لیست مقالات چهارمین کنفرانس علوم باغبانی

نمایش # عنوان نویسنده
0 شناسایی وارزیابی درختان مركبات دارای تنوع ژنتیكی بارز درباغات استان هرمزگان شكراله حاجی وند یونس ابراهیمی
1 بررسی عملكرد وصفات كیفی خرمای پیارم تحت تاثیر دو روش آبیا ری سطحی وقطره ای عبدالحمید محبی
2 بررسی تغییرات كمی وكیفی و روند تجمع روغن در طی مراحل مختلف رسیدن میوه زیتون علی رضا بنیان پور وحسن جلیلی
3 بررسی امكان جانشینی خاک بیوفسفات طلائی بجای سوپر فسفات تریپل درتغذیه مركبات اكبر گندمكار
4 اثرات كاربرد اتیلن، اسید استیك و نمك طعام در رسانیدن مصنوعی خرمای شاهانی محمدی سید عبدالحسین راحمی مجید
5 بررسی خواص فیزیکو شیمیایی میوه خرمای پیارم در مراحل مختلف رسیدگی ابوالفضل گلشن تفتی ،محمد حسن فولادی ، مهران غیبی
6 بررسی مقدماتی تیپهای طبیعی لایم هرمزگان حاجی وند شكراله ٰ محمد علی قاسمی نژاد رائینی -یونس ابراهیمی
7 بررسی و انتخاب بهترین پایه برای لایم از نظر رشد رویشی شكراله حاجی وند یونس ابراهیمی
8 بررسی امكان دستیابی به رقم ( ارقام) زیتون زودرس و پرروغن از طریق دورگ گیری و استفاده از روش كشت بافت سونا حسین آوا و صغری خوشكام
9 کنترل بیولوژیک نماتد عامل گال ریشه زیتون با استفاده از باکتریهای جنسPseudomonas سعیده خلیقی- دکتر غلام خداکرمیان -دکتر سید عباس حسین نژاد-دکتر زهرا تنها معافی
10 بررسی اثرات مواد گروه بنزیمیدازول بر روی ریشه‌زایی رقم زرد زیتون. فاخته سادات فلاح زاده ابر قویی ، دكتر فرهاد خزینی ، مهندس مهدی ضرابی، دكتر مصطفی مصطفوی، دكتر احمد خلیقی
11 بررسی روند تغییرات عناصر غذایی در برگهای مختلف نخل خرما عبدالحمید محبی
12 تعیین زمان مناسب برداشت دو رقم زیتون كنسروی در استان فارس علی رضا بنیان پور وحسن جلیلی
13 تنوع سلكسیون های زردآلو در استان های قزوین وزنجان از نظرمقاومت به سرمای دیررس بهاره علی ایمانی
14 بررسی اثر سوین بر تنك شیمیایی سیب شیخ امیرانلو شیروان علی دادار، مصطفی مصطفوی، واعظ لیواری، الیاس نیستانی
15 گرده افشانی، رشد لوله گرده و تعیین بهترین پلینایزر برای گیلاس (Prunus avium L.) رقم قرمز رضائیه محمد محمودی، کاظم ارزانی، ناصر بوذری، محمود ملکی
16 بررسی میکروفنولوژی گل ارقام آلبالوی مجارستانی در شرایط آب و هوایی مشهد محمود انصاری، غلامحسین داوری نژاد، علی عطار
17 شناسایی وجمع آوری وارزیابی مورفولوژیكی ژرم پلاسم سیب بومی ایران علیزاده اسدالله و همكاران
18 ارزیابی بیلان انرژی تولید انگور در استان آذربایجان غربی عبدا...حسن زاده قورت تپه سپیده پوراظهری
19 بررسی اثر تلقیح و مواد غذایی در جلوگیری از ریزش سیب گلدن دلیشیز علی دادار، مصطفی مصطفویی، علیرضا طلایی، احمد خلیقی و الیاس نیستانی
20 بررسی اثرات عوامل جلوگیری كننده ازریزش قبل ازبرداشت میوه درارقام ردوگلدن دلیشز سیب علیزاده اسدالله
21 بررسی علل خشکیدگی نهال و حاشیه خشکی برگ در درختان پسته محمد رضا حاتمی محمد رجب زاده
22 اثرات برخی از پایه های رویشی بر شاخصهای رشد و جذب عناصر غذایی توسط ارقام تجارتی سیب محسن پیرمرادیان ، و علی اصغر شهابی
23 معرفی برخی از ارقام سیب بومی استان اصفهان محسن پیرمرادیان
24 پایه های آلو( بذری و رویشی ) برای ارقام مختلف زردآلو میترا میرعبدالباقی
25 بررسی بیولوژیكی گل و میزان ناسازگاری در دو رقم زیتون ابوالقاسم حسن پور، اردلان علیزاده
26 مطالعه جریان انرژی در باغات سیب استان آذربایجان غربی عبدا...حسن زاده قورت تپه سیران رهبر
27 تنوع سلكسیون های بادام استان قزوین از نظرمقاومت به سرمای دیررس بهاره دیررس بهاره علی ایمانی
28 بررسی اثر فاصله کاشت بر روی عملکرد و کیفیت ارقام مهم انگور دیم استان کردستان فرهاد کرمی, محمدجواد کرمی ، حسن احمدی
29 بررسی گرده افشانی در فندق داود جوادی مجدد، سونا حسین آو
30 بررسی اثرات زمان حلقه برداری و جهت شاخه بر خصوصیات كمی و كیفی میوه انجیر رقم سبز مهرزاد هنرور، اردلان علیزاده، و علیرضا جاوید قصرالدشتی
31 معرفی و تشریح خصوصیات مهم 162 رقم انگور موجود در كلكسیون استان فارس محمد جواد كرمی
32 اثر محلول پاشی برخی عناصر غذایی روی صفات كیفی و سال آوری در پسته آخرتی مریم
33 شناسایی وبررسی اكولوژیكی گونه های جنس بادام( Amygdalus spp) استان آذربایجان غربی دكتر عبدالله حسن زاده قورت تپه ،مریم حاج حسنی ، حسین رنجی ومشهید هناره
34 بررسی رشد و نمو میوه فندق سو نا حسین آو، داوود جوادی
35 معرفی سه رقم انگور متحمل به تنش خشكی در استان قزوین ولی اله رسولی
36 شناسایی پسته های آلوده به آفلاتوكسین بر اساس خصوصیات فیزیكی علی تاج آببادی پور محمد حسن فولادی
37 بررسی امکان خنثی سازی آفلاتوکسین پسته با نور آفتاب محمد حسن میر داماد یها، فاطمه فولادی
38 فلاتوكسین زدایی پسته های آلوده توسط ناترولیت های طبیعی محمد حسن فولادی، گلشن تفتی ابوالفضل
39 روشهای پیشگیری از تولید و حذف آفلاتوكسین در بادام زمینی قیاسی فر- شیوا
40 بررسی بیماری شانكر پوستی ( باكتریایی ) درختان گردو در استان همدان محمد حسن بختیاری، ابوالقاسم قاسمی
41 بررسی عوامل باكتریایی بلایت سرشاخه ها و پوسیدگی مغز گردو در استان همدان بختیاری ، محمد حسن و عزیز باقری
42 تعیین تاثیر پتاسیم و مقدار آب آبیاری به روش قطره ای در كمیت و كیفیت میوه انگور فرهاد تقی پور، نادر نادری
43 تاثیر روشهای مختلف برداشت، شستشو و خشک کردن بر کیفیت انجیر استهبان رضایی علیرضا، راحمی مجید ، نواب فیروزه ، قرایی حسینعلی
44 ایجاد موتاسیون القایی با استفاده از كلشی سین در انگور سفید بیدانه ولی اله رسولی
45 آمپلوگرافی در ایران محمد جواد كرمی
46 اثر منبع نیتروژن و بستر کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای پرورش یافته در سیستم آبکشت رقیه جوانپور هروی، مصباح بابالار، عبدالکریم کاشی
47 استفاده از ایزوتوپ پایدار 15N در بررسی و مقایسه تراوش جانبی كود اوره تحت سیستم‌های آبیاری بارانی و فارو در گیاه كاهو میر احمد موسوی شلمانی، علی خراسانی و رایحه میر خانی
48 تاثیر بسترهای مختلف کشت روی رشد، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه‌ای در کشت بدون خاک محمد نوری زاده، غلامعلی پیوست، معصومه لایق
49 بررسی كشت كرفس در تاریخ های متفاوت بذركاری دركشت بهاره و پائیزه در شرایط آب و هوایی مازندران ناهید آملی
50 توده‌های محلی سیر خوزستان ، بررسی ، ارزیابی و مقایسه عملكرد لاین‌های انتخابی آنها مهرزاد طاووسی، لیلا بهبهانی
51 بررسی‌اثرات‌تاریخ‌كاشت،‌تراكم‌بوته‌ونیازكودازته‌برروی‌عملكرد رقم اصلاح شده كاهو پیچ بابل ناهید آملی - سیاوش رعیت پناه - مهران افضلی
52 اثرات کودهای باکتوسول، اوره و فسفات آمونیوم بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی قرایی حسینعلی - رضایی علیرضا
53 ارزیابی غلظت نیترات (NO3) سبزیهای برگی، غده ای و میوه ای درشهرستان تبریز سید جلال طباطبایی،محمد جواد نظری دلجو ،رسول رستمی،فاطمه آزرمی،فضیلت فخرزاد،سكینه پهنایی،شهنام اشتری،محسن پور سلطان
54 تأثیر روش و رژیم‌های مختلف آبیاری در زراعت سیب‌زمینی سمیرا اخوان، سید فرهاد موسوی، بهروز مصطفی‌زاده فرد، علی قدمی فیروزآبادی
55 ارزیابی مقدماتی توده های بومی اسفناج ایرانی حسین علی اسدی، محمد رضا حسندخت
56 مطالعة مدیریت های كارا در كنترل علفهای هرز سیب زمینی جهت كاهش آلودگی زیست محیطی اقبالی شهاب، کوچکی علیرضا، نصیری محلاتی مهدی
57 تاثیر تاریخ كاشت و خاكپوشهای پلی اتیلن در شرایط نیم تونل بر درصد و شدت آلودگی بیماری سفیدك داخلی خیار در اصفهان صادق جلالی ، محمدرضا نعمت الهی ، علی فرهادی
58 بررسی اثر تنش های رطوبتی بر جمعیت و خسارت تریپس(Thrips tabaci Thys: Thripidae ) روی پیاز بیژن حاتمی، جهانگیر خواجه علی، مصطفی مبلی
59 بررسی اثر تنش‌های رطوبتی بر جمعیت و خسارت آفات سیب‌زمینی بیژن حاتمی،جهانگیر خواجه علی، احمد رضا مرتضوی، محمد رضا سبزعلیان
60 بررسی رژیم های مختلف آبیاری بر عملكرد و اجزای عملكرد پیاز بیژن حاتمی، جهانگیر خواجه علی، مصطفی مبلی، و محمد رضا سبزعلیان
61 ارزیابی مقاومت توده های پیاز ایرانی نسبت به بیماری پوسیدگی ریشه فوزاریومی در شرائط گلخانه رامین حاجیان فر،بهرام رستم فرودی
62 بررسی اثر عصاره برگ گوجه فرنگی(Lycopersicum sculentum L.) روی مراحل مختلف زندگی سوسك كلرادوی سیب زمینی سیروس حسن نژاد، غلامرضا رسولیان، قدیر نوری قنبلانی، احمد توبه
63 ارزیابی صفات كمی و كیفی ارقام سیب زمینی در منطقه اردبیل داود حسن پناه, احمد موسی پور گرجی, امیراصلان حسین زاده,بهرام دهدار
64 بررسی اثرات تاریخ های مختلف كاشت و برداشت روی عملكردارقام سیب زمینی در اردبیل بهرام دهدار،امیراصلان حسین زاده،داودحسن پناه
65 ارزیابی صفات كمی و كیفی ارقام و كلون‌های برتر سیب‌زمینی در كشت بهاره اردبیل امیراصلان حسین‌زاده، علیرضا رضازاده، بهرام دهدار, داود حسن‌پناه
66 بررسی كمی و كیفی ارقام سیب زمینی مناسب كشت پاییزه در منطقه مغان بهرام دهدار
67 امکان تولید بذر خیار های گلخانه ای در داخل کشور محسن رضا یی
68 بررسی كارآیی مصرف نیتروژن (زراعی) تحت تأثیر ارقام و سطوح مختلف نیتروژن برروی عملكرد سیب‌زمینی كمال شهبازی، امیرغریب عشقی، احمد توبه، علی عبادی، بهرام دهدار
69 بررسی و مقایسه تجمع نیترات در ارقام زودرس، متوسط و دیررس سیب‌زمینی در سطوح مختلف مصرف نیتروژن كمال شهبازی، امیرغریب عشقی، احمد توبه، علی عبادی، بهرام دهدار
70 تأثیر اسموپرایمینگ بر روی جوانه‌زنی بذور گوجه فرنگی ناصر صباغ‌نیا، محسن جان‌محمدی، مهدی جودی، محمد تقی آل ابراهیم،مهدی محب‌الدینی
71 اثر پیوند برخصوصیات كیفی خیار گلخانه ای اصفهان علی فرهادی و محمد رضا نعمت اللهی مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی
72 بررسی و مقایسه تجمع نیترات در ارقام زودرس، متوسط و دیررس سیب زمینی در سطوح مختلف مصرف نیتروژن كمال شهبازی، امیرغریب عشقی، احمد توبه2، علی عبادی، بهرام دهدار
73 بررسی تاثیر تاریخ كاشت و خاكپوش‌های پلی اتیلن در میزان آلودگی به مینوز سبزی و صیفی در كشت تونلی خیار در اصفهان محمدرضا نعمت الهی ، علی فرهادی ، صادق جلالی
74 تولید اینبردلاین برای اصلاح توده های بومی پیاز رحمیه نوری مقدم ، احمد مرتضوی بك ، مهین آفتابی و پابلوبند یكتوس
75 بررسی اثر كاربرد ضایعات برگ خرما و نیتروژن بر روی میزان محصول قارچ صدفی گونه محمد حسین دانشور،مصطفی عظیم زاده تفت
76 بررسی ، مطالعه و سلكسیون توده های محلی هویج و زردک اصفهان و نائین طاوسی .مهرزاد ، مشرف قهفرخی. غلامعباس
77 وقوع گروه استرنی 1 ویروس ایكس سیب‌زمینی از استانهای خراسان و اردبیل سعید فروتنی، بهروز جعفرپور، ماهرخ فلاحتی رستگار و ناصر بیك زاده
78 وقوع گروه استرنی 3 ویروس ایكس سیب‌زمینی از استانهای خراسان و اردبیل سعید فروتنی، بهروز جعفرپور، ماهرخ فلاحتی رستگار و ناصر بیك زاده
79 شناسایی عامل بیماری كمرسفیدخربزه و بررسی امكان مبارزه بیولوژیك باآن در دشت گرمسار ژینوس رستگار، علیرضا لادن مقدم
80 بررسی صفات كمی وكیفی ارقام هویج فرنگی در استان بوشهر نرجس كازرانی، فرشته سلاجقه
81 اهمیت گل آرایی در رشته باغبانی و مهندسی فضای سبز
82 كلروز ناشی از كمبود آهن در اقاقیا چتری Robinia pseudoacacia umbraculi feria سید محمد بنی جمالی
83 ارزیابی تنوع موجود در ژنوتیپ‌های گل محمدی كاشان از نظر تراكم جمعیت شتهMacrosiphum rosae (L.) (Homoptera: Aphididae) سعید حیدری, سید ابراهیم صادقی، سید رضا طبائی عقدائی، حسن عسكری
84 بررسی اثر بسترهای کشت متفاوت روی رشد و عملکرد گل لیلیوم محمدعلی خلج
85 بررسی اثر فاصله کاشت روی رشد و عملکرد گل لیلیوم محمد علی خلج
86 بررسی تاثیر بسترهای کشت مصنوعی مختلف روی خصوصیات کمی وکیفی گل ژربرا محمدعلی خلجعضو
87 اثرنمك های كلرور سدیم و كلسیم بر رشد و در صد عناصز چهار كلن صنوبر
88 (Rosa chinensis Jacq. minima)مطالعه ریز ازدیادی رز مینیاتوری
89 معرفی مهمترین علفهای هرز خزانه تولید نهال سوزنی برگان در نهالستان جنگل پاسند-بهشهر محمد مهدی کاووسی سعید پورنجف .علی برهانی .
90 بررسی اثر اكسین مصنوعی (IBA , NAA) بر روی ریشه زایی قلمه های درختچه زینتی كاملیا داود هاشم آبادی، شهرام صداقت حور
91 بررسی اثر جهش‌زایی پرتوگاما و دی‌اتیل‌سولفات در گلایول (Gladiolus grandiflora
92 بررسی خصوصیات اكولوژیكی و امكان زراعی كردن گیاه دارویی و صنعتی باریجه محمد علی عسکرزاده،براتعلی غلامی ،عبدالکریم نگاری
93 تعیین شرایط مطلوب سرمادهی و جوانه زنی بذر گیاه دارویی قره قاط صداقت حور شهرام، كاشی عبدالكریم ، طلایی علیرضا خلیقی، احمد و سعیدی مهرورز شهریار
94 بررسی اثرات متقابل و اصلی تنشهای غیر زنده محیطی بر روی گیاه دارویی آویشن ناصر صباغ نیا، محمد مجدی، محمد تقی آل ابراهیم، مهدی جودی، مسعود داوری، مهدی محب الدینی
95 بررسی تراكم بوته وسطوح مختلف كود فسفر برصفات زراعی وعملكردمیوه ودانه گیاه دارویی كدوی تخم كاغذی شهروز موذن،جهانفر دانشیان،سیدعلیرضا ولد آبادی،حسن بغدادی
96 بررسی سازگاری درختچه چندمنظوره هوهوبا (Jojoba) در استان كرمان شاهسوند حسنی، ح . مرتضوی جهرمی،س . صفاری ،و . امیری‌نژاد،م . ادبی،ع كاظمی،ل و پهلوان پورفردجهرمی،ع.
97 اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز ((Cuminum cyminum L محسن رضایی، سعیده آقاشا هی، مریم صیادی
98 اثر آللوپاتیك اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotundus) بر رشد اولیه سیاهدانه اقبالی شهاب، راشد محصل محمد حسن، كازرونی منفرد ابراهیم، آل ابراهیم محمد تقی
99 اثر بازدارندگی اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotundus) بر رشد اسفرزه شهاب اقبالی ، محمد حسن راشد محصل
100 استفاده از عصاره ورمی‌كمپوستهای مختلف به عنوان محیط پایه در كشت درون‌شیشه‌ای انتهای شاخساره میخك ترابی گیگلو موسی،سیروس مسیحا،اسلام مجیدی،محمود خسروشاهلی و مصطفی ولیزاده
101 اثر غلظت‌ نمك‌های‌ معدنی‌ MS، ساكارز و بنزیل‌ آدنین‌ بر پرآوری‌ ریز‌نمونه‌های‌ شاخساره سرخس‌ بوستونی‌ مرضیه‌ شفیعی‌ حاجی‌آباد، یوسف‌ حمید‌اوغلی، جواد فتاحی‌ مقدم
102 تولید هم‌زمان شاخساره و ریشه از كشت درون شیشه‌ای خیار گلخانه‌ای رقم نانهمز محمد سیاری ذبیح الله زمانی
103 مطالعه ریز ازدیادی رز مینیاتوری(Rosa chinensis Jacq. minima) در محیط کشت MS حمید زامیاد، مطهره سروری، نوید یزدانی، محمد فرشباف
104 ریزازدیادی گیاهان دارویی زینتی ناصر صباغ نیا، محمد تقی آل ابراهیم، مهدی جودی، سیروس حسن نژاد، مهدی محب‌الدینی، محمد مجدی، پیام پورمحمدی
105 کاربرد نشانگرهای مولکولی در مدیریت منابع ژنتیکی مرکبات مهدی جنتی دکتر رضا فتوحی دکتر زیور صالحی
106 كاربرد كامپیوتر و الكترونیك در فناوری پس از برداشت محمد امینی ، اسعد
107 نمونه‌سازی اولین دستگاه شاخه خردكن و چوب خردكن در ایران و بخشی از كاربرد محصولات خروجی آن محمدعلی قضاوی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهركرد
108 بیمه باغات و نقش آن در ماندگاری و حفظ باغات کشور
109 اثردوره های مختلف غرقاب بر جوانه زنی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) پهلوانی امیر حسین ، صباغ نیا ناصر ، آل ابراهیم محمد تقی، راشد محصل محمد حسن، میقانی فریبا، جودی مهدی
110 اثر عمق کاشت بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) آل ابراهیم محمد تقی، پهلوانی امیر حسین، راشد محصل محمد حسن، میقانی فریبا، جان محمدی محسن، اقبالی شهاب
111 بررسی پایداری خاک باغات چای مناطق شیبدار شمال کشور در برابر لغزش قاسم حبیبی بی بالانی، باریس مجنونیان، ابراهیم عادلی، همایون صنیعی
112 اثرات تركیب آب داغ، ایمازالیل، بی كربنات سدیم و پوشش دادن با واكس بر پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال والنسیا محمد رضا صفی زاده و مجید راحمی
113 تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده داودی امراله نی گل روح انگیز نادری مصباح بابالار محسن کافی
114 میوه های معتدله و سردسیری