لیست مقالات اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

نمایش # عنوان نویسنده
0 نقش خودكارآمدی در باورهای فرا شناختی دانشجویان حمیده پاک مهر- حسین کارشکی-
1 اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور مهدی ولی زاده- صبا حسنوندی-
2 بررسی رابطه راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی معصومه خسروی- طیبه حسینی-سیاوش طالع پسند- سعید اعظمی-
3 تاثیر آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر دبیرستانی سعید عسكری- محسن دركه ، جواد محمدی
4 بررسی رابطه بین باور¬های فراشناخت با مولفه¬های سلامت روانی در دانش¬آموزان سعید عسكری-محسن دركه-علی زكی¬یی -حسن رضایی
5 اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری با آموزش حل مساله در كاهش علایم اضطراب امتحان سید محسن حجت خواه ، محسن دركه ، جواد محمدی ، حمید ارژنگ
6 رشد بازداری و توجه در کودکان نارساخوان فاطمه میردورقی- زهرا طبیبی
7 بررسی مقایسه ای گشودگی نسبت به تجربه، هوش و عملكرد تحصیلی در فراگیران موسیقی و افراد عادی مریم اكبری مطلق-
8 نقش باورهای فراشناخت و باورهای خودکارآمدی در اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان دکتر جهانگیر کرمی ، علی زکی یی ، صباح رحمانزاده، مصطفی علیخانی
9 علوم یادگیری: فصل مشترک علوم شناختی و علوم تربیتی محمود تلخابی-
10 بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری با مهارت های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شهیدچمران اهواز سهیلا دهقان- مهناز مهرابی زاده هنرمند
11 بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر اهواز سهیلا دهقان- مهناز مهرابی زاده هنرمند-
12 تأثیر آگاهی معلمان دوره ابتدایی از راهبردهای شناختی- رفتاری به منظور فرشته گلپرور-
13 رابطه سبك های تفكر با خلاقیت دانشجویان دختر و پسردانشگاه پیام نور حسین زارع-نیلا آخوندی-خدیجه اعراب شیبانی
14 رابطه كمال گرایی ،باورهای انگیزشی با اهمال كاری تحصیلی در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران دکتر فاطمه شاطریان محمدی- دکتر آذر پاکدامن ساوجی- زینب شاه محمدی-
15 بررسی تفاوت های فردی و رهیافت های شناختی در رابطه حافظه فعال و عملکرد حل مسئله ریاضی فراگیران فرزاد رادمهر- سید حسن علم الهدائی -سعید دانش آموز
16 بررسی تفاوت های فردی در زمینه دقت،اضطراب و نگرش ریاضی و تاثیر آن بر عملکرد ریاضی فراگیران سعید دانش آموز- حسن علم الهدائی- فرزاد رادمهر-
17 زبان شناسی شناختی درتعلیم وتربیت با رویکردی برآموزه های دینی نرگس شکربیگی- سهراب مروتی-
18 نگاهی دیگر به دیسلکسیا: تفکر خلاق در کودکان دیسلکسیا زهرا طبیبی-
19 كنش های اجرایی مغز و روانشناسی مرضی تحولی علی مشهدی-
20 تاثیر ادراک ریسک بر سبک تصمیم گیری دانشجویان حسین زارع- خدیجه اعراب شیبانی--
21 تاثیر سبک تفکر و یادگیری معلم بر سبک آموزشی او خدیجه اعراب شیبانی- حسین قیصری-
22 نقش مدرنیته درتحول شناخت : مقایسه سه خرده فرهنگ ایرانی الهه حجازی - پروین کدیور- محمود نگهبان سلامی- مهدی عربزاده-
23 بررسی رابطه بین خودکارآمدی با خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی حمید کاظمی- حمید کاظمی-
24 بررسی ارتباط بین مولفه های فراشناختی و حل مساله با بهزیستی روانی در دانش آموزان شهر اصفهان حمید کاظمی- فهیمه كشاورزیان- دکتر مریم قربانی
25 بررسی ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مولفه های فراشناختی دانش آموزان حمید کاظمی- سارا مطهری- دکتر مریم قربانی
26 رابطه فراشناخت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی مریم قربانی- حمید كاظمی-
27 جایگاه استعاره وتفکر استعارهای در تعلیم وتربیت علی عیسی زادگان-
28 برسی نقش باورهای فراشناختی در پیش بینی اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان آذر کیامرثی، دکتر عباس ابوالقاسمی، عبدالصمد آق
29 ارتباط باورهای فراشناختی با الگوهای شخصیتی خودشیفته و نمایشی در دانش آموزان عباس ابوالقاسمی- آذر کیامرثی- عبدالصمد آق-
30 اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حساب نارسائی پایه چهارم و پنجم دبستان شهر تهران فاطمه منوچهری اردستانی- منیره مهدی پور- نجمه نسیمی فر-
31 بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان حساب نارسا فاطمه سادات نوری- نجمه نسیمی فر- منیره مهدی پور-
32 رابطه باورهای فراشناختی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانشجویان علی ربیعی فر- امیر احمدی- حافظ عطاپور- غلامرضا چلبیانلو
33 آگاهی های فراشناختی از راهبردهای خواندن وارتباط آن با سبک های یادگیری علی ربیعی فر؛ امیر احمدی؛ هوشنگ اسماعیل زاده، مهدی زارع؛ غلامرضا چلبیانلو؛
34 رابطه عوامل مدل پنج عاملی شخصیت و تکانشگری کلی، حرکتی، شناختی و بی برنامگی نگین عظیمی، صبا حسنوندی، مهدی ولی¬زاده، نجمه حمید
35 بررسی رابطه بین سبک شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه با عملکرد ریاضی در دانش آموزان ابتدایی شهرستان گرگان مرضیه مهاجر- مژگان ربانی باوجدان ، مرجان ربانی باوجدان ، روشنک خدابخش
36 کندوکاوی در خصوص ظرفیتِ شناختی کودکان جهت تربیت سیاسی سید عباس رضوی-
37 اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر خودگردانی تحصیلی دانش آموزان محمد بیاناتی ، فریده حمیدی ، صادق نصری ، نصراله نوروزی ، الهام دهنوی
38 تأثیر آموزش روش فراشناختی بر عملکرد دانش‌آموزان در ابعاد خودتنظیمی، فراشناختی و تحصیلی مهدی نامداری پژمان-
39 بررسی رابطه بین پیچیدگی فناوری اینترنت با سهولت کاربرد و سودمندی دریافتی اینترنت در بین مدیران مدارس شهرستان رفسنجان (مدل پذیرش فناوری) اکبر جدیدی محمدابادی- علی جباری ظهیرابادی-
40 بررسی اثربخشی آموزش سازگار با مغز بر پیشرفت یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی علی عبدی-همزه احمدیان
41 پیش بینی اهمال كاری تحصیلی با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان محمد سعید عبدخدایی - یونس فاتحی- حسن اسلامیان
42 فلسفه ی ذهن در مثنوی معنوی اسدالله زنگویی-
43 میزان استفادۀ دبیران از هوش های چندگانه در کلاس های درس سیروس قنبری- مهدی نامداری پژمان- شیما صادقی فر-
44 میزان اثرپذیری نمرات ریاضی از متغیرهای خودتنظیمی، خودکارآمدی و یادگیری خودراهبر: مطالعه ای مبتنی بر تیمز پیشرفته 2008 سیروس قنبری- مهدی نامداری پژمان-
45 تحلیل رگرسیونی میزان تأثیرپذیری نمره فیزیک دانش آموزان از راهبردهای خودتنظیمی، خودکارآمدی و یادگیری خودراهبر بر اساس مطالعه تیمز پیشرفته مهدی نامداری پژمان- سیروس قنبری-
46 مدلی برای مدیریت سازمانهای یادگیرنده با هوش¬های چندگانه علی جباری ظهیرابادی- اکبر جدیدی محمدابادی-
47 استعاره ی آزادی و هیجان رایانه (هوش مصنوعی) اسدالله زنگویی-
48 تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ی ابتدایی از نظر میزان توجه به مؤلفه های فراشناخت آزاده دهقان پور- دكتر سید عباس رضوی
49 بررسی و مقایسه هوش هیجانی و خود تنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی مرضیه بهرامی قهنویه- حسین کارشکی-
50 بررسی رابطه ادراك سبكهای فرزندپروری والدین با خودتنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر فاطمه شریفی - حسین کارشکی
51 بررسی تأثیر تعاملی رواندرمانی بدنی و بیوفیدبك بر كنش عصب-روانشناختی حرمت خود مادران كودكان مبتلا به ناتواناییهای ویژه یادگیری (SLD) مرضیه سروی- علی غنائی - محمد سعید عبدخدایی-
52 نقش میانجی¬ آموزش فراشناخت در اثربخشی آموزش¬های سازمانی از طریق یادگیری خودراهبر محمدرضا آهنچیان ، اعظم محمدزاده قصر ، سمیه بهمن¬آبادی
53 پدیدارشناسی : رویکردی شناختی در تعلیم و تربیت رزیتا ابوترابی
54 تاثیر عامل فردی و عوامل آموزشی بر رشد مهارت های زبانی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد طلعت اربابی -
55 ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دکتر الهام ارجمند - دکتر مجتبی صداقتی فرد
56 تبلور نظری و كاربردی علوم شناختی در روان‌شناسی و آمو زش كودكان استثنایی سید محسن اصغری نکاح
57 نقش هیجانات در رشد زبان و تفکر نمادین سید امیر امین یزدی
58 بررسی تاثیر انگیزش تحصیلی ، خودکارآمدی و رویکردهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مریم باغانی _ محسن دهقانی نیشابوری
59 مقایسه كاركردهای اجرایی بین كودكان اتیسم و عادی و رابطه آن ها با توانایی ریاضیات و سطح خواندن محمود بهرامخانی-سامره اسدی-نساء درویشی
60 بررسی تأثیر شبیه سازی ذهنی فرایندی، فراورده ای و توام بر تقویت حافظه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان عبداله پارسا ، فریبرز درتاج ، سودابه صالح زاده کلور
61 ارتباط بین سبك های شناختی و خودمهارگری دكتر مهرانگیز پیوسته گر -نازی شیخی هفشجانی
62 اثربخشی درمان شناختی رفتاری درکاهش علائم وافزایش خودکنترلی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی زهره تقوی
63 نوع شناسی شبانه روزی و تفاوتهای سبك های یادگیری و تفكر دکتر محمدرضا تمنائی فر ، اعظم منصوری نیک-
64 نظریه یادگیری شناختی –اجتماعی بندورا و دلالتهای تربیتی آن طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی ،صدیقه معدنی ، بی‌بی زهرا رضوی
65 مدل مجتمع های نورونی و تربیت اخلاقی مهدی جلالی- فریدون رمضانی
66 تاثیر آموزش بازسازی شناختی براصلاح تصویربدنی منفی نوجوانان محمد حجتی محمد عباسی
67 تحول توانش فضایی كودكان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه كوهن و كوهن زهرا حسین زاده ملكی- دكتر علی مشهدی
68 رابطه بین هوش فرهنگی و سبک تصمیم گیری مدیران فریده حمیدی- شجاع قاسمی مدانی
69 بررسی رابطه راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی معصومه خسروی
70 رابطه بین مکان کنترل با اضطراب امتحان در دانش جویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان مژگان ربانی باوجدان مرجان ربانی باوجدان ، افسانه توحیدی
71 قابلیتهای تکنولوژی آموزشی در بهینه سازی پردازش شناختی دکتر سید عباس رضوی
72 تأثیر آموزش مهارت فراشناختی راهبردهای مطالعه بر خود كارآمدی تحصیلی فریبا سعیدی - دکتر سیامک سامانی دانشیار - دکتر سلطانعلی کاظمی استادیار
73 بررسی رابطه سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان زهرا سلگی
74 بررسی رابطه نگرش مذهبی با خودتنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر فاطمه شریفی
75 طراحی و پیاده سازی مدل یادگیرنده مبتنی بر علوم شناختی برای تضمین موفقیت و رضایت تحصیلی نفیسه صابری- مهدی سمیع
76 تاثیر آموزش راهبردهای شناختی فرزانه صادقی ، دکتر رحیم بدری گرگری ،دکتر میر محمود میرنسب
77 تعیین کننده های نگرشی رانندگی با سرعت غیرمجاز در افراد نوجوان زهرا طبیبی - سید سپهر هاشمیان
78 بررسی نقش رایحه ها (رایحه درمانی) بر سیستم شناختی، در افزایش دقت، تمرکز و حافظه -حجت فیضی پور قجلو -دکتر مجید محمود علیلو -دکتر غلامحسین جوانمرد
79 بررسی ارتباط بین حالات فراشناختی و خلاقیت هیجانی / شناختی در دانش آموزان دکتر مریم قربانی- حمید كاظمی -سارا مطهری- فهیمه کشاورزیان
80 پرورش مهارت های تفكر انتقادی با استفاده از روش حل مسأله زهرا ماشاالهی نژاد -حسین کارشکی
81 بررسی سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سیدفاتح مرادی
82 مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبکهای دفاعی در دانشجویان سیدفاتح مرادی
83 حافظه كاری دیداری فضایی كودكان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون كنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون علی مشهدی -سعید تیموری - عاطفه سلطانی فر-زهرا حسین زاده ملكی
84 The cognitive effect of teaching by computer: technology and critical thinking A Comparative study Leili MOSALANEJAD1, Abdolahifard Mahdi2, Ahmad ALIPOR3
85 آیا تکنولوژی آموزشی تاثیری در پرورش قوای شناختی دانشجویان دارد؟ « بررسی تفکر انتقادی در دو گروه از آموزش مجازی و سنتی لیلا مصلی نژاد- سعید سبحانیان
86 بررسی رابطه اسنادهای علی مذهبی و غیرمذهبی با اضطراب امتحان اعظم مهین رسولی
87 کاربرد هوش مصنوعی در آموزش کودکان استثنائی خدامراد مومنی - محمدرضا مجذوبی
88 تبیین ارتباط بین قابلیت شناختی و تقلب در آزمون های چند گزینه ای در بین دانشجویان: یک مرور سیستماتیک دکتر محمدعلی نادی ، ایلناز سجادیان
89 نقش آموزش الکترونیکی در آموزش راهبردهای فراشناختی فرهاد نجاتی
90 رابطه هوش معنوی با شیوه های مقابله مذهبی در دانشجویان تبریز فاطمه نورزاد قراملكی دكتر میرمحمود میرنسب- دكتر باقر غباری بناب- دكتر تورج هاشمی
91 بررسی رابطه بین خود ابرازگری هیجانی با خلاقیت در دانش اموزان دختر شهر تهران آذر هاشمی آزاد - سید ابوالقاسم مهری نژاد
92 مقایسه شکل گیری مفهوم در کودکان ناشنواوعادی شهر تبریز دکتر تورج هاشمی - احمد علی پور-نعیمه ماشینچی عباسی
93 بررسی راهکارهای حل مسأله در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دکتر کامران یزدانبخش ، زهرا بهرامی
94 Relationship between Principal Personality Types and Decision making styles in West Azarbaijan province, Iran Farideh Hamidi*, Majid Ebrahim Damavandi*, Abed Parvizi