لیست مقالات هشتمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي (بيوسيستم) و مکانيزاسيون ايران

نمایش # عنوان نویسنده
0 بررسي تاثير دما و همزن روي شاخص هاي انرژي توليد بيوگاز از فضولات گاوي فاطمه الماسي
سيد احسان فقهيي پور
هادي افاضلي
علي جعفري
شاهين رفيعي
محسن نصرتي
1 تشخيص ترک در پوسته تخممرغ با استفاده از PCA و SVM سامان آبدانان
2 بررسي تاثيرعمق بستر، دما و شدت جريان هوا در عملکرد خشک کن خورشيدي غيرمستقيم گردو شيرين قطره ساماني
علي زمرديان
3 طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه درجه‌بندي کننده سيب درختي با استفاده از ماشين بينايي امين اله معصومي
محمد کلهر
سيد مجتبي شفاعي
4 تاثير خاک¬ورزي حفاظتي بر توزيع گونه¬هاي علف¬هرز تحت کاربرد علف¬کش¬هاي جديد در مزرعه ذرت مجيد روزبه
سهراب عاشوري
5 بررسي مکان يابي و هدايت خودکار وسايل نقليه کشاورزي با استفاده از داده هاي GPS محمد حسين آق خاني
محمد مزيدي
محمد حسين عباسپورفرد
6 بررسي محورهاي جعبه دنده تراكتورگلدوني930 متناسب با افزايش توان موتور سيد عباس رادمرد
عليرضا نمامي
7 ارزيابي CO2 خروجي و مدل‌ سازي مبتني بر شبکه‌هاي عصبي مصنوعي براي تخمين عملکرد ذرت بذري و دانه‌اي در پارس آباد مغان علي فرجام
محمود اميد
اسدالله اکرم
ضرغام فاضل نياري
8 برآورد شاخص‌هاي انرژي و تخمين عملکرد در توليد ذرت بذري و دانه‌اي در پارس آباد مغان اسدالله اکرم
ضرغام فاضل نياري
علي فرجام
محمود اميد
9 ارزيابي فني و اقتصادي ماشين برداشت گل زعفران (مرحله جداسازي کلاله از گل) محمد حسين سعيدي راد
محمد علي ابريشمي فر
حسين مصطفي وند
سعيد ظريف نشاط
صمد نظرزاده اوغاز
10 طراحي محيط کار راننده ي ماشين هاي کشاورزي خودگردان ادريس قادري
علي ملکي
ايمان ديانت
11 مروري بر تکنولوژي هاي موجود در ساخت صندلي تراکتور ادريس قادري
علي ملکي
ايمان ديانت
12 تشخيص آلودگي قارچي در مغز پسته بر اساس پردازش تصاوير فراطيفي کامران خيرعلي پور
حجت احمدي
علي رجبي پور
شاهين رفيعي
محمد جوان نيکخواه
ديگوير جاياس
13 مقايسه عملكرد مزرعه اي سه نوع ماشين برداشت يونجه و تأثير آن ها بر عملكرد كمي و كيفي محصول امين اله معصومي
سيد مجتبي شفاعي
14 بررسي استفاده از حسگر هدايت الکتريکي Veris 3100 براي تهيه نقشه هاي مزرعه اي استحکام/فشردگي خاک مجتبي نادري بلداجي
احمد شريفي
عباس همت
رضا عليمرداني
توماس کلر
15 سينتيك خشك کردن برگ کرفس با امواج مايکرويو احمد کوچک زاده
ندا شباني
16 تأثير زيرشكني خاك در فواصل مختلف از زهكش هاي روباز بر خصوصيات فيزيكي خاك و شوري زدائي خاك علي اكبر صلح جو
17 بررسي صحت تطابق سامانه تراکتور-گاوآهن توسط نرم‌افزار تصميم‌يار (مطالعه موردي: عمليات شخم مزارع برنج شهرستان ساري) رسول لقمانپور زريني
اسداله اکرم
رضا عليمرداني
سيد رضا طباطبايي کلور
18 تاثير شرايط مختلف برداشت و نگهداري بر خصوصيات فيزيکي و ضايعات پياز زعفران محمد حسين سعيدي راد
سعيد ظريف نشاط
پروين شرايعي
حسين چاجي
عباس مهدي نيا
19 ارزيابي فني چهار نوع خطي کار کاشت مستقيم رايج در منطقه خراسان رضوي محمد حسين سعيدي راد
عباس مهدي نيا
صمد نظر زاده اوغاز
حسين چاجي
سعيد ظريف نشاط
20 بهينه سازي مصرف انرژي در کشت گوجه¬فرنگي گلخانه¬اي با بهره¬گيري از تحليل پوششي داده Hanif Reza Motamed Shariati
benyamin khoshnevisan
Shahin Rafiee
Mahmoud Omid
Hossein Mousazadeh
21 تحليل و ارزيابي قابليت اطمينان دروگرهاي نيشكر استافت سري 7000 در برداشت نيشكر پيام نجفي
محمد امين آسودار
افشين مرزبان
محمدعلي هرمزي
22 پيش بيني بده خروجي سمپاش زراعي نرخ متغير با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي نيکروز باقري
افشين ايواني
23 بررسي پاسخ ارتعاشي شاخه هاي سيب رقم گلدستار به بارهاي ديناميکي روزبه عبدي
امين يزدان منش
داود کلانتري
24 تاثير رقم و زمان برداشت بر خواص ويسکوالاستيک سيب بنت الهدي قاسمي باغبادراني
عباس همت
25 طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه توامان آشکار¬سازي عملکرد کمّي و خصوصيات کيفيت تغذيه¬اي محصول يونجه محمد مهدي مهارلويي
محمد لغوي
سيد مهدي نصيري
26 بهينه سازي حجم عمليات خاکبرداري و خاکريزي با استفاده از الگوريتم ژنتيک و GIS ايشام الزعبي
ali Rajabipor
Hojat Ahmadi Ahmadi
27 اثر رقم، رطوبت و مراحل تبديل بر ميزان شکستگي دانه هاي برنج در فرآيند تبديل شلتوك به برنج سفيد ابراهيم همتي
محمدرضا عليزاده
حسين نويد
28 طراحي، ساخت و آزمون دستگاه جداساز گل‌هاي نر نخل خرما احمد مستعان
سعيد مينائي
تيمور توكلي هشجين
محمدجواد شيخ‌داودي
29 تعيين برخي خواص فيزيکي و مکانيکي آلوچه سانتريزه حميد رضايي
عاطفه گمار
عمار صالحي
30 طراحي، ساخت و ارزيابي سردخانه آزمايشگاهي با اتمسفر کنترل شده محمد حسين سعيدي راد
مجيد سليماني آجقان
سودابه عين افشار
سعيد ظريف نشاط
صمد نظرزاده اوغاز
31 مطالعه و مدل سازي فرآيند جذب رطوبت دانه جو Seyed Mojtaba Shafaei
Moein Kamali
Moslem Namjoo
32 ارائه مدل رياضي جهت پيش بيني ضريب نفوذ حرارتي دانه و مغز دو رقم پسته محمد حسين آق خاني
محمد حسين عباسپور فرد
عليرضا سالاري کيا
33 ظرفيت اجرايي توان ماشيني شهرستان مشکين شهر مرضيه يوسف داد
آذين زندميرالوند
ترحم مصري گندشمين
34 مدل¬سازي، ساخت و ارزيابي سم¬پاش پشت تراکتوري مخصوص محصولات ساقه¬بلند مهدي عباسقلي پور
فرزاد بهزاد
بهزاد محمدي الست
35 ارزيابي مزرعه اي هد مخصوص برداشت کلزا نصب شده بر روي کمباين غلات رضا طباطبائي کلور
36 تعيين خواص بيوفيزيکي و بيومکانيکي توت فرنگي در ارتباط با برداشت رباتيک رضا طباطبائي کلور
زهرا نورقدمي
37 توليد بيوگاز از کود بلدرچين سيد عباس رادمرد
حسين حاجي آقا عليزاده
فيض اله رحيمي سرداري
38 طراحي، ساخت و ارزيابي استفاده از فيلترهاي ليزري نوري در سامانه شاخص سبزينگي گياه صمد نظرزاده اوغاز
زهرا اكبري اوغاز
امين نظرزاده اوغاز
عباس مهدي نيا
سعيد ظريف نشاط
محمد حسين سعيدي راد
مجتبي ناصري
39 مدل سازي تمرکز تنش در صفحات همسانگرد با گشودگي مثلثي شکل عباس روحاني
محمد جعفري
40 طراحي، ساخت و ارزيابي يک نوع کلاچ کفشک داخلي چند منظوره مسلم نامجو
حسين گلبخشي
41 ارزيابي دو نوع قلمه کار نيشکر متداول در ايران مسلم نامجو
حسين گلبخشي
سيد جليل رضوي
42 تأثير سرعت پيشروي بر يکنواختي کاشت در يک قلمه‌کار نيشکر با الگوي کاشت هم‌پوش حسين گلبخشي
مسلم نامجو
43 مطالعه عددي فرآيند خشک کردن تحت خلأ جسم متخلخل ميلاد اميري
محمدباقر آياني
44 بکارگيري روش طيف سنجي در تخمين pH خاک سعيد رضائي
محمد رضا ملکي
45 بررسي عملکرد و انتشار آلاينده هاي موتور ديزل با مخلوط سوخت بيوديزل و ديزل پرويز سلطاني نظرلو
حسين حاجي آقا عليزاده
حکمت رباني
بهداد شديدي
46 سينتيک خشک‌کردن و بهينه‌سازي چروکيدگي پسته در خشک‌کن بستر سيال به کمک ميکروويو معين زرين نژاد
47 بررسي اثر باز خوراني گازهاي اگزوز بر عملکرد و انتشار آلاينده نيتريک اکسيد موتور ديزل پرويز سلطاني نظرلو
حسين حاجي آقا عليزاده
حکمت رباني
بهداد شديدي
48 افزايش نرخ خشك شدن بذر كلزا با استفاده از ميدان الكتروستاتيكي محسن بصيري
علي اسحاق بيگي
49 طراحي، ساخت و آزمايش هورن نمايي به منظور اندازه¬گيري ويژگي¬هاي فراصوتي محصولات کشاورزي رسول معماردستجردي
سعيد مينايي
50 بررسي روش خنک¬سازي خلاء به عنوان يکي از راه کارهاي افزايش زمان ماندگاري و کاهش ضايعات محصولات کشاورزي و محاسبه پارامترهاي فرآيند خنک سازي براي کلم پيچ سحر راهي
هوشنگ بهرامي
محمد جواد شيخ داوودي
51 ارزيابي فني سه نوع کارنده با الگوي كاشت متفاوت بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا در مغان جبراييل تقي نژاد
52 تاثير روش هاي مختلف خاک ورزي و نوع سمپاش در کنترل علف هاي هرز گندم در شمال خوزستان محمد زادعلي
محمدامين آسودار
محمود قاسمي نژادرائيني
53 تأثير زيرشكني خاك در فواصل مختلف از زهكش هاي روباز بر خصوصيات فيزيكي خاك و شوري زدائي خاك Aliakbar Solhjou
54 تاثير روش‌‌هاي خاك‌ورزي، كوددهي و كنترل علف‌‌هاي هرز بر عملكرد ذرت دانه‌اي در شمال استان خوزستان محمود قاسمي نژاد
55 امکان سنجي استفاده از زبان الکترونيک در شناسايي زعفران اصلي از تقلبي مهدي قاسمي ورنامخواستي
شاهين رفيعي
کرامت اله رضائي تيره شبانکاره
کبري حيدربيگي
سيد سعيد محتسبي
56 مدل¬سازي چند متغيره مدت زمان بالا آمدن پرتقال خوني مهدي کاکائي
کامران خيرعلي پور
رضا حيدري مقدم
57 طراحي و ساخت پرس دوار (سانتريفوژ) در يك خط فرآوري روغن زيتون عباس اكبرنيا
حسين مبلي
58 تعيين مناسب الگوي کاشت بر اساس انرژي مصرفي انساني (kWh) و ميزان توليد خرما سيد احمد موسوي
آيه غلامزاده
59 طراحي و ساخت سامانه شبيه ساز خوردگي سمپاش هاي کشاورزي مجتبي خالدي نيا
بهرام قمري
60 برداشت دو رقم زيتون کنسروي با استفاده از تکاننده شاخه تراکتوري زهرا يوسفي
فرهاد نيري
مسعود محمد صالحي
61 طراحي و ارزيابي سامانه¬اي هوشمند جهت تشخيص و طبقه¬بندي پرندگان بيمار بر اساس صداي آنها مقداد خزايي
احمد بناکار
62 الگوريتمي مبتني بر ماشين بينايي جهت جداسازي کلاس هاي مختلف بادام از پس زمينه نيما تيموري
محمود اميد
کاوه ملازاده
علي رجبي پور
63 توسعه يک سامانه عمودپرواز بدون سرنشين طيف نگار به منظور کاربرد کشاورزي دقيق حامد سعيدي
سيد علي شهپري
نيکروز باقري
64 تعيين و بررسي ميزان بهينه تزريق گاز دي¬نيتروژن¬مونواکسيد به موتور جهت کاهش آلايندگي مرتضي قاري
بهرام قمري
نيکروز باقري
65 سينتيک خشک کردن ميوه بنه در خشک کن جريان پيوسته نيمه صنعتي ساسان خياطي
رضا اميري چايجان
66 مدل‌سازي، ارزيابي و تحليل ارتعاشي صندلي تراكتور مسي فرگوسن به روش اجزاي محدود شهره دائي جواد
حميده رئيسي واناني
علي ملكي
67 تحليل انرژي و اگزرژي حرارت دهي بستر عميق دانه هاي مرطوب بر پايه ديناميك سيالات محاسباتي محسن رنجبران
باقر عمادي
داريوش زارع
68 انتخاب مناسب ترين نوع پمپ هيدروليکي با استفاده از نرم افزار آناليز سلسله مراتبي(AHP) ميلاد رضاپور سرابي
علي اصغر عليرضايي
علي مشايخي
69 مقايسه کارايي هرس بشقابي، سيکلوتيلر و روتيواتور در رطوبت¬هاي مختلف در شمال ايران مجيد رجبي وندچالي
عباس همت
عباس قنبري ماليدره
70 رفتار آسايش تنش يک خاک آهکي مخلوط شده با کود دامي دردراز مدت عباس همت
ناهيد عقيلي ناطق
71 طراحي مکانيکي يک فروسنج سه نوکي براي اندازه¬گيري پروفيل مقاومت مکانيکي افقي خاک با روش اجزا محدود طيبه رهنما
عباس همت
72 بررسي اثر فيلتراسيون بر افزايش راندمان کاري روغن هيدروليک دروگرهاي نيشکر نادر بهبهاني نژاد
سينا لطيف التجار
73 بررسي نيروي فشاري وارد بر سطوح تماس از طرف توده دانه در آزمايش با چند رقم متداول گندم عادل حکيمي
يوسف عباسپور گيلانده
عزت اله عسکري اصلي ارده
74 طرح کنترل خودکار دستگاه پوست کن شلتوک به منظور حفظ کيفيت برنج خروجي محمد شاکر
سعيد مينايي
75 مدلسازي كارايي انرژي واحدهاي توليدي مرغ گوشتي در استان البرز با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي(ANN)و تاثير سطوح تحصيلات بر شاخص نسبت انرژي محسن يميني صفت
عليمحمد برقعي
بابک بهشتي
حسين باخدا
76 ارزيابي اثرات زمان هاي مختلف ديسک زني بعد از سمپاشي با علفکش خاک مصرف در مبارزه با علفهاي هرز کريم گرامي
کيهان شرافتي
حميدرضا گازر
هومن شريف نسب
77 تاثير روش هاي مختلف خاک‌ورزي و کاشت در خاک هاي شور بر عملکرد گندم حبيب الله ناديان
سلمان بهداروندي
محمد امين آسودار
78 طراحي متمرکزکننده خورشيدي به منظور افزايش شدت تابش بر صفحه فتوولتائيک ياسمن امانلو
تيمور توکلي هشجين
برات قباديان
غلامحسن نجفي
79 طراحي و ساخت واحد ¬اندازه‌بند مغز بادام با استفاده از خواص فيزيکي مکانيکي محصول شاهين بشارتي
داود قنبريان
علي قرباني مرغملکي
80 بررسي شاخص هاي کارآيي انرژي و آناليز اقتصادي کشت لوبياي قرمز در شهرستان ازنا مهدي جودکي
81 تشخيص بيماري¬هاي برگي درخت بادام با استفاده از سيستم استنتاج عصبي-فازي تطبيقي الهام عمراني
سيد سعيد محتسبي
شاهين رفيعي
سليمان حسين پور
ناهيد عقيلي ناطق
82 ساخت و ارزيابي افشانک سمپاش با استفاده از نانوکامپوزيت هاي سراميکي Farid amirshaghaghi
هومن شريف نسب
83 تعيين شاخص¬هاي كارآيي انرژي در پرورش ماهي قزل¬آلا(استان البرز) ارژنگ جوادي
محمد هاشم رحمتي
اكبر يونسي
84 ارزيابي تاثير ذرات نانو رس بر ويژگيهاي خاک ورزي خاکها هومن شريف نسب
حميدرضا گازر
نادر عباسي
کريم گرامي
محمد يونسي الموتي
85 برآورد انرژي و بهينه سازي الگوي مصرف انرژي در کشت هندوانه با کمک روش تحليل پوششي داده ها بنيامين خوشنويسان
ميثم ايرانپور
حنيف رضا معتمد شريعتي
86 مدل سازي ارتفاع بهينه سقوط بسته ها و محصولات کشاورزي به کمک سيستم جرم - فنر قدير تقي زاده مقدم
رضا طبا طبايي کلور
87 مروري بر عوامل موثر و روش هاي اندازه گيري آسيب هاي مکانيکي ميوه در حمل و نقل جاده اي قدير تقي زاده مقدم
رضا طبا طبايي کلور
88 بررسي تاثير اندازه و ارتفاع توده ميوه بر آسيب هاي کيوي در ارتعاشات شبيه سازي شده حمل و نقل جاده اي قدير تقي زاده مقدم
رضا طبا طبايي کلور
جعفر هاشمي
فيض اله شهبازي
89 استفاده از نانو جاذب رشته اي جديد GZ-BAKI-TAC-Pb جهت جداسازي فلز سنگين سرب(Pb) از محيط هاي آبي با استفاده از کربن فعال حاصل از تاير هانيه زرگراللهي
هومن شريف نسب
90 ارزيابي انرژتيک کشت نخود ديم و بررسي شاخص هاي انرژي و اقتصادي آن در استان هاي کرمانشاه و همدان امير همتيان
حامد اکبري
اميرعباس بختياري
91 ارزيابي تاثيربار عمودي روي چرخ در حالت ديناميك برکشش ناخالص چرخ محرک فرنوش دادک
92 ارزيابي ارگونوميکي وضعيت بدني کارگران باغ سيب با روش اوواس پيمان خرم شکوه
مهدي کسرايي
93 تاثير ضخامت و توان بر روي فرآيند خشک کردن کيوي رقم هايوارد با روش مايکروويو علي اصغري

محسن آزادبخت
ندا تجري
94 کارآيي مديريت استراتژيک در انتخاب ماشين‌ مناسب کشاورزي کامران افصحي
اسداله اکرم
رضا عليمرداني
مجيد عزيزي
95 تدوين مدل زمان‌بندي عمليات کاشت بر اساس بهينه‌سازي هزينه‌ي به موقع انجام نشدن عمليات مهدي خاني
عليرضا کيهاني
هومن شريف نسب
رضا عليمرداني
غلامرضا پيکاني
96 انرژي مورد نياز در آزمون هاي لهيدگي، کرامر و پوست سبز گردو عليرضا مکاري چيان
محمد سخندان توماج
غلام رضا چگيني
97 پيش¬بيني برخي خصوصيات فيزيکي( چروکيدگي و رنگ) و مکانيکي ميوه بنه پس از خشک¬کردن با خشک¬کن بسترسيال به کمک شبکه¬هاي عصبي مصنوعي محمد کاوه
رضا اميري چاييجان
98 بررسي خصوصيات خشک شدن توت سفيد با استفاده از خشک¬کن مادون¬قرمز- جابجايي ساسان خياطي
محمد کاوه
رضا اميري چايجان
99 تاثير سرعت پيشروي تراکتور ITM399-4WD بر توان مالبندي، مصرف سوخت، بکسوات ، مقاومت خاک و قطر خاکدانه ها در خاک ورزي با هرس بشقابي علي رحيمي
عليمحمد برقعي
سعيد مينايي
حسين باخدا
100 کيفيت¬سنجي ميوه گلابي رقم شاه¬ميوه به صورت غير مخرب با استفاده از امواج فراصوتي سعيد مينايي

رسول معماردستجردي
101 ارزيابي دستگاه پوست گير گردو عليرضا مکاري چيان
محمد سخندان توماج
غلام رضا چگيني
102 بررسي ارگونوميکي بروز آسيب¬هاي اسکلتي- عضلاني در بين کارگران شاليزارها ايمان کارگر
علي ملکي
فاطمه سالک
103 بررسي برخي خواص فيزيکي و مکانيکي سه رقم انگور ايمان کارگر
حميده رئيسي واناني
رحيم ابراهيمي
104 اثر نوع محلول شستشو، دماي خشک¬کردن و انبارماني بر سفتي بافت خرما عيسي حزباوي
محمد هادي خوش تقاضا
احمد مستعان
احمد بناکار
105 تعيين برخي مشخصه¬هاي فيزيکي و مکانيکي ساقه استبرق به منظور طراحي ماشين استحصال الياف آن نازيلا طربي
حسين موسي زاده
علي جعفري
جليل تقي زاده طامه
106 بررسي روند مصرف انرژي و تحليل اقتصادي در سامانه توليد پرتقال در شهرستان ساري Hossein bakhoda
hossein yaghoubi
morteza almassi
107 بررسي شرکت‌هاي خدمات مکانيزاسيون کشاورزي از ديدگاه کشاورزان دريافت کننده خدمات پريسا داداشي جوکندان
حسن عاقل
محمدرضا عليزاده
محمدرضا بياتي
108 انتخاب مناسب ترين شيوه ارتباط بي سيم به منظور هدايت از راه دور وسايل نقليه در مزرعه محمد مزيدي
محمد حسين عباسپور فرد
محمد حسين آق خاني
109 ارزيابي سير مصرف انرژي و بازدهي آن در توليد هلو در شهرستان ساري Hossein bakhoda
meysam fazli
hossein yaghoubi
esmaeil sadeghi
morteza almassi
110 بررسي آلاينده¬هاي موتور تراکتور MF-399 با استفاده از سوخت ديزل مغناطيس شده
111 تعيين چگالي، تخلخل و حجم منافذ داخلي دانه هاي غلات (گندم و ذرت) بوسيلة پيكنومتر گازي احمد رضا صالحيون
محمد هادي خوش تقاضا
سيد عيسي هاشمي پور
112 سيستم هاي درجه بندي کيفي مبتني بر خواص دروني محصولات کشاورزي رسول خدابخشيان کارگر
باقر عمادي
113 بازرسي کيفي محصولات کشاورزي با استفاده از تصويربرداري اشعه ايکس رسول خدابخشيان کارگر
114 تعيين شرايط بهينه فندق خشک شده به روش مادون قرمز با استفاده از روش سطح پاسخ مريم احمدي قويدلان
رضا اميري چايجان
115 اندازه‌گيري خواص دي‌الکتريک خرما در طول رسيدگي به منظور ارائه مدل تخمين رطوبت رحمت الله باقري
سيد احمد ميره اي
مرتضي صادقي
امين الله معصومي
شهرام موم کش
116 مروري بر مزايا و معايب ترکيب خشک کن هاي مايکروويو و هواي گرم سليمان حسين پور
ابوالفضل قليخاني
ناهيد عقيلي ناطق
شاهين رفيعي
117 ارزيابي و تحليل ارتعاش موتور ديزل 6 سيلندر با استفاده از سوخت مغناطيس شده سبا درويشي
سيد رضا حسن بيگي بيدگلي
جعفر مساح
ميثم عباسي نيا
سيد وحيد مرنطامي
118 بررسي آلاينده¬هاي موتور تراکتور MF-399 با استفاده از سوخت ديزل مغناطيس شده ميثم عباسي نيا
سيد رضا حسن بيگي بيدگلي
برات قباديان
سبا درويشي
119 ارزيابي و تحليل ارتعاش موتور ديزل 6 سيلندر با استفاده از سوخت مغناطيس شده سيد رضا حسن بيگي بيدگلي
جعفر مساح
ميثم عباسي نيا
سيد وحيد ميرنطامي
سبا درويشي
120 مروري بر روش‌هاي قابل استفاده در تشخيص بيماري‌هاي گياهي الهام عمراني
سيد سعيد محتسبي
شاهين رفيعي
سليمان حسين پور
121 سمپاش هوشمند تشخيص دهنده گونه هاي علف هرز مجتبي نصرتي
محمد حسين رئوفت
122 تشخيص بيماري‌هاي برگي درخت سيب با استفاده از تکنيک آناليز تصوير الهام عمراني
سيد سعيد محتسبي
شاهين رفيعي
سليمان حسين پور
123 طراحي و ساخت آبپاش دبي متغيير به منظور استفاده در يک سيستم آبياري خودکار هانيه روشن
جليل رضوي
124 اثر مدت زمان ارتعاش جاده‌اي بر روي خواص مکانيکي طالبي (رقم سمسوري) يعقوب اميريان
علي رجبي پور
حسين مبلي
علي ثنايي فر
125 اثر فرکانس و شتاب ارتعاش ناشي از حمل و نقل بر روي مدول الاستيسيته طالبي (رقم سمسوري) يعقوب اميريان
126 ارگونومي صندلي ونقش آن بر عملکرد راننده تراکتور حميده رئيسي واناني
علي ملکي
شاهين بشارتي
احسان حبيبي
127 تعيين برخي خواص ثقلي دانه گز روغن محمد ريگي
هانيه اماني
محمد حسن کماني
صادق ريگي
حسين محتشم
128 صدمات مکانيکي سيب حين حمل و نقل و جابجايي بنت الهدي قاسمي باغبادراني
عباس همت
129 کاربرد سيستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي براي پيش¬بيني عملکرد گندم بر اساس داده¬هاي انرژي ليلا ندرلو
رضا عليمرداني
محمود اميد
فريدون سرمديان
پيام جوادي کيا
130 تاثير اندازه ذرات و محتواي رطوبتي کود ارگانيک بر شاخص جريان¬پذيري از روش سطح پاسخ مجيد محسني منفرد
يوسف قاسمي
محمد حسين کيانمهر
بهزاد آزادگان
131 تشخيص آسيب محصول گوجه‌فرنگي و دسته‌بندي گوجه‌فرنگي از لحاظ سلامت يا خرابي با استفاده از ماشين بينايي و ANFIS هادي ايزدي
سعادت کامگار
محمد حسين رئوفت
سحر صمصامي
132 دسته‌بندي اندازه‌اي گوجه‌فرنگي با استفاده از ماشين بينايي و ANFIS هادي ايزدي
سعادت کامگار
محمد حسين رئوفت
سحر صمصامي
133 مروري جامع بر روش هاي اندازه گيري مواد مغذي خاک در کشاورزي دقيق سما عميد
يوسف عباسپور گيلانده
ترحم مصري گندشمين
134 پيش¬بيني جرم گوجه¬فرنگي ريز کردستان با استفاده از روش¬هاي عصبي- فازي و آماري پيام جوادي کيا
نگين سهرابي
135 طراحي، ساخت و ارزيابي مدل آزمايشي دستگاه اندازه بند غلتکي مغز بادام علي قرباني مَرغمَلِكي
داود قنبريان
محمدعلي قضاوي
شاهين بشارتي
136 مروري بر روش هاي افزايش توليد بيوگاز در هاضم هاي تر Mahmood Mahmoodi
Rahim Ebrahimi
137 ساخت و ارزيابي سامانه کنترل مقدار کوددهي بر اساس جابه¬جايي دستگاه فاروئر-کودکار مرتضي الماسي
سعيد مينايي
محمد رضا ابراهيم زاده
سيد مرتضي صداقت حسيني
138 بهينه سازي فرآيند خشک کردن بادام به روش سطح پاسخ در خشک کن ميکروويو- خلائي ميثم صفري
رضا اميري چايجان
139 خشک¬کردن بادام در خشک¬کن ميکروويو-¬ پيوسته نيمه¬صنعتي ميثم صفري
رضا اميري چايجان
140 تاثير روشهاي مختلف آماده سازي بر فرايند خشک شدن آلبالو حميدرضا گازر
هومن شريف نسب
اميدرضا روستاپور
141 ارزيابي وضعيت هاي کاري دانشجويان کارگاه ماشين ابزار بيوسيستم دانشگاه بوعلي سينا به روش OWAS سيدهادي عالمي موسوي
ميثم صفري
حسين حاجي آقاعليزاده
142 بارگذاري شبه استاتيکي سيب و مدلسازي آن به صورت ماده ويسکوالاستيک با استفاده از روش اجزاء محدود به منظور بررسي علل کوفتگي در آن بنت الهدي قاسمي باغبادراني
عباس همت
علي قاسمي
علي حسين حبيبي راد
143 تحليلي برعملکرد خشک کنهاي موجود در شاليکوبي هاي استانهاي شمال کشور حميدرضا گازر
محمدرضا عليزاده
محمد يونسي الموتي
144 تاثير جنس صفحات جاذب نور بر عملکرد خشک کنهاي خورشيدي تابش مستقيم حميدرضا گازر
کريم گرامي
کيهان شرافتي
145 بازشناسي الگوي اسپکتروسکوپي فرو سرخ نزديک براي تفکيک غير مخرب پرتقال‌ها بر اساس شاخص مزه بهاره جمشيدي
سعيد مينايي
عزالدين مهاجراني
حسن قاسميان
146 ارزيابي فني و اقتصادي يک نوع ماشين جدا کننده کلاله از گل زعفران محمود صفري
هومن شريف نسب
رضا عبدي
سعيد ظريف نشاط
147 مدل سازي نهاده هاي انرژي و بررسي نشر گازهاي گلخانه اي براي توليد هندوانه در استان گيلان اشکان نبوي پله سرائي
رضا عبدي
شاهين رفيعي
148 تدوين مدل مبتني بر منطق فازي به منظور درجه‌بندي کيفي دانه‌هاي برنج حماد ذرعي فروش
سعيد مينايي
محمدرضا عليزاده
احمد بناکار
149 بررسي سير مصرف انرژي در گاوداري هاي شيري (مطالعه موردي: شهرستان اسدآباد استان همدان) محسن بصيري
رحيم ابراهيمي
150 کاربرد نانو حسگرها در بسته بندي هوشمند مواد غذايي و محصولات کشاورزي مجتبي خالدي نيا
بهرام قمري
151 آب شيرين¬کن خورشيدي با پيش گرمايش مايکروويو حميد خفاجه
احمد بناکار
محمد هادي خوش تقاضا
152 تهيه نقشه عملکرد مزرعه با استفاده از سامانه سنجش انرژي دستگاه بسته بند مکعبي علوفه حسين هوشمند
محمد لغوي
153 ارزيابي زيست محيطي روش‌هاي مديريت کود دامي در يک واحد پرورش گاو گوشتي در شهرستان بهبهان داود باولي بهمئي
154 آناليز حساسيت نهاده¬هاي انرژي با استفاده از مدل اکونومتريکي در زراعت سويا در شمال ايران رمضان باباتباردرزي
دانيال داوري
يحيي زارعين گيشيري
فضل الله اسکندري چراتي
155 ارزيابي ارگونوميکي وضعيت هاي کاري کارگران شاغل در نخلستان هاي شهرستان اهواز با روش REBA احمد الباجي
محمد جواد شيخ داوودي
احمد مستعان
156 تعيين نقطه بهينه سرعت حرکت و عمق شخم درعمليات خاک ورزي حفاظتي با گاوآهن قلمي غلتک دار محمد لطفي
بابک بهشتي
حسين باخدا
محمد قهدريجاني
157 تأثير روش‌هاي مختلف خاك‌ورزي حفاظتي و مرسوم در شرايط خشکه‌کاري و نم‌کاري بر عملکرد گندم ديم نعيم لويمي
سيدمحمدجواد افضلي
158 كاربرد پروب هدايت حرارتي در اندازه گيري ضريب هدايت حرارتي در ميوه و سبزي جات سيده فاطمه موسوي بايگي
مسعود تقي زاده
159 ارزيابي و نقش آگاهي شالي‌کاران در بهره¬گيري از ماشين نشاکار در زراعت برنج (مطالعه موردي : روستاي چُکوپُشت - استان گيلان) آيت محمد رزداري
محمد اسماعيلي اول
حسن کياني
160 ارزيابي ويژگي¬هاي فيزيکي و شيميايي خاک تحت تأثير نوع عمليات خاکورزي Javad shabahang
عليرضا کوچکي
مهدي نصيري محلاتي
161 استفاده از پردازش تصوير در بررسي تاثير صمغ شاهي و زانتان بر خصوصيات کيفي نان فاقد گلوتن سارا ناجي طبسي
محبت محبي
162 بررسي تاثير پارامترهاي کششي برروي تنش ايجاد شده زير چرخ محرک با استفاده از آزمونگر تک‌چرخ در انباره‌ي خاک حميد تقوي فر
عارف مرداني
163 کاربرد پردازش تصوير در تعيين سطح تماس و فشار تماسي چرخ و خاک درون انباره خاک حميد تقوي فر
عارف مرداني
164 ادغام الگوريتم ژنتيک و شبکه‌هاي عصبي مصنوعي در پيش‌بيني مقدار نشست چرخ محرک در اثر لغزش، بار و سرعت عارف مرداني
حميد تقوي فر
165 بررسي تأثير روش هاي مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن و ميزان فنول گياه دارويي گزنه (.Urtica dioica L) آتنا قاسم پور
الهام شريفي
مجيد معصوميان
روزبه عباس زاده
166 بهينه¬سازي مصرف انرژي در يک سامانه حرارتي هوشمند فرآوري مايعات غذايي به¬کمک الگوي طراحي سازه¬اي سيده فريناز صارم نژاد نميني
سيد مهدي جعفري
167 بهينه سازي مصرف انرژي در توليد فندق: مطالعه ي موردي شهرستان رودسر در استان گيلان ميرحسين پيمان
اشکان نبوي پله سرائي
حسن قاسمي مبتکر
168 تعيين شاخص هاي مکانيزاسيون کشاورزي محصولات زراعي و باغي در استان فارس سيامک پيش بين
169 تشخيص بيماري لکه موجي در گوجه فرنگي با استفاده از ماشين¬ بينايي جهت اعمال سمپاشي نقطه اي عبدالعباس جعفري
سيد مهدي حسيني
حبيب اله حمزه زرقاني
احسان تاتار
170 درصد تغييرات محتوي عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهري خاک تحت تأثير نوع مديريت خاکورزي ال ناز ابراهيميان
عليرضا کوچکي
مهدي نصيري محلاتي
سرور خرم دل
171 تاثير سنگين کننده و فشار باد لاستيک بر توان مالبندي، مصرف سوخت، بکسوات و زمين گيرايي تراکتور ITM399-4WD در خاک ورزي با هرس بشقابي سعيد مينايي
عليمحمد برقعي
حسين باخدا
علي رحيمي
172 بكارگيري روش پردازش تصوير جهت بررسي همبستگي درصد پوشش زميني چغندر قند با عملكرد و ميزان ازت برگ صمد نظرزاده اوغاز
جواد رضائد
زهرا اکبري اوغاز
محمد حسين سعيدي راد
امين نظرزاده اوغاز
173 مديريت آب در صنايع غذايي سارا ناجي طبسي
174 تاثير نانو اکسيد روي سنتز شده به روش سل-ژل برخواص فيزيکي و مکانيکي نانو فيلم پليمري پلي وينيل الکل به منظور بسته بندي مواد غذايي مهدي خجسته پور
محمد حسين عباسپورفرد
ناصر شاه طهماسبي
مهدي حجسته پور
الهام قاروي آهنگر
محمدحسين عباسپورفرد
ناصر شاه طهماسبي
175 potato tillage زين العابدين شم آبادي
176 بررسي تاثير برخي عوامل بر عملکرد يک خرمنکوب دستي (مدل T30) در کوبش چند رقم گندم عزت اله عسکري اصلي ارده
موسي آزاد تکچي
عادل حکيمي
177 استفاده از مزيت نسبي در تعيين اولويت کشت عمده محصولات زراعي استان اردبيل سما عميد
ترحم مصري گندشمين
178 امکان سنجي استفاده از روش خازني به منظور پيش بيني رطوبت شلتوک رقم پژوهش محمد طهماسبي
رضا طباطبايي
جعفر هاشمي
179 حفظ خصوصيات بافت خمير خرماي رقم استعمران با استفاده از روش بخاردهي احمد مستعان
سينا لطيف التجار
فاطمه مدرسي
180 طراحي وساخت دستگاه غربال دوار (ترومل) براي مواد زيست تودة پودري شکل و تعيين حداکثر بازدهي فرشيد آقاجاني
فرزين عباسي
محمدحسين کيانمهر
181 کاربرد تبديل گسسته موجک صداي برخورد و شبکه عصبي مصنوعي MLP در درجه‌بندي ميوه عناب سيد جواد سجادي
182 بكارگيري روش پردازش تصوير جهت تعيين بافت خاک صمد نظرزاده اوغاز
مجتبي نوري حسيني
زهرا اكبري اوغاز
امين نظرزاده اوغاز
محمد حسين سعيدي راد
183 طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه برداشت برشي مقاوم و منعطف براي عدس علي جعفري
حسين قره خاني
رضا عليمرداني
184 امکان‏سنجي اقتصادي استفاده از پمپ هاي خورشيدي در استان خوزستان محمد زادعلي
محمدامين آسودار
185 بررسي وضعيت مکانيزاسيون در باغات مرکبات شهرستان دزفول محمد زادعلي
186 بررسي، معرفي و طراحي مناسب ترين ماشين بالابر (خدمات) تراکتوري خرما به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) محمدرضا مستوفي سرکاري
محمدرضا مستوفي سرکاري
187 بررسي اکسرژي در موتورهاي احتراق داخلي با سوخت¬هاي جايگزين و پاک حسن زماني
رحيم ابراهيمي
شاهين بشارتي
188 مروري بر کاربردهاي تصويربرداري گرمايي در تجزيه و تحليل کيفي محصولات کشاورزي اميد دوستي ايراني
محمود رضا گلزاريان
محمد حسين آق خاني
189 تأثير مقدار رطوبت، سرعت بارگذاري و ناحيه ارتفاعي بر استحكام كششي ساقه گلرنگ Feizollah Shahbazi
190 بررسي رابطۀ بين مقاومت غلتشي و نشست خاک در انبارۀ خاک توسط آزمونگر تک چرخ عارف مرداني کراني
ايلياد الهي حصار
محمد علي حداد درفشي
191 مدلسازي عملکرد شير توليدي بر پايه الگوي مصرف انرژي به کمک سامانه استنتاج عصبي- فازي تطبيقي چند لايه پريا سفيدپري
شاهين رفيعي
اسداله اکرم
مجيد خانعلي
192 ارائه طرحي نوين در زمينه ي کنترل انتقال وزن اتوماتيك روي تراكتور رضا عليمرداني
جواد طريقي
سيد سعيد محتسبي
193 طراحي، ساخت و ارزيابي يک سيستم هشدار دهنده واژگوني تراکتور جواد طريقي
حسين موسي زاده
سيد سعيد محتسبي
رضا عليمرداني
194 طراحي، ساخت و ارزيابي بيورآکتور هوشمند کمپوست احسان گوگوناني
محمدحسين کيانمهر
بهزاد آزادگان
فرشيد آقاجاني
195 طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه استاتيک پايل هوشمند توليد کمپوست با هوادهي فعال بهزاد آزادگان
فرزين عباسي
احسان گوگوناني
محمدحسين کيانمهر
196 انتخاب کمباين مناسب با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP ) محمد حربي زاده
جواد شيح داوودي
197 تعيين خواص برشي شاخه درخت خرمالو منيژه خانيان
آيت محمد رزداري
اعظم طاهري
198 خواص برشي شاخه درختان آلو و سيب اعظم طاهري
منيژه خانيان
آيت محمد رزداري
199 تاثير بيوديزل حاصل از روغن چربي طيور بر عملکرد موتور تراکتور مالک باوفا
محمد طبسي زاده
عبدالعلي فرزاد
برات قباديان
حسين عشقي
200 تأثير نوع سبد حمل نيشکر، سرعت پيشروي و فشار باد تاير بر فشردگي خاک در کشت و صنعت کارون سيدمحمدجواد افضلي
علي اكبر قزلباش
آرمين كهن
محمود شميلي
منصور بهروزي لار
201 تخمين ضوابط خاک‌ورزي حفاظتي با بهره گيري از فناوري سنجش از دور محمدعلي رستمي
محمد حسين رئوفت
202 بررسي اثرات متقابل سيستم فتوولتاييک و پشت بام سبز مصطفي واحدي
حامد مهرابي
حسين ابوترابي زارچي
203 بررسي تاثير سطوح مختلف نمک هاي NaCl و KCl بر خواص مکانيکي و رئولوژيکي پنير سفيد ايراني حامد حيدري مقتدر
ابراهيم احمدي
عادل توسلي
204 تعيين برخي خواص فيزيکي و مکانيکي طالبي (رقم سمسوري) يعقوب اميريان
205 طراحي و ساخت سامانه متمركزكننده خورشيدي مجهز به لنز فرسنل خطي براي گرمايش گلخانه برات قباديان
احمد بناكار
داود مومني
سعيد مينايي
مهدي منتظري
206 طراحي و ساخت سيستم ذخيره حرارت به منظور کاهش مصرف انرژي فسيلي درگلخانه برات قباديان
سعيد مينايي
داود مومني
احمد بناكار
207 بررسي تاثير برخي عوامل بر راندمان برنج سالم در دو رقم متداول استان گيلان طي فرايند نيم¬پزکردن عادل احمدي آرا
عزت اله عسکري اصلي ارده
فاطمه رحيمي اجدادي
208 مقايسه نوع بسته بندي ميوه گوجه فرنگي در اثر حمل و نقل به منظور کاهش ضايعات محمد حسين سعيدي راد
حسن قلي پور
هوشنگ بهرامي
209 کاربرد پردازش تصوير در تعيين سطح تماس و فشار تماسي چرخ و خاک درون انباره خاک حميد تقوي فر
عارف مرداني
210 پايش خاک‌ورزي حفاظتي و شدت خاك‌ورزي با بهره گيري از فناوري سنجش از دور محمدعلي رستمي
محمد حسين رئوفت
211 پيش بيني عمر اقتصادي تراکتور با استفاده الگوريتم ژنتيک عباس روحاني
محمد جعفري
حسن مسعودي
212 ارزيابي مزرعه اي تلفات انتهاي کمباين غلات منظم به دستگاه نمايشگر تلفات دانه در کمباين هاي JD-955 وJD-1165 محمدرضا مستوفي سرکاري
213 بررسي و تعيين اثر کاربرد چند روش خاک ورزي بر عملکرد محصول و برخي خواص خاک هومن شريف نسب
محمد يونسي الموتي
214 طراحي و ساخت حسگر خازني رطوبت غلات و تاثير دماي هوا بر عملکرد آن هادي دهقان
محمد لغوي
سعادت کامگار
215 بهينه سازي حجم بهينه سازى حجم عمليات خاكبردارى و خاكريزى با استفاده از الگوريتم ژنتيك و GIS حجت احمدى
ايشام الزعبي
علي رجبى پور
216    تاثير نوع رقم و رطوبت بر خواص مهندسي دانه سويا فائزه عابديني
کيميا بابازاده
رضا طباطبائي کلور
217 طراحي، ساخت و ارزيابي آزمايشگاهي بالارو غلتکي جهت سرويس درخت خرما مينا رستمي زاده
محسن شمسي
218 مروري بر روشهاي تصويربرداري طيفي غير مخرب براي ارزيابي محصولات کشاورزي و صنايع غذايي علي محمدزاده
محمودرضا گلزاريان
محمد حسين عباسپور فرد
219 اندازه‏گيري پارامترهاي سايکوآکوستيک صداي منتشر شده توسط چمن‏زن مجيد لشگري
علي ملکي
220 بررسي تاثير ارتفاع سقوط و جنس سطح برخورد بر سطح کوفتگي خرمالو رقم Fuyo محسن آزادبخت
ندا تجري
سبلان علي مخمدزاده
221 طراحي و ساخت و ارزيابي کودکار نرخ متغير عاطفه دميرچي
محمد حسين آق خاني
مهدي خجسته پور
جلال برادران مطيع
222 بررسي اثر خشک کردن به روش ميکروويو تناوبي بر شاخص هاي کيفي پسته علي ماشاءاله کرماني
223 بررسي تاثير سرعت حرکت و عمق شخم بر برخي خصوصيات فيزيکي خاک درعمليات خاک ورزي حفاظتي محمد لطفي
حسين باخدا
بابک بهشتي
محمد قهدريجاني
224 آناليز رو انکارها و مطالعه روي پرتوهاي طيف الکتروشيميايي مادون‌قرمز در تجزيه رو انکارها اميرحسين شهابي
سيده هدي يوسفيان
آيت محمد رزداري
حسن کياني
ولي محمدرزداري
225 اثر درصد همپوشاني مجموعه¬هاي فازي بر روي شاخص خاک در شهر آبيک استان قزوين ليلا ندرلو
فريدون سرمديان
رضا عليمرداني
محمود اميد
پيام جوادي کيا
226 ارزيابي برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي ميوه خرماي مضافتي در مراحل مختلف رسيدگي رسول خدابخشيان کارگر
باقر عمادي
227 طراحي و ساخت سامانه چرخ محرك انباره خاك ريل ثابت حجت نوري بنوارناظر
سعيد مينايي
برات قباديان
228 مقايسه برداشت با کمباين هاي برنج وروش دستي در مناطق مازندران محمود صفري
محمد رضا عليزاده
محمد يونسي الموتي
229 انتخاب بيوروانکار مناسب به عنوان روغن موتور دو زمانه، به کمک الگوريتم تصميم گيري چند معياره تاپسيس غلامحسن نجفي
محمدرضا سبزي ملکي
مسعود دهقاني صوفي
برات قباديان
230 بررسي تأثير فعاليت‌هاي آموزشي-ترويجي بر بهبود مراحل کاشت، داشت و برداشت باغات انار شهرستان کوهدشت زهرا نورقدمي
231 مقايسه بهينه سازى حجم عمليات خاكى در تسطيح ، روش حداقل مربعات با الگوريتم هاى ژنتيك و PSO حجت احمدى
ايشام الزعبي
علي رجبى پور
فرهاى ميرزايي
232 طراحي، ساخت و ارزيابي روبوت کشت بذر گوجه¬فرنگي براي سيني هاي کاشت گلخانه اي جلال الدين قضاوتي
داود محمدزماني
مهدي عباسقلي پور
بهزاد محمدي الستي
عادل رنجي
233 بررسي خواص بيومکانيک درخت عناب محمد ملکيان
بهزاد محمدي الستي
مهدي عباسقلي پور
234 تشخيص خوشه انگور قرمز ايستاده با استفاده از پردازش تصوير به منظور کاربرد در ربات برداشت انگور داود محمدزماني
اکبر نظري
پرويز احمدي مقدم
جلال الدين قضاوتي
235 تعيين فرکانس آزاردهنده براي آفت زنجرة جو توسط امواج فراصوت مهدي کسرايي
محمدرضا زارع زاده
236 پيش‌بيني حجم، سطح جانبي و کرويت انار با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي MLP عباس روحاني
سيد ايمان ساعدي
هادي گرايلو
محمد حسين آق خاني
237 مقايسه مدلهاي انتخاب بهينه ماشين‌هاي کشاورزي در کاهش هزينه‌هاي متغير عمليات حسن صدرنيا
حسن عاقل
محمد بنايان اول
ارمغان کوثري مقدم
238 تشخيص خوشه انگور قرمز ايستاده با استفاده از پردازش تصوير و شبکه عصبي به منظور کاربرد در ربوت برداشت انگور اکبر نظري
داود محمدزماني
پرويز احمدي مقدم
جلال الدين قضاوتي
239 مقايسه فني و اقتصادي کاشت دستي و ماشيني سير احمد حيدري
سيد محسن سيدان
محمدرضا بختياري
240 بررسي اثر دو نوع پوشش شيشه¬اي بر کارايي حرارتي هوا گرمکن خورشيدي با جاذب متخلخل مريم زمانيان
علي زمرديان
241 تعيين و مدل سازي سرعت حد هيدروديناميکي ميوه توت فرنگي رضا حيدري مقدم
مهدي کاکايي
عادل حسين پور
کامران خيرعلي پور
242 امکانسنجي مکاني بقاياي محصولات زراعي و دامي جهت توليد انرژي در منطقه شعيبيه عباس عساکره
محمود اميد
243 تحليل انتقال حرارت حبوبات در فرآيند جذب رطوبت (مطالعه موردي: لوبيا و نخود) Amin Allah Masoumi
Hanie Roshan
Seyed Mojtaba Shafaei
244 طراحي و ساخت دستگاه آزمون رئولوژي محصولات باغي Negin sohrabi
حميدرضا قاسم زاده
حسين بهفر
245 طراحي، ساخت و ارزيابي يك دستگاه سيلوكن پلاستيكي ذرت علوفه اي امين اله معصومي
صابر يحيي ذمه
سيد مجتبي شفاعي
246 بررسي ميزان تاثير فيلم هاي حاوي ذرات نانو در جلوگيري از هدر رفتن رطوبت نان حجيم بسته بندي شده Meysam sattari najaf abadi
faeghe sadat mortazavi mogham
247 ساخت و ارزيابي يک سيستم ضربه‌زن الحاقي به ماشين سيب‌زميني‌کن به منظور کاهش صدمات مکانيکي به غده‌هاي سيب‌زميني احمد حيدري
سعيد عباسي
248 بررسي لغزش چرخ محرک تراکتور تحت تاثير پارامترهاي شخم گاوآهن قلمي عبدالمجيد معين فر
سيدرضا موسوي سيدي
داود کلانتري
249 بررسي اثرات برگشت ناپذيري داخلي، تلفات حرارتي و اصطکاکي بر عملکرد سيکل سوخت و هواي ديزل سيدرضا موسوي سيدي
مهدي عبدالهي
داود کلانتري
250 بررسي تاًثير جنس صفحه جاذب و نوع سيال در عملکرد يک خشک¬کن خورشيدي حميدرضا فرامرزي
سيدجعفر هاشمي
داود كلانتري
سيدرضا موسوي سيدي
251 اندازه بهينه اقتصادي مزرعه جهت كاربرد ماشين¬هاي كشاورزي در شرايط زراعي استان همدان سعيد عباسي
سيد محسن سيدان
احمد حيدري
252 بررسي نظري و عملي اثر ابعاد بر سرعت حد دانۀ عدس به منظور جداسازي نيوماتيک از بذر خارجي محمّدهادي دوست حقّي
سعيد مينايي
253 تاثير رطوبت و سرعت بارگذاري بر خواص مکانيکي شلتوک تحت آزمون خمش سه نقطه اي آرش حاجي صادقيان
lمسيح نصري نصرآبادي
عباس همت
محمد زارعان
254 اثر اندازه محصول بر خواص مکانيکي و بافت داخلي کدو آرش حاجي صادقيان
عباس همت
مسيح نصري
255 آناليز شاخص انرژي در توليد محصولات گلخانه¬اي استان زنجان مريم خاني
داود محمدزماني
محمد قهدريجاني
256 بررسي بازده کششي تراکتور آرويد 354 در اجراي شخم با گاوآهن چيزل در سطوح مختلف سرعت، عمق و زاويه نفوذ تيغه عبدالمجيد معين فر
داود کلانتري
سيدرضا موسوي سيدي
257 نگاهي به تأثير متقابل مکانيزاسيون کشاورزي در روشهاي نوين خاک ورزي علي مشايخي
شهريار نظري
هادي جوان
علي اصغر عليرضايي
258 كاليبراسيون يك رطوبت‌سنج خاك ارزان‌قيمت جهت استفاده در سيستم‌هاي آبياري قطره‌اي نايب عبدالرحماني رزکه
رحمان فرخي
259 تأثير شيب پنل‏هاي فتوولتاييک بر ميزان تابش دريافتي از خورشيد (مطالعه موردي: شهر مشهد) حسين ابوترابي زارچي
زهرا طاهري
محمدحسين عباسپور فرد
محمد طبسي زاده
260 بررسي رابطه بين انرژي ورودي و خروجي برداشت محصول عسل در شهرکرد آميد اميدي ارجنکي
رحيم ابراهيمي
داود قنبريان
261 تخمين عملکرد چغندرقند بر اساس پوشش سايه انداز گياه با استفاده از الگوهاي پردازش تصوير عبدالعباس جعفري
سينا لطيف التجار
سيد مهدي نصيري
262 توسعه و ارزيابي حسگر خازني اندازه گير رطوبت بسته هاي علوفه دربيلر ناديا دلاورپور
مسعود براتي
محمد لغوي
263 سنجش عملکرد کمي محصول چغندر قند با استفاده از پايشگر جرمي در بيرون از شاسي ماشين برداشت حسين باقرپور
264 ارزيابي و مقايسه روش اندازه گيري رطوبت علوفه يونجه بر پايه سنسورهاي خازني توسط دستگاه LCR meter و مدار LM555 ناديا دلاورپور
مسعود براتي
محمد لغوي
265 مقايسه تلفات برداشت بادام زميني در دو روش ماشيني و دستي افشين آزموده ميشامنداني
حسين نويد
شمس اله عبداله پور
محمد مقدم واحد
266 بررسي اثر برخي عوامل دخيل در پاربويلينگ بر راندمان تبديل و درجه سفيدي دو رقم شلتوک متداول استان گيلان ايرج باقري
فاطمه رحيمي اجدادي
عادل احمدي آرا
عزت اله عسکري اصلي ارده
محمدباقر دهپور
267 طراحي، ساخت و ارزيابي شبه مزرعه¬اي يک نمونه سله¬شکن ¬¬– وجين¬کن چغندرقند سوارشونده تراکتوري مجهز به فناوري ماشين بينايي اسماعيل چاليگر
محمد حسين رئوفت
سيد محمدرضا خادم
ابراهيم چاليگر
268 طراحي، ساخت و ارزيابي مزرعه¬اي سامانه کنترل خودکار درجه تراکم بسته¬هاي مکعبي علوفه سجاد شکري
امين اله معصومي
269 بررسي و انتخاب مناسبترين سازوکار براي طراحي ماشين برداشت گل‌گاوزبان جلال الدين قضاوتي
عادل رنجي
داود محمدزماني
احمد سهيلي
270 تشخيص عيب لکه در سطوح رنگي متاليک ماشين¬هاي کشاورزي با استفاده از سامانه بينايي ماشين جلال الدين قضاوتي
هادي آذرم
مهدي عباسقلي پور
ابولفضل لطفي اسکي
محمد ملکيان
271 بررسي اثرات بارگذاري ضربه اي و ترسيم نمودارشتاب-زمان ميوه ي سيب با استفاده ازآونگ فاطمه مترصد
سيدجعفر هاشمي
بنيامين عباسيان
272 اختلالات اسکلتي عضلاني، انرژي مصرفي و هزينه‌هاي کارگران شالي‌کار گيلاني ارمغان کوثري مقدم
سيد حسين پيمان
امين نيکخواه
زينب کوگير چگيني
273 تأثير روش‏هاي خاک‏ورزي، الگوي کاشت و مديريت بقاياي گياهي بر اجزاء عملکرد کلزا سيد قدرت الله موسوي قهفرخي
محمد امين آسودار
پيام پورمحمدي
274 اثر روش‏هاي خاک‏ورزي، الگوي کاشت و مديريت بقايا بر کارايي آب در عملکرد کلزا پيام پورمحمدي
سيد قدرت الله موسوي قهفرخي
محمد امين آسودار
275 تأثير روش‏هاي خاک‏ورزي، مديريت بقاياي گياهي و چرخ فشاردهنده خطي‏کار بر سبز شدن‏ کلزا سيد قدرت الله موسوي قهفرخي
محمد امين آسودار
پيام پورمحمدي
276 مقايسه عملکرد سمپاش‏ هاي ميکرونر و بوم‏ دار تراکتوري جهت مبارزه با علف‏ هاي هرز گندم مصطفي حميد
حسن ذکي ديزجي
افشين مرزبان
277 مطالعه عکس‌العمل طيفي گندم‌هاي سالم و آسيب‌ديده به وسيله قارچ‌ها با استفاده از روش طيف‌سنجي سامان ظهرابي علي‌بيگلو
سيد صادق سيدلو
278 بررسي تاثير مخلوط هاي مختلف متانول – بنزين بدون سرب بر مشخصه هاي عملکردي موتور اشتعال جرقه اي هوشنگ بهرامي
داود باولي بهمئي
بهرام صباحي
محمد جواد شيخ داودي
279 طراحي و ساخت عملگر براي سايزبندي سيب زميني بر اساس ماشين بينايي فريد بجائي
عبدالله گل محمدي
حسين بهفر
280 طراحي و ساخت سيستم جداسازي سبزشدگي و خرابي ظاهري سيب زميني با استفاده از ماشين بينايي فريد بجائي
عبدالله گل محمدي
حسين بهفر
281 توليد نفت زيستي از پيروليز سريع بقاياي ذرت و چوب اکاليپتوس در رآکتور بستر سيال نيکول تروگر
محمدعلي ابراهيمي نيک
اقدس حيدري
حبيب اله يونسي
282 بررسي خشک کردن دو مرحله¬اي بادام درختي و تاثير آن بر زمان خشک کردن بابک بهشتي
فائزه مختاري
283 مدل سازي رياضي سينتيک خشک کردن پسته با استفاده از روش ميکروويو تناوبي علي ماشاءاله کرماني
284 ارزيابي ارگونوميکي وضعيت هاي کاري کارگران شاغل در نخلستان ها در عمليات آرايش و پوشش خوشه خرما با روش REBA احمد الباجي
محمد جواد شيخ داوودي
احمد مستعان
285 کاربرد انواع حسگرها در سامانه هاي هوشمند شناسايي عناصر مختلف براي تصفيه پسابهاي شهري جهت استفاده در کشاورزي سيد جليل رضوي
نوراله ميرغفاري
مهروز پشم فروش
286 مدل سازي فرايند بلانچينگ قارچ دکمه اي به وسيله نرم افزار آباکوس جلال برادران مطيع
باقر عمادي
دانيال گندم زاده
الهام بصيري
287 اثر خاک ورزي حفاظتي و تناوب گياهي بر عملکرد گندم ديم احمد حيدري
288 تحليل مدل تئوري سيستم تركيبي پمپ توربين بادي آبکش هيدرونيوماتيک با نرم افزارMathcad® محمد اسماعيل خراساني فردواني
حسن مسعودي
289 طرح ريزي پروژه هاي مکانيزاسيون کشاورزي با شبکه پرت (pert) فرهاد دادرس آلارلو
290 تحليل سير انرژي و اقتصادي توليد انگور در شهرستان اروميه با بررسي تاثير نظام کشت و اندازه باغات محمد حسين آق خاني
باقر عمادي
اکرم غفاري قره باغ
291 آناليز ارتعاش تيغه خاك ورز سيکلوتيلر به روش اجزاي محدود علي اسحق بيگي
قاسم نيكنام
عباس همت
حسن نحوي
292 تاثير بکار گيري نوک گوه اي در خاک ورز تيغه مورب منفرد علي اسحق بيگي
سجاد مرادي كيا
عباس همت
293 مدل سازي و بهينه سازي نشر گازهاي گلخانه اي براي توليد برنج در شهرستان لنگرود استان گيلان رضا عبدي
شاهين رفيعي
اشکان نبوي پله سرائي
294 سطح توجيه كننده مالكيت ماشين¬هاي كشاورزي در شرايط زراعي استان همدان سعيد عباسي
سيد محسن سيدان
احمد حيدري
295 ارزيابي عملکرد پوست¬گير گريز از مرکز ساينده¬ي گردو فاطمه کريمي
حميد مرتضي پور
296 زواياي استقرار پايين و بالا و رفتار توده دانه‌هاي ذرت در استوانه‌هاي گردان احمد سهيلي مهديزاده
علي محمد برقعي
جواد خزائي
جعفر مساح
297 بررسي تأثير فرايند ترکيبي اسمز- فراصوت بر ميزان آبگيري در ورقه سيب زهرا شربتيان
باقر عمادي
شهرام بيرقي طوسي
مهدي خجسته پور
298 بهينه سازي چروکيدگي پسته در خشک¬کن بستر سيال مادون قرمز با پيش تيمارميکروويو با روش سطح پاسخ معين زرين نژاد
مريم احمدي
رضا اميري چايجان
299 بررسي ميزان مصرف انرژي برخي ترمينال هاي فراوري پسته در استان کرمان (مطالعه موردي، شهرستان رفسنجان) محمد حسين رئوفت
فرزاد آزاد شهرکي
مريم زرندي
ابوالفضل زارع نظري بياض
300 طراحي، ساخت و ارزيابي خشک‌کن بستر ثابت بذر حسين جرگون تيلکي
بهمن نجفي
رضا طباطبايي کلور
ضرغام فاضل نياري
هادي باقري
301 مصرف انرژي در محصولات کشاورزي و دامي ايران: مطالعه مروري اسداله اکرم
حسين مبلي
محمد علي رجايي‌فر
محمد داوود حيدري
محمود اميد
302 بررسي ميزان تلفات و جدايش دانه هاي آلوده در پايانه هاي رايج فراوري پسته در استان کرمان ابوالفضل زارع نظري بياض
محمد حسين رئوفت
فرزاد آزاد شهرکي
مريم زرندي
303 پايش برخط گلخانه خيار به منظور آشکارسازي بيماري سفيدک داخلي با استفاده از پردازش تصوير نعيمه توکلي
عباس همت
بهزاد نظري
304 بررسي اثر سامانه کنترل دور فن بر روند خشک شدن در يک خشک کن خورشيدي محمدحسين عباسپورفرد
مهدي خجسته پور
سيدفرهاد موسوي
305 مدلسازي عددي جريان در خشک کن خورشيدي براي کاربرد بهينه تيغه هاي جهت دهنده هوا اميد رضا روستاپور
عليرضا تهور
حميدرضا گازر
کمال الدين مظفري
306 بررسي تجربي و نظري انتقال گرما و رفتار گرادياني نمک در يک استخر خورشيدي آزمايشگاهي مرضيه دشتي مفرد
عليرضا کيهاني
حسين موسي زاده
محمدرضا جعفرزاده
307 بررسي کاربرد استخر خورشيدي در کشاورزي و امکان سنجي استفاده از آن در ايران عليرضا کيهاني
حسين موسي زاده
مرضيه دشتي مفرد
308 بررسي پتانسيل گرمايش جهاني، تحليل انرژي و هزينه‌هاي توليد پنبه در استان گلستان عليرضا طاهري راد
امين نيکخواه
مهدي خجسته پور
شهرام نوروزيه
309 افت دماغه کمباين به صورت تابعي از شاخص سينماتيک ارمان جلالي
شمس اله عبداله پور
فرشاد سهيلي فرد
310 اثر نيم پخت کردن بر مقاومت شکست دانه برنج علي محمد شيرزادي فر
جميله شجاعي
سيد مهدي نصيري
311 تاثير فرکانس و دامنه ارتعاش در برداشت مکانيزه بادام و مقايسه با روش مرسوم عبدالله آقابابائي چالش تري
محمد امين آسودار
بهروز گودرزي
312 بررسي آسيب مکانيکي در ميوه‌هاي هسته دار مطالعه موردي گيلاس تک دانه مشهدي حسن صدرنيا
حميد محمدي نژاد
313 مکانيابي محل دفن پسماندهاي شهري شهرستان ساوجبلاغ با استفاده ازمدلAHP در محيط GIS ايشام الزعبي
حجت احمدى
خيام الزعبي
314 بررسي الگو مصرف سوخت هاي فسيلي به منظور تامين انرژي الکتريسيته مصرفي در بخش کشاورزي و معرفي نيروگاه حرارتي خورشيدي دومنظوره فرنل به عنوان جايگزين سوخت فسيلي جلال برادران مطيع
دانيال گندم زاده
315 تحليل عاملي موانع کاربرد انرژي خورشيدي در محيط هاي روستايي سروه احمدي
سيد جمال فرج اله حسيني
سيد مهدي ميردامادي
مرتضي الماسي
فرهاد لشگر آرا
316 طراحي، ساخت و ارزيابي مکانيزمي براي ماشين استحصال الياف تار بلند استبرق نازيلا طربي
حسين موسي زاده
علي جعفري
جليل تقي زاده طامه
317 شناسايي عوامل تأثير گذار بر ترويج کاربست انرژي خورشيدي در مناطق روستايي ايران از ديدگاه متخصصان سيد جمال فرج اله حسيني
سيد مهدي ميردامادي
مرتضي الماسي
فرهاد لشگر آرا
سروه احمدي
318 روش‌هاي اندازه‌گيري کربن آلي خاک در زمين هاي کشاورزي با استفاده از سيستم‌هاي سنجش از راه دور پريسا عطائيان
319 طراحي سيستم نورپردازي مناسب براي مواد غذايي نيمه شفاف با استفاده از توصيف‎گرهاي ماتريس هم-وقوعي سهامه شفيعي
سعيد مينايي
نصرالله مقدم چرکري
320 بررسي انرژي مصرفي توليد بادام‌زميني در استان گيلان به روش تحليل پوششي داده‌هاي فازي مهدي خجسته پور
سيد حسين پيمان
هاني حمزه کلکناري
امين نيکخواه
باقر عمادي
321 تحليل سر و صداي تراکتور دوچرخ با استفاده از مخلوط سوخت¬هاي ديزل و بيوديزل سيد رضا حسن بيگي
غلامحسن نجفي
نعمت کرامت سياوش
322 شاخص‌هاي رنگ و سينتيک کاهش رطوبت ژل آلوئه‌ورا به روش خشک کردن خورشيدي سيد حسن امامي
مرتضي صادقي
323 توليد فيلم خوراکي زيست تخريب پذير از کتيرا و بررسي ويژگي¬هاي فيزيکي و مکانيکي آن حسن صدرنيا
حميده السادات عقيلي مقدم
باقر عمادي
فرشته حسيني
324 طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم گرمايش خورشيدي براي گرمايش گلخانه ها سارا طاهري
علي اصغر زمرديان
325 ارزيابي عملکرد برداشت کننده بادام زميني نوع حفر کننده/لرزاننده/برعکس کننده افشين آزموده ميشامنداني
شمس اله عبداله پور
حسين نويد
محمد مقدم واحد
326 تعيين و بررسي ميزان بهينه تزريق گاز دي¬نيتروژن¬مونواکسيد به موتور جهت کاهش مصرف سوخت و افزايش گشتاور ترمزي مرتضي قاري
بهرام قمري
نيکروز باقري
327 پرتو دهي: فن¬آوري نوظهور در کنترل کيفيت مواد غذايي آيت محمد رزداري
رحيم ابراهيمي
مرضيه سيحون
ابراهيم احمدي
سيده هدي يوسفيان
حسن کياني
328 بررسي كارآيي انرژي مصرفي در كشت گندم آبي در روشهاي خاك‌ورزي حفاظتي ( مطالعه موردي اصفهان شهرزاد آذري مبارکه
مرتضي الماسي
عباس همت
329 بررسي خواص مکانيکي چهار نوع اسپاگتي تحت آزمون برش وارنر-براتزلر عادل توسلي
ابراهيم احمدي
حامد حيدري مقتدر
330 بررسي و تحليل ارتعاش در دسته‌هاي ارّه موتوري مسعود فيضي
علي جعفري
حجت احمدي
331 بررسي برخي خواص فيزيکي و مکانيکي دو رقم هويج و ارائه مدل مخروط ناقص مسعود فيضي
حجت احمدي
332 مقايسه انتقال پذيري ارتعاش حمل و نقل به طالبي در فرکانس‌ها و آرايش چيدن متفاوت مسعود فيضي
يعقوب اميريان
حجت احمدي
علي رجبي پور
333 تشخيص آفلاتوکسين پسته با استفاده از تکنيک طيف سنجي رامان و شبکه عصبي رضا محمدي گل
محمد هادي خوش تقاضا
رسول ملک فر
منصوره ميرابوالفتحي
علي محمد نيکبخت
334 تعيين ضريب اصطکاک استاتيکي کود جامد بدست آمده از دستگاه جداساز کود روي سطوح مختلف سيد جليل رضوي
احمد رضا صالحيون
سعيد مينايي
335 بررسي و مقايسه انرژي مصرفي و هزينه¬هاي توليدي کشت تونلي و فضاي باز گوجه¬فرنگي زهرا عبداله زارع
محمود قاسمي نژاد رائيني
سودابه عبداله زارع
اکبر چنگيزي
336 ارزيابي آلايندگي صوتي روتيواتور تيغه دندانه اي از لحاظ ارگونومي رضا يگانه
مرتضي قاري
بهزاد نوري
337 بررسي ارتعاش صندلي تراکتور مسي فرگوسن 399 در اتصال به گاوآهن برگرداندار زهره سيفي
338 بهينه سازي عملکرد ماشين تسطيح ليزري سيد مجتبي شفاعي
امين اله معصومي
جعفر قيصري
339 طراحي و توسعه الگوريتم پردازش تصوير براي مانيتورينگ فعاليت زنبور عسل در کلوني در شرايط نور طبيعي علي محمدزاده
محمودرضا گلزاريان
340 مروري بر کاربرد علم پرتودهي در صنايع غذايي سيده هدي يوسفيان
ابراهيم احمدي
341 مشکلات پيش رو در برداشت مکانيزه زعفران مهدي صمدي
شمس ا... عبدا...پور
رسول بابايي
342 بررسي تاثير عمق کار تيغه و حجم خاك موجود در باکت اسکريپر بر مقاومت کششي آن علي اسحق بيگي
علي بزرگي
بنيامين عباسيان
حسن ذکي ديزجي
فاطمه مترصد
343 پيش بيني پذيرش دستگاه خاكورز مركب بين گندم كاران استان خراسان رضوي مهدي خجسته پور
ريحانه زينلي
344 مطالعه ارگونوميکي بدن چاي کاران شمال کشور حين برداشت دستي و مکانيزه مهدي خجسته پور
مجتبي جاويدي قراچه
طاهره جاويدي قراچه
345 ارزيابي کيفيت و خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن کرچک در استان آذربايجان شرقي نورالله قاسمي
برات قباديان
احمد نبي زاده
محمد هادي خوش تقاضا
346 عيب‌يابي و ارائه راهکارهاي اصلاحي در سامانه کلاچ‌گيري تراکتورهاي MF285 وMF399 با نگرش ارگونوميک حسين فلاحي
محمد حسين عباسپور فرد
امين اظهري
مهدي خجسته پور
امين نيکخواه
347 مقايسه انرژي و انتشار گازهاي گلخانه‌اي توليد كلزا در ايران و تركيه مهدي خجسته پور
امين نيكخواه نيكخواه
باقر عمادي
348 شبيه سازي چروکيدگي حين خشک شدن همرفتي ورقه هاي هويج نگار آفاقي سردرود
سيد صادق سيدلو
اسعد مدرس مطلق
علي حسن پور
349 ارزيابي و مقايسه چاپر جديد(ترکيب کلاس و گيل) نسبت به چاپر مرسوم از ديدگاه فني زراعي در محصول ذرت سيلويي افشين ايواني
کريم گرامي
350 استفاده از فناوري نوين حسگر التراسونيک جهت تشخيص ارتفاع محصول در کشاورزي دقيق سعيد عالي قلعه
ابراهيم عبداللهي
پژمان عالي قلعه
ترحم مصري گندشمين
351 بررسي تأثير درجه حرارت بر ميزان توليد بيوگاز از کود مرغي فيض اله رحيمي سرداري
حسين حاجي آقا عليزاده
صفورا يونجي
352 سياستگزاري برنامه¬هاي مکانيزاسيون کشاورزي: مفاهيم و متدلوژي سيد جليل رضوي
زهرا رضايي آدرياني
lمسلم نامجو
353 بررسي حساسيت دو رقم زيتون به آسيب ضربه اي پدرام شعاع
عباس همت
354 ارزيابي بافتي محصولات کشاورزي به روش مکانيکي آکوستيکي پدرام شعاع
عباس همت
355 تأثير زمان برداشت بر خواص فيزيکي و تبديل ارقام برنج پرمحصول و کم محصول فرزاد صالحيان
سيد جعفر هاشمي
356 شبيه سازي انتقال جرم و حرارت ورقه هاي هويج در خشک کن هاي همرفتي نگار آفاقي سردرود
سيد صادق سيدلو
علي حسن پور
اسعد مدرس
357 شبيه سازي انتقال جرم و حرارت ورقه هاي هويج در خشک کن هاي همرفتي اسعد مدرس
نگار آفاقي سردرود
سيد صادق سيدلو
علي حسن پور
358 استخراج نقشه عمق از تصاوير استريو بر مبناي الگوريتم تطبيق بلوکي زهرا فرجي مهياري
شاهين رفيعي
خديجه فرجي مهياري
359 مطالعه شاخص هاي مصرف انرژي در توليد کلزاي شهرستان نکا عادل واحدي
360 بررسي انرژي انساني در کشاورزي ايران و ارائه راهکارهاي اندازه گيري و کاربرد آن ندا رحيمي
روزبه عباس زاده
اسدالله اکرم
361 مروري بر روش هاي غير تماسي مبتني بر تصوير به منظور ارزيابي و تخمين محصولات کشاورزي فاطمه نصيري اردکاني
محمود رضا گلزاريان
محمد حسين آق خاني
362 طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه چند منظوره فرآوري پسته محمد يونسي الموتي
اسماعيل محمودي
363 طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه كنترل خودكار موقعيت ادوات كشاورزي نسبت به سطح زمين ايمان فلاحي کوشالي
محمدحسين آق خاني
محمدرضا بياتي
364 بکارگيري روش پردازش تصاوير ديجيتال جهت تشخيص بيماريهاي سطح برگ برنج عادل بخشي پور زيارتگاهي
ميرحسين پيمان
عبدالعباس جعفري
365 بررسي امكان تلفيق روش‌هاي شيميايي و مكانيكي به منظور کنترل علف¬هاي هرز مزرعه سيب ‌زميني محمدرضا بختياري
آژنگ جاهدي
366 بررسي روش¬هاي مهم فيزيکي و کاربردي اخير درتعيين تازگي و کيفيت ميگو رضا گلي
مهدي قاسمي ورنامخواستي
367 طراحي و ارزيابي يك فاصله سنج نوري جهت استفاده در پروفايل سنج نوري محمودرضا گلزاريان
مهران صادقي دلوئي
سجاد مهنان
368 تاثير محل مجراي ورودي پمپ مکشي باد ماشين برداشت نخود بر عملکرد آن هيوا گلپيرا
مصطفي کوليوند
مصطفي کوليوند
369 ارزيابي آلايندگي صوتي تراکتور مسي فرگوسن 399 جهت بهبود ارگونومي مرتضي قاري
ياسان بيگ زاده
بهزاد نوري
رضا يگانه
370 تعيين مدل رياضي مناسب براي پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداري هاروسترهاي نيشکر امين کيان پور
نيما نصيريان
371 طراحي و ساخت دستگاه جداساز کرم از ورمي کمپوست حامد اکبري ديزجي
امين سياه منصوري
372 مقايسه روش هاي مختلف پيش پردازش در طيف سنجي جهت مدل سازي حجم محصول پياز اصغر محمودي
منيره بيابان گرد اسگويي
373 کاربرد فناوري نانو در بسته بندي مواد غذايي سعيده فياضي
374 ارزيابي انرژي مصرفي فرآيند خشک کردن قارچ دکمه اي به روش هواي داغ سيده محبوبه حسيني
375 پيشبيني حجم دانه كلزا با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي Saman Abdanan
مجيد رهنما
عبدالله ايمانمهر
376 بررسي طراحي و امکان ساخت موزع استوانه¬اي خلائي الکترونيوماتيک محمد هاشم رحمتي
ابراهيم اسماعيل زاده
احمد تقي زاده
انه کعبه ممي زاده
عباس رضايي اصل
377 تغليظ آب گوجه فرنگي از طريق سامانه کنترل خودکار گرمايش اهمي حسين شاه قلي
378 بررسي اثر ورز دادن بر شاخص هاي کيفيت پلت کمپوست فرزين عباسي
فرشيد آقاجاني
محمد حسين کيان مهر
بهزاد آزادگان
احسان گوگوناني
379 محاسبه و آزمون نيرو،توان و گشتاور لازم براي برش ضربه اي خاک توسط تيلر دوار داود کلانتري
اذر خدابخشي کولايي
سيد رضا موسوي سيدي
380 بررسي امکان بکارگيري انرژي باد جهت استفاده بهينه در روستاها (مصارف خانگي و کشاورزي) محمد قهدريجاني
مرتضي الماسي
محمد امامي
حميدرضا خانجاني دوران محله
381 نقش مکانيزاسيون در توسعه کشاورزي ارگانيک ابوالفضل برومند
محمد حسين آق خاني
حسن صدرنيا
382 ارزيابي قابليت توليد بيوگاز از پسماندهاي غذايي و کود مرغي بر پايه تعيين خصوصيات آنها محمد حسين عباسپورفرد
محمد علي ابراهيمي نيک
الهام بصيري
محمد طبسي زاده
383 استفاده از روش آناليز تصويري جهت بررسي رشد قارچ روي سطح خارجي پلت هاي کمپوست جواد رضائي فر
384 بررسي تاثير عمق و رطوبت بر مقاومت برشي خاک در مزرعه و آزمايشگاه مهتاب رضايي
رضا طباطبايي کلور
385 طراحي و ارزيابي الگوريتم پردازش تصويري براي تخمين محتوي چربي گوشت قرمز اميد دوستي ايراني
محمود رضا گلزاريان
386 امکان‎سنجي استفاده از امواج فراصوت با بسامد 43 کيلو هرتز به منظور دفعزنجرک خرما بهمن حيدري
ميلاد جهان ديده
محسن شمسي
387 بررسي و تعيين شاخص‌هاي انرژي در مزارع چغندرقند مطالعه موردي (شهرستان مهاباد) يحيي عجب شيرچي
پري بروکانلوي مادلو
فاطمه رسولي
388 بررسي عملکرد يک دستگاه تماسي برداشت پسته علي عربنژاد خانوکي
محسن شمسي
389 بررسي امکان بکارگيري انرژي زيست توده (بيوماس) جهت استفاده بهينه در مصارف خانگي و کشاورزي روستاها محمد قهدريجاني
مرتضي الماسي
محمد امامي
حميدرضا خانجاني دوران محله
هادي تاج الدين خوزاني
390 ارزيابي و عملکرد چرخه ترموديناميکي اتکينسون-ديزل در طراحي موتور ماشين¬هاي کشاورزي عليرضا سليماني پور دامناب
مرضيه حسين پور
صابر طورسوادکوهي
روح الله عابدي فيروزجائي
391 آناليز ديناميکي چرخ و فلک و هليس کمباين CLAAS-MERCATOR 75 در برداشت گندم مهدي جهان تيغ
392 ارزيابي اثرات سوء زيست‌محيطي توليد برنج در شهرستان ساري با روش LCA هاني حمزه کلکناري
مهدي خجسته پور
آرش دور انديش
محسن جمالي پور
امين نيکخواه
393 امکان‌سنجي استفاده از ويژگي‌هاي خازني در تشخيص ميزان قند سيب

394 اثر بسامد و طول زمان ارتعاش بر جداسازي مكانيزه ميوه رسيده سه رقم پرتقال و دو رقم نارنگي محمد حسين موذني
محمد لغوي
محمد حسين رئوفت
395 ساخت و ارزيابي سامانه شيره گيري از خرما در مقياس کوچک محسن شمسي
کاظم جعفزي نعيمي
زهرا پوررضايي نسب
ابوالفضل گلشن تفتي
396 تعيين ويژگي¬هاي فيزيکي و شيميايي بيوديزل توليدي از ترکيب روغن¬هاي گياهي کلزا و آفتابگردان و پيش بيني بازده بيوديزل توليدي با استفاده از نرم افزارDesign Expert و مقايسه¬ ي آن با مدل رگرسيوني نعيمه غلامرضايي
داريوش زارع
397 بررسي امکان استفاده از روش خازني به منظور تعيين شدت جريان جرمي شلتوک محمد طهماسبي
رضا طباطبايي
جعفر هاشمي
398 تعيين هوشمند خواص شيميايي کيوي با استفاده از روش غيرمخرب فراصوت نسترن جمشيدي
399 تأثير روش فرآوري و نوع رقم بر پارامترهاي کيفي تبديل برنج سيد احمد ميره اي
مرتضي صادقي
زهرا صفري اميري
400 الگوريتم بينايي رايانه اي براي رديف کردن گل زعفران حامد بخشي
محمود رضا گلزاريان
محمد حسين عباسپور
401 طراحي دانه پاش سانتريفوژ با يکنواختي پاشش بالا عليرضا ثنايي فر
عبدالعباس جعفري
محمدجواد شيخ داودي
يعقوب اميريان
هابيل آسايي
402 تاثير پارامترهاي آماده‌سازي بر بازده هسته‌گيري ميوه خرماي رقم استعمران مژگان مقدم
سينا لطيف‌التجار
سهام احمدي‌زاده
احمد مستعان
403 بررسي اثر ميدان مغناطيس ثابت پُر¬قدرت بر جوانه زني بذر پنبه رقم گلستان عباس رضايي اصل
404 تعيين و مقايسه الگوي پخش نازل مخروطي تو خالي در حالت نصب مستقيم و وارونه رضا قريه ميرزايي
405 بررسي و مقايسه فرآيند بيوگاز توليد شده از کودهاي مرغي و بلدرچين حسين حاجي آقا عليزاده
فيض اله رحيمي سرداري
سمانه صادق زاده
406 بررسي تغييرات تصوير سيب رقم گلدن دليشوز هنگام انبارداري با استفاده از تکنيک‏هاي پردازش تصوير نيما ابراهيم پور
علي اصغري
محسن آزادبخت
407 انتخاب تراکتور مناسب در شرق استان مازندران به کمک تصميم گيري چند معياره پژمان عالي قلعه
ترحم مصري گندشمين
حسين جرگون تيلکي
جبرائيل تقي نژاد
408 تاثير ولتاژ بر روي جداسازي ناخالصي¬هاي خاکشير به روش تريبوايروالکترواستاتيک مجتبي افشاري پور
409 اصول حاکم بر مطالعات بهره وري انرژي توصيه شده توسط استاندارد هاي علمي محمد علي ميسمي
Werner Berg
410 مدل سازي بر هم کنش تاير- خاک به روش المان محدود نسا ديباگر
411 اعتبار سنجي شبيه سازي المان محدود مقاومت غلتشي چرخ غير محرک با ازمون هاي تجربي نسا ديباگر
حجت جعفري
412 بررسي تاثير سيستم توربوشارژر بر پارامترهاي مصرف سوخت موتور، توان و كشش در تراكتورهاي دو ديفرانسيل ITM475 ، ITM485و ITM800 خليل پاشائي هولاسو
بهزاد محمدي الستي
مهدي عباسقلي پور
413 مقايسه فرايند توليد زغال از چوب، پودر چوب و پودر برگ پسته به روش تجزيه حرارتي محسن استاد حسيني
414 طراحي و ساخت ماشين خودکار جمع¬آوري بسته¬هاي علوفه سلمان رسولي
415 تاثير توربوشارژر بر روي توان و گشتاور PTO در تراكتورهاي ITM285 ، ITM475 ، ITM485 و ITM800 بهزاد محمدي الستي
مهدي عباسقلي پور
خليل پاشائي هولاسو
416 کاربرد سامانه ماشين بويايي (بيني الکترونيکي) به عنوان ابزاري غيرمخرب در طبقه بندي مراحل رسيدگي موز عليرضا ثنايي فر
عبدالعباس جعفري
سيد سعيد محتسبي
مهدي قاسمي ورنامخواستي
417 اندازه‌گيري و ارزيابي ميزان انتشار آلودگي صوتي يک دستگاه دروگر چهارچرخ و تعيين ميزان مواجهه شغلي رانندگان احسان زکريايي کرماني
رضا حسين پور
کاظم جعفري نعيمي
محمدرضا قطبي راوندي
زهرا ظهور علي نيا
418 سختکاري فولاد 16MnCr5و Ck45 در ابزارهاي خاک¬ورز نيلوفر دستمزد
علي اسحق بيگي
فخرالدين اشرفي زاده
419 تاثير زاويه برش تيغه بر روي نيروي برشي و تنش برشي گياه سوي داود کلانتري
روزبه عبدي
420 خشک کردن آبزيان براي توليد ميان وعده هاي غذايي Lمسيح نصري نصرآبادي
آرش حاجي صادقيان
علي اسحق بيگي
421 بررسي مولفه هاي فرسايشي و آناليز روغن موتور تراکتور مسي فرگوسن MF399 بر اساس شرايط کاري افسانه محمدي سرواله
محمدحسين کيانمهر
422 ارزيابي کارايي مصرف انرژي واحدهاي توليد مرغ گوشتي توسط تکنيک تحليل پوششي داده ها(DEA):(مطالعه موردي شهرستان اردبيل) بهمن رحيميان
سما عميد
ترحم مصري گندشمين
غلامحسين شاهقلي
423 بررسي اثرخاکورزي حفاظتي بر جرم مخصوص ظاهري خاک ايرج اسکندري
اصغر محمودي
آرمان جلالي
مصطفي وليزاده
424 استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي براي پيش بيني زمان خشک کردن دانه گلرنگ به کمک خشک کن کابينتي Masoud barati
ناديا دلاورپور
425 بررسي اثر خاک¬ورزي حفاظتي بر مصرف سوخت تراکتور ايرج اسکندري
ارمان جلالي
اصغر محمودي
مصطفي وليزاده
426 اثر خاک¬ورزي حفاظتي بر ميزان مقاومت به نفوذ و رطوبت خاک ارمان جلالي
اصغر محمودي
مصطفي وليزاده
ايرج اسکندري
427 محاسبه بهره وري عوامل توليد گندم با استفاده از تابع توليد کاب داگلاس سيده پريسا عرب زاده کفاش
ولي بريم نژاد
428 بررسي تاثير خاکورزي حفاظتي بر ميزان بقاياي گياهي اصغر محمودي
آرمان جلالي
مصطفي وليزاده
ايرج اسکندري
429 جداسازي بادام هاي پر از پوك با استفاده از روش غير مخرب صوت فاطمه شريفي
430 تعيين پارامترهاي آزمون فشاري و ضربه در ده رقم گندم مهديه ابوالحسني
431 مدل‌سازي سفتي خرما با استفاده از روش غير مخرب ضربه عليرضا حيدري
مرتضي صادقي
سيد احمد ميره اي
عباس همت
432 مديريت و بررسي مصرف انرژي در مزارع نيمه مکانيزه برنج براي چهار واريته با رويکرد مديريت مصرف آب از ديدگاه اعمال انرژي فضل الله اسکندري چراتي
رمضان باباتباردرزي
جابر عباسعليپور
فريبرز نيکزاد
433 طراحي دستگاه ترازسنج ادوات کشاورزي مهدي جهان تيغ
مهدي خجسته پور
434 ارائه روشي کمي و کيفي در ارزيابي عملکرد فاکتورهاي رنگي براي جداسازي گياهان از پس زمينه بمنظور خودکارکردن شناسايي تصويري گياهان محمودرضا گلزاريان
فاطمه صادقي
نرگس قانعي قوشخانه
فاطمه کاظمي
435 اعتبار سنجي شبيه سازي اجزاي محدود مقاومت غلتشي چرخ غير محرک با آزمون هاي تجربي نسا ديباگر
حجت جعفري
436 بررسي و اصلاح ساختمان خاک تحت تاثير عوامل کاري روتيواتور در شمال کشور مجيد رجبي وندچالي
محمد حسين عباسپور فرد
عباس قنبري ماليدره
437 بهينه سازي مصرف انرژي و نوع کشت، در توليد گوجه فرنگي گلخانه اي استان آذربايجان غربي فرشته پورتاروردي
مرتضي الماسي
حسين باخدا
438 طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم کنترل هوشمند بالابرنده مخزن اوليه ني در يک قلمه کار نيشکر سيد جليل رضوي
مهدي کرداني
مسلم نامجو
439 تاثير مدت زمان بخار¬دهي و دماي هواي خشک¬کن بر نيروي شکست شلتوک پاربويل شده سيد مهدي نصيري
ماندانا محفلي
فاطمه قنبري گله
440 تعيين خواص مکانيکي و ارزيابي شاخص هاي مرتبط با کيفيت نانوايي مهديه ابوالحسني
441 اندازه گيري گرانروي ظاهري مايعات غير نيوتني به کمک پردازش تصوير سيد مهدي نصيري
عادل بخشي پور
محمد مهدي حيدري
مريم برزگر مروستي
442 كنترل سرمازدگي پسته با استفاده از كشاورزي دقيق احسان زكريايي كرماني
محسن شمسي
رضا حسين پور
سهيل رضا زاده
443 بهينه سازي مصرف انرژي در گلخانه گوجه فرنگي با استفاده از تحليل پوششي داده ها نيما نصريان
محمد جواد شيخ داوودي
وحيد دهقاني
444 طراحي و ساخت خشک کن بستر سيال-فراصوت اميرمحمد جعفري
داريوش زارع
445 تغييرات خواص شيميايي و مکانيکي آلو سانتاروزا طي مراحل رسيدن فرزانه شکاري شيشوان
حسين حاجي اقا عليزاده
ابراهيم احمدي
حسن ساري خاني
446 بررسي اثر دما، زمان و سرعت جريان هواي برشته کردن بر خصوصيات بافتي مغزهاي پسته برشته شده تکتم محمدي مقدم
سيدمحمدعلي رضوي
447 توسعه و بکارگيري منابع تجديد پذير بيوگاز و خورشيدي براي مناطق روستايي حنيف اسماعيلي
448 ارزيابي سامانه ماشين بويايي (بيني الکترونيکي) در تشخيص آسيب‌هاي پوستي موز عليرضا ثنايي فر
سيد سعيد محتسبي
مهدي قاسمي ورنامخواستي
449 تاثير سه روش خاک¬ورزي و کاشت بر پارامترهاي عملکردي ماشين و عملکرد گندم آبي در منطقه سردسير استان فارس(اقليد) بهنام چراغي
450 مدل سازي رياضي فرآيند خشک شدن کيوي در يک خشک کن تحت خلا حامد سيگاري
محمد طبسي زاده
محمدحسين عباسپورفرد
محمودرضا گلزاريان
451 طراحي، ساخت و ارزيابي مکانيزم هسته‌گير خرما سيد مهدي نصيري
محمد حسين رئوفت
علي اشراقي
452 بررسي اثر تخلخل صفحه جاذب مشبک بر کارائي کلکتور خورشيدي هوايي با پوشش شيشه¬اي پله¬اي فاطمه قنبري گله
ماندانا محفلي
علي زمرديان
453 تعيين کارآيي فني توليد بادام با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها علي رضا خوشرو
محمد حسين رئوفت


رسول بهشتي
454 تعيين زاويه بهينه کلکتورهاي خورشيدي صفحه تخت براي خشک‌کن‌ها خورشيدي در منطقه شهرکرد علي ملكي
روح انگيز رحيمي
شاهين بشارتي
455 الگوسازي و بهينه سازي عددي عملکرد يک ديزل ژنراتور با استفاده از انرژي ذخيره هواي فشرده سالار ارشادي عباس آباد
بهروز ميرزائي ضياپور
فريده عتابي
456 تاثير ابعاد کلکتور خورشيدي صفحه تخت بر عملکرد آن به روش ديناميک سيالات محاسباتي علي ملكي
روح انگيز رحيمي
شاهين بشارتي
457 ضريب نفوذ مؤثر و انرژي فعال‌سازي مغز فندق در خشك‌كن تركيبي ميکروويو-مادون قرمز مريم احمدي قويدلان
رضا اميري چايجان
458 تأثير ارتعاش تيغه بر عملکرد خاک‌ورزي پوششي در خاک لوم رسي سيلتي بهروز گودرزي
محمد امين آسودار
نواب کاظمي
459 ساخت دستگاه مانيتورينگ جهت ارزيابي عملکرد سيستم بلبرينگ کلاچ اصغر محسني
بهزاد الستي
مهدي عباسقلي پور قديم
460 ارزيابي انرژي و اقتصادي کشت خاکي و هيدروپونيک خيار گلخانه اي حسين باخدا
فرشته پورتاروردي
مرتضي الماسي
461 مطالعه عکس‌العمل طيفي گندم‌هاي سالم و آسيب‌ديده به وسيله قارچ‌ها با استفاده از تصويربرداري در محدوده غيرمرئي سامان ظهرابي علي‌بيگلو
سيد صادق سيدلو
ابراهيم صفري
462 بررسي اثر مخلوط سوخت¬هاي ديزل-بيوديزل بر ارتعاش وارده به بدن کاربر تيلر در حمل و نقل سيد وحيد ميرنظامي
سيد رضا حسين بيگي
برات قباديان
رحمان عبدالله زاده
463 طراحي و ساخت و ارزيابي دستگاه توزين تخم¬مرغ به کمک سنسور خازني و شبکه عصبي مهدي عباسقلي پور
بهزاد الستي
سامان خليلي
464 مقايسه اثر کلريد کلسيم و پوشش سلولزي بر خصوصيات کيفي توت فرنگي (رقم پاروس) در طي ذخيره سازي زهرا نديم
ابراهيم احمدي
ايوب سلطاني
465 امکانپذيري تسطيح ¬ ليزري¬اراضي با ماشين آلات عمراني سيد محمد رضا خادم
اسماعيل چاليگر
466 مقايسه آلايندگي سوخت بيو ديزل در بين سوختهاي جايگزين بختيار محمدي ده چشمه
حسينعلي چوپاني
مجيد قديري معصوم
نجمه صادقي ده چشمه
467 بررسي اثر پيش¬تيمارها بر مدت زمان خشک شدن گياه ريحان در خشک کن خورشيدي ثمين بلدي
468 تعيين مدول الاستيسيته و نسبت پواسون بخش¬هاي مختلف ميوه¬ي خيار Abbas hemmat
fariba daraee
469 طراحي ، مدل سازي ، ساخت و ارزيابي دستگاه توليد تراشه از ضايعات چوبي بهزاد الستي
سامان صبوري
مهدي عباسقلي پور
470 مقايسه تاثيرات دو روش خشک کردن بر عملکرد برنج سالم و نيروي شکست شلتوک رقم هاشمي ماندانا محفلي
هدي بهزاديان
مهديه ابوالحسني
علي اصغر زمرديان
471 مدل سازي مصرف سوخت تراکتور در حين عمليات خاکورزي با گاو آهن برگردان دار محمد جواد شيخ داوودي
علي ملکي
محسن مرادزاده
داود قنبريان
472 عنوان: طراحي، ساخت وارزيابي سامانه کنترل الکتروهيدروليکي اتصال سه نقطه تراکتور مسي فرگوسن نوروز مراداصغرلو
473 اثر خاك ورزي حفاظتي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در تناوب باپنبه صادق افضلي نيا
عليداد کرمي
سيد منصور علوي منش
محمدعلي به آيين
474 به کار گيري روش هاي پردازش تصوير و تکنيک استريوويژن به منظور تعيين نقاط قطع در هرس بوته انگور عبدالعباس جعفري
سيد مهدي حسيني
عادل بخشي پور
475 مدلسازي يک ميکرو شتاب سنج خازني براي اندازه گيري شتاب زاويه اي در حين واژگوني تراکتور عيوض کشوري
مهدي عباسقلي پور
بهزاد الستي
476 طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه بذر شمار فيبر نوري ويژه رديف کارها مجتبي ناصري
مرتضي امامي
مهدي کي دشتي
محسن محمدي مقرب
رضا فاطمي دوين
477 مقايسه دقت دو روش کنترل موزع کودکار تيمار متغير سيد مرتضي صداقت حسيني
مرتضي الماسي
سعيد مينايي
محمد رضا ابراهيم زاده
478 مقايسه ضريب اصطکاک استاتيکي در دو رقم پياز مسعود زابلستاني
479 بررسي ابعاد مختلف منابع ايجاد ضايعات نيشکر در ايران محمود شميلي
480 بررسي اثر نور و فراصوت به طور توام بر روي آفت زنجره جو محمدرضا زارع زاده
مهدي کسرايي
481 طراحي و ساخت دستگاه دورکننده حشرات آفت با استفاده از امواج فراصوت مهدي کسرايي
محمدرضا زارع زاده
482 ارزيابي ارگونوميکي وضعيت هاي کاري کشاورزان استان آذربايجان شرقي به روش REBA (Rapid Entire body assessment) عمران احمدي
يحيي رسولزاده
483 تعيين نسبت پوآسون و مدول الاستيسيته در شرايط مختلف بارگذاري دو رقم پياز ايراني ايوب جعفري ملک آبادي
مهدي خجسته پور
باقر عمادي
محمودرضا گلزاريان
484 تاثير فرايند نيم پخت کردن بر خصوصيات فيزيکي برنج طارم هاشمي علي معتمدزادگان
شبنم حسيني
مائده پورمقدم
485 بسط يک الگوريتم ماشين¬بينايي براي شناسايي ميوه سيب تحت شرايط نور طبيعي روز محمدباقر لک
سعيد مينايي
جعفر اميري پريان
بابک بهشتي
486 تعيين پارامترهاي زراعي مؤثر براي طراحي و ساخت کمباين برداشت کنجد رضا خاک رنگين
حميد شمسي
عادل رنجي
محدثه پورعلي اشکلک
487 اثر روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي، تراکم بوته و الگوي کاشت بر خصوصيات رشد، اجزاي عملکرد و عملکرد دانه ذرت شيرين در شرايط آب و هوايي مالزي حسينعلي شمس آبادي
عليرضا طاهري راد
سرور خرم دل
امين نيکخواه
488 بررسي شاخص هاي انرژي و ميزان تاثير هر يک از انرژي هاي ورودي بر عملکرد گندم آبي (مطالعه موردي شهرستان ني ريز- فارس) جواد نورمحمدي
کميل ملايي
مرتضي الماسي
علي محمد برقعي
489 ارزيابي اقتصادي روش‌هاي برداشت برنج در استان گيلان امين نيکخواه
سيد حسين پيمان
منوچهر پژوهنده
جعفر عزيزي
490 بررسي اثر بارگذاري الکترو استاتيکي بر ضريب اصطکاک ديناميکي پسته محمد حسين آق خاني
جلال برادران مطيع
491 اثر خاك ورزي حفاظتي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در تناوب باپنبه صادق افضلي نيا
عليداد كرمي
سيد منصور علوي منش
محمدعلي به آيين
492 بررسي تأثير روشهاي مختلف خاک ورزي، بي خاک ورزي و کنترل علفهاي هرز بر عملکرد محصول کلزا احسان طيبي نيا
مسعود شهر شهربانونژاد
493 ارزيابي عملکرد زيست پلاستيک تحکيم يافته با نشاسته و الياف خرما هوشنگ افضلي گروه
حسام عمراني فرد
494 کاربرد تصويربرداري ابرطيفي مرئي-مادون قرمز و روش هاي آناليز چند متغيره جهت پيشگويي رطوبت و سختي مغزهاي پسته برشته شده در شرايط مختلف تکتم محمدي مقدم
سيدمحمدعلي رضوي
مسعود تقي زاده
آمنه سازگارنيا
495 تعيين عوامل موثر در طراحي گريپر با استفاده از سامانه بينايي کامپيوتر و آزمون هاي مکانيکي علي مقيمي
محمد حسين آق خاني
محمود رضا گلزاريان
496 برخي خواص مکانيکي ميوه نارنج در بارگذاري شبه استاتيکي علي اکبر دادور
مهدي خجسته پور
حسن صدرنيا
497 ارزيابي ريسک در ادوات و ابزارالات علف خرد کن به روش Preliminary Hazard)PHA Analysis ) عمران احمدي
يحيي رسولزاده
498 بررسي آسيب‌هاي مكانيكي وارده به دانه گندم در عمليات خرمنكوبي (اثر رقم و رطوبت) عبداله ايمان مهر
499 بررسي اثر سرعت استوانه كوبش و نرخ تغذيه ماشين بر آسيب‌هاي مكانيكي وارده به دانه گندم در عمليات خرمنكوبي عبداله ايمان مهر
500 تحليل توزيع تنش و کرنش در انواع مختلف زيرشكن با استفاده از نرم افزار اَنسيس حسن مسعودي
محمد اسماعيل خراساني فردواني
501 بررسي رابطه بين انرژي‌هاي ورودي و عملکرد چاي در استان گيلان امين نيکخواه
هاني حمزه کلکناري
باقر عمادي
فرشاد شعبانيان
502 انتخاب مناسب‌ترين تراكتور بر مبناي معيارهاي اقتصادي با استفاده از نرم افزار دکسي (مطالعه موردي: شهرستان بهشهر) مهدي اسماعيل پور تروجني
پژمان عالي قلعه
مبين عموزاد خليلي
ذبيح الله غلامي
503 بررسي عوامل موثر بر ترغيب کشاورزان به بيمه محصول برنج شهرستان بهشهر ذبيح الله غلامي
پژمان عالي قلعه
مهدي اسماعيل پور تروجني
عليرضا طاهري راد
مبين عموزاد خليلي
504 تعيين شاخص‌هاي کيفي درجه بندي ميوه بر اساس نظر مصرف کننده (مطالعه موردي: سيب) حسن صدرنيا
سيد محمد مهدوي شهري
باقر عمادي
505 بررسي بکارگيري پايش وضعيت براساس آناليز روغن در ماشين¬هاي راهسازي و راهداري (مطالعه موردي: 429 مورد از ماشين¬هاي وزارت راه و شهرسازي) محمود نصيري
حجت احمدي
506 هوشمند¬سازي روند تحليل نتايج آناليز روغن يک نوع موتور ديزل به کمک درخت تصميم حجت احمدي
محمود نصيري
507 طراحي و ساخت توربين بادي براي پمپاژ آب حسينعلي تاش شمس آبادي
سعيد مينايي
آيت محمد رزداري
حسن کياني
رقيه پورباقر
508 انتخاب مناسب¬ترين سامانه حمل نيشكر از مزرعه به كارخانه از ميان سامانه¬هاي متداول انتقال ني با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي قدرت اله آتش زبان
نيما نصيريان
حيدر محمد قاسم نژاد
509 بررسي و تعيين زمان مناسب جايگزيني تراکتورهاي مورد استفاده در شرکت سهامي مزرعه نمونه گرگان مهدي خجسته پور
عباس روحاني
سيدباقر سيفي
حسن عاقل
510 ارزيابي و انتخاب مناسب ترين نوع تراکتور از بين چهار تراکتور با روش PROMETHEE احمد عباسي
رضا عبدي
511 برآورد کمينه سطح اقتصادي براي پياده سازي کشاورزي دقيق در مزارع گندم و جو(مطالعه موردي: استان همدان) امير عرفان هاشمي
محمد باقر لک
فرنگيس خسروانجم
512 کاربرد پردازش تصوير در ارزيابي کيفي کورکومين مستخرجه از ريزوم گياه زردچوبه محبت محبي
فرشته حسيني
مجيد افشاري
محمود نجف زاده
شادي بلوريان
صفيه خليليان
513 تکنولوژي غشايي در نگهداري و فرآوري مواد غذايي محمود نجف زاده
سيد علي مرتضوي
514 مقايسه بهينه سازى حجم عمليات خاكى در تسطيح ، روش حداقل مربعات با الگوريتم هاى ژنتيك و PSO ايشام الزعبي
على رچبى پور
حجت احمدى
فرهاد مرزايى
515 بهينه سازي حجم عمليات خاکبرداري و خاکريزي با استفاده از الگوريتم ژنتيک و GIS على رچبى پور
حجت احمدى
ايشام الزعبي
516 پايش از راه دور و لحظه‌اي بازده‌ انرژي کل تراکتور‌-‌خاکورز ومطالعه مهمترين عوامل مديريتي اثرگذار نواب کاظمي
مرتضي الماسي
هوشنگ بهرامي
محمد جواد شيخداوودي
موسي مسگرباشي
517 طراحي و پياده سازي نرم افزار تعيين مشخصه هاي فيزيكي محصولات كشاورزي حسن مسعودي
عباس روحاني
518 بررسي وضعيت ارگونوميکي کارگران دروکار در شاليزارهاي شمال کشور ماندانا محفلي
امير محمد جعفري
مهديه ابوالحسني
مهدي کسرايي
519 مدل سازي شبکه¬ي عصبي منحني هاي هم‌دماي دفعي برش ليمو ترش مهدي تقي پور
مسعود براتي
علي زمرديان
520 گازيفيكاسيون حرارتي زبالههاي شهري؛ اصول، تجربيات كشورهاي مختلف و چالشها در ايران ميلاد رحيمي
محمدعلي ابراهيمي نيک
521 بررسي تأثير مقادير مختلف سيليسيم و نيتروژن بر روي عملکرد و خوابيدگي برنج رقم طارم محلي حسين اميدي
باقر عمادي
محمد حسين عباسپور فرد
رضا خراساني
عليرضا طاهري راد
522 عامل انساني در طراحي تراكتور بختيار محمدي ده چشمه
اکبر محمدي ده چشمه
قاسم محمدي ده چشمه
نجمه صادقي ده چشمه
523 بررسي و مقايسه کمي انواع روش‌هاي درجه‌بندي ابعادي ميوه و سبزي مصطفي طوفاني
سيد محمد سبحان نبوي
پوريا نعيمي اميني
يونس بيات
آرش خرم
524 ارزيابي انبار ماني سيب گلاب با دو روش آکوستيکي و نفوذ سنجي علي رجبي پور
حسين مبلي
افشين ايواني
فوژان بديعي
محمد رضا بياتي
525 پتانسيل سنجي بيوگاز از کود دامي در خراسان رضوي بر مبناي سيستم اطلاعات جغرافيايي مليحه شفيعي
محمد علي ابراهيمي نيک
عليرضا راشکي
526 بررسي تفاوتهاي ميان شاخصهاي رنگي ريزکپسولهاي توليد شده از عصاره چاي ترش (Hibiscus Sabdariffa L.) به وسيله خشك‌كن پاششي شادي بلوريان
527 بررسي امکان توليد پاستيل بر پايه گوجه‌فرنگي با استفاده از خشک کن هواي داغ و ارزيابي ويژگي‌هاي حسي آن شادي بلوريان
528 تعيين الگوي مصرف انرژي و ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در توليد نيشکر عليرضا خوشرو
احمد فتاحي
529 طراحي و ارزيابي شيوه آستانه گذاري پوسته اي فضايي براي قطعه بندي تصوير مطالعه موردي تشخيص گياهان از زمينه در شرايط نوري متغير مزرعه محسن مهدياني
محمود رضا گلزاريان
رضا طباطبايي کلور
داود کلانتري
530 بررسي وضعيت مکانيزاسيون شهرستان سبزوار محمد يزداني
باقر عمادي
محمدعلي ابراهيمي نيک
531 اعتبار سنجي شبيه سازي اجزاي محدود مقاومت غلتشي چرخ غير محرک با آزمون هاي تجربي حجت جعفري
عارف مرداني کراني
اسعد مدرس مطلق
نسا ديباگر
532 مدل سازي بر هم کنش چرخ محرک-خاک به روش المان محدود نسا ديباگر
عارف مرداني کراني
اسعد مدرس مطلق