahmad Abdollahzadeh Barfourosh
87 On a Low-Power High-Speed MAP Turbo Decoder Design Maryam Mizani, Abdolreza Nabavi
88 Effect of Don't Cares on SoC's Testability and Power Mehrdad Nourani, Ali Afzali-Kusha، Joan Carletta, Christos Papachristou
89 Using Fuzzy Logic for Traffic Metering/Marking in The Diffserv Routers Mohammad Hossein Yaghmaee, Seyed Hossein Hashemi, Mina Masoudi