لیست مقالات اولين همايش ملي سامانه هاي شبيه ساز

نمایش # عنوان نویسنده
0 شبيه‌سازي و کاهش زمان سفر خودروهاي حمل‌و‌نقل عمومي شهري توسط چراغ‌هاي راهنمايي هوشمند مبتني بر شبکه‌هاي موردي خودرويي شکوري,سهيل;معدني,محسن;جهان بخت,محمد
1 طراحي و شبيه سازي الکترومغناطيسي کانکتور الکتريکي سري 851 بر پايه نرم افزار HFSS به منظور بهبود ضريب کارايي شيلدينگ اسداللهي,فائزه;حق جو,امين
2 کاربرد شبيه سازي هاي المان محدود در زمينه طراحي مهندسي کانکتورهاي الکتريکي با استفاده از نرم افزار ABAQUS اسدي,حامد
3 تحليل و بررسي ارتعاشات ربات‌هاي شبيه‌ساز الکترومکانيکي و روش‌هاي جلوگيري از انتقال آن به کابين شريعتي سرچشمه,مرتضي;نبوي,سيد نادر;وطن دوست,آزاد
4 شبيه‌سازي بازار ازدواج در روستا به روش عامل محور رمضاني,ابوالفضل;يکتاکوشالي,محمدحسين ;رمضاني,ابوذر
5 ارائه بسترنرم افزاري چابک به‌منظور ساخت شبيه‌سازهاي آموزشي و کاربرد آن در طراحي شبيه ساز قطار شهري مشهد طوسي فر,جليل;هجرتي قلعه نويي,مهدي;تقي زاده,جواد;مهري,حسين
6 بستر امن ارسال اطلاعات در شبيه سازهاي آموزشي به کمک ماژول هاي بيسيمي و رمز نگاري با مدل آشوب Logestic شارعي,علي رضا;طوسي زاده,سعيد ;يعقوبي,مهدي
7 گسسته‌سازي تطبيقي منحني‌هاي بزير بر اساس انحنا نايبي آستانه,اميرحسين;بابايي,وحيد;مهري,حسين
8 محاسبه نيرو و گشتاور اعمالي در حين استفاده از بويه براي استفاده در سامانه شبيه ساز زيرسطحي مهدوي خواه,مهدي
9 طراحي و توسعه نرم‌افزار شبيه‌سازي حرکت ربات شش درجه آزادي باقابليت ارتباط با ربات رنجبر ديوکتي,محمدرضا;انفرادي,جواد;مهري,حسين
10 طراحي مُد کاري شبيه‌سازي به روش سخت افزار در حلقه در يک رادار ردگير مونوپالس دامنه نيکان منش,افشين
11 مدلسازي و شبيه سازي سيستم رانش الکتريکي يک UUV در حالت هاي راه اندازي، پايدار و تغيير سرعت مجيبيان,محمد جعفر;قانع,مهدي;برزگري,عبدالعظيم;بيدکي,محسن
12 تصميم گيري در مديريت توليد به کمک سامانه‌هاي شبيه¬ساز: مطالعه موردي يک شرکت خودروسازي باشتني,فرزانه;مودي,پريسا;رضايي خبوشان,بابک
13 ارائه سيستم پشتيبان نرم افزاري براي سيستم حرکتي سامانه هاي شبيه ساز با استفاده از مدل مخفي مارکوف Mehri,Hossein;وطن دوست,آزاد;تقي زاده,جواد
14 پياده سازي نرم افزاري منطق عملکردي تجهيزات سامانه هاي شبيه‌ساز آموزشي به کمک تکنيک هاي جزيره اي و سيگنالينگ جعفريان,حسين;شارعي بيلندي,علي رضا
15 شبیه‌سازی آشفتگی جریان حول یک پروانه دریایی با استفاده از مدل k-ε باقري,محمد رضا;نوروزي کشتان,مجيد;مهدي پور,بهروز
16 پايش و تحليل روند توليد تصوير بلادرنگ و قابل کنترل شبيه ساز هاي آموزشي بابايي کاشاني,وحيد;مهري,حسين;تقي زاده,جواد
17 مقایسه دو الگوریتم ترکیبی فشار و سرعت در شبیه‌سازی جریان اطراف پروانه دریایی با استفاده از مدل آشفتگی باقري,محمد رضا;نوروزي کشتان,مجيد;نادي,مهدي
18 ارائه يک روش براي ايجاد پايگاه داده جغرافيايي قابل استفاده در شبيه سازهاي آموزشي دريايي هجرتي,مهدي;طوسي فر,جليل
19 مدل­سازی و کنترل معکوس‌کننده چندسطحی با هدف کنترل سرعت موتور القایی مورد استفاده در شناورهای دریایی غيورصفار,جليل;خورشيدي,سيد احمد;غيورصفار,جعفر
20 معيار بلوغ سيستم ها براي چرخه عمر محصولات در مهندسي سيستم و پياده سازي آن براي شبيه ساز آموزش راهبري قطار شهري مشهد محمديان,محمدحسن;حسين زاده,سعيد;تقي زاده بالوني,جواد
21 بررسي عوامل انساني در آموزش بوسيله شبيه ‌‌ساز‌ها نمدچيان,حسين;تقي زاده,جواد;مهري,حسين
22 روند اجرائي ساخت اولين شبيه ساز ريلي بومي کشور ولايتي يزدي منش,هادي
23 شبيه‌ساز GLONASS مبتني بر راديو نرم‌افزار ارديني,مرتضي;ايماني,سجاد;حسن خان,محمد جواد;کرمي,فرزان
24 شبيه‌ساز Beidou مبتني بر راديو نرم‌افزار کرمي,فرزان;ايماني,سجاد;حسن خان,محمد جواد;ارديني,مرتضي