لیست مقالات هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

نمایش # عنوان نویسنده
0 بررسي خطر زمين¬هاي گازدار در جريان حفاري تونل بهشت آباد حسين گل محمدي
1 برآورد پارامتر هاي ژئومکانيکي توده سنگ هاي واقع در محل ساختگاه سد خرسان 3 و ارائه روابط تجربي صادق اميري ابراهيم محمدي
2 بررسي پديده شکست هيدروليکي در تونل بهشت آباد حسين گل محمدي
3 بررسي پتانسيل مچاله شوندگي در تونل انتقال آب بيان دره صديقه عباسي شصتن رودي
محمد بشير گنبدي
سعيد حکيمي
4 بررسي ارتباط ميان نرخ حفاري با شاخص‏هاي تردي هادي حسيني
محمد عطائي
گلسا صادق اسلام
صالح قادرنژاد
رضا ميکائيل
5 بررسي ارتباط ميان پارامترهاي مقاومتي سنگ و شدت جريان مصرفي در فرايند برش سنگ‏هاي ساختماني گلسا صادق اسلام
رضا ميکائيل
محمد عطائي
صالح قادرنژاد
6 ارزيابي اثرات حضور گسل¬هاي فعال در طراحي سدها محمد بشير گنبدي
شهريار صادقي
7 شناسايي گسل¬هاي مسير تونل بهشت آباد در محدوده کوه جهان بين با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره¬اي و بررسي لرزه خيزي منطقه حسين گل محمدي
8 زمين¬شناسي مهندسي و تخمين نگهداري تونل انتقال آب شمال ايران (NWCT) مسعود شمس الدين سعيد
پرويز معارف وند
9 خصوصيات فيزيکي و مکانيکي سنگهاي فليشي ساختگاه سد سنگرد آريانه آريانفر
ماشاالله خامه چيان
محمد غفوري
10 بررسي اثر خصوصيات ديواره گسل بررفتار مغارهاي زيرزميني مهدي حسيني
فاطمه ابطحي
11 دلايل پيدايش کيک بنتونيت در درز‌هاي ديوار ه آب‌بند و عوامل مؤثر بر ضخامت آن محمد بشير گنبدي
ابراهيم اصغري کلجاهي
اصغر امامعلي زاده قناتي
12 عوامل مؤثر بر کاهش کيفيت بتن پلاستيک ديواره آب‌بند سدها و راهکارهايي براي عمل آوري بهتر اصغر امامعلي زاده قناتي
ابراهيم اصغري کلجاهي
محمد بشيرگنبدي
13 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد نرماب عبدالحکيم جاويد
رضا قبادي
الهام احمدي نصرآباد
14 بررسي شاخص نفوذ‬پذيري ثانويه (SPI) و تزريق پذيري توده سنگ ساختگاه سد تنگ سرخ (بشار) جهت طراحي پرده آب‬بند Mohammad kamgar
فريبا کارگران
حميد مهرنهاد
15 تعيين مناطق در خطر تخريب زلزله با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي ETM+ و تعيين فاکتور خطوارگي در حوضه آبريز شاه‌آباد عباس دره‌شيري
محمد پارساصدر
حسين حسني
محمدعلي پورابراهيم عمران
فريد دانشور
16 شناسايي مناطق مستعد پديده زمين‌لغزش با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي در مسير جديد راه‌آهن درود- خرم‌آباد محمد پارساصدر
حسين حسني
محمدعلي پورابراهيم عمران
فريد دانشور
17 بررسي رفتار هيدروليكي توده سنگ در آزمايشات نفوذپذيري لوژن جهت ارزيابي گزينه مناسب براي جايگاه سد مخزني تنگ¬سرخ (بشار) Mohammad kamgar
حميد مهرنهاد
فريبا کارگران
18 شناسايي ميزان حساسيت حرکات توده‌اي با استفاده از تلفيق دورسنجي و سامانه اطلاعات جغرافيايي حسين حسني
فريد دانشور
محمد پارساصدر
عباس دره‌شيري
محمدعلي پورابراهيم عمران
19 بررسي گسترش آلودگي زهاب اسيدي با كمك دورسنجي در معدن كارمزد، استان مازندران پيام روحبخش ايرادي
20 پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه ميرآباد نيشابور با استفاده از روش AHP در محيط GIS سيما پور هاشمي
محمد معتمدي راد
ابراهيم تقوي مقدم
ژيلا کلالي مقدم
21 بررسي تأثير پرده آب‌بند بر روي کاهش نشت از سد چومان و بهينه‌سازي حجم آن حسين احمدي
22 ارزيابي تزريق پذيري ساختگاه سد سرابي به منظور طراحي پرده آب بند عرفان صادقي
علي اروميه اي
23 مطالعه و ارزيابي اثرات زيست – محيطي انحلال نمک و فرار آب از سد مخزني آرباتان درآذربايجان شرقي محمد کشاورز بخشايش
24 تحليل پايداري بدنه سد نرماب الهام احمدي نصرآباد
عبدالحکيم جاويد
محمد بشيرگنبدي
25 ارزيابي پارامترهاي مقاومتي پي سنگ ساختگاه سد ونيار تبريز هادي اميرانلو
26 ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاکهاي بستر سد نازلو اروميه براساس آزمون مقاومت نفوذ استاندارد(SPT) و پهنه بندي محدوده توسط نرم افزار GIS9.3 مهدي تلخابلو
27 بررسي پتانسيل چسبندگي و خطر انسداد ماشين حفاري مکانيزه¬ي EPB-TBM در نواحي شهري شکرا... زارع

aref faghedi
فرهنگ سرشکي
28 ارزيابي ميزان کارايي تست لوژان و تزريق بر درزه هاي هيدروليکي و پرده آببند به روش GIN در پروژه سد رودبار لرستان Mehdi nourabadi
29 ارزيابي روش عدد شدت تزريق (GIN) در عمليات تزريق درزه هاي هيدروليکي (مطالعه موردي نيروگاه سد رودبار لرستان) Mehdi nourabadi
30 شناسايي حفرات و شکستگي هاي زيرسطحي تکيه گاه راست سد رودبال با استفاده از توموگرافي الکتريکي دوبعدي Ebrahim hosseinzadeh
31 ارزيابي کيفي و هيدروشيميايي آب رودخانه چهل چاي Abbas timory
32 انواع رده بندي توده هاي سنگي ساختگاه سد بلطاق زهرا شاکرين
اکبر قاضي فرد
مرتضي صداقت
33 مکان يابي کارخانه سيمان مريوان با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره فازي مصطفي ابراهيمي
راضيه نوروزي مصير
شاهو ملکي
فواد الياسي
34 طبقه بندي زمين با روش Vs30 و با استفاده از عدد نفوذ استاندارد (N-SPT) در آبرفت شهر کابل- افغانستان Zamen jafari
عبدالله سهرابي بيدار
35 نقشه هاي پهنه بندي بيشينه شتاب سطح زمين (PGA) در آبرفت شهر کابل- افغانستان Zamen jafari
عبدالله سهرابي بيدار
36 اعتبار سنجي آزمون SPT براي مقاومت برشي زهکشي نشده (مطالعه موردي) مصطفي صاحب خواجه
هادي اميرانلوي قطار
37 مطالعه عوامل وقوع پديده زمين لغزش آبخيز جنگلي الهام فاضلي شهرودي
38 ارزيابي ژئومکانيکي توده سنگ هاي سازند شمشک ابوالفضل کهکي
محسن خداقلي
39 پايدارسازي شيرواني مشرف بر بدنه سرريز سد نازلو سرگل داودي
40 نقش عناصر ساختاري تاقديس اهواز در مخاطرات احتمالي زمين شناسي محدوده شبکه متروي شهري ابراهيم محمدي
41 پهنه بندي ژئوتکنيکي خاک هاي استان گلستان اعظم تقوي
حامد رضايي
42 تحليل سطح روند با استفاده از الگوريتم تکامل تفاضلي بهبود يافته و بکارگيري نرم 1 نونا سليمانپور مقدم
آزاده آگاه
ارسلان نجفي
43 بررسي پارامترهاي جنبش زمين در ساختگاه فرودگاه نوشهر زينب يوسفيان فرد
زهره سادات رياضي راد
44 ارزيابي ويژگي¬هاي مهندسي آبرفت مسير خط 3 مترو تهران و ارائه راهکارهاي اجرايي سميه جليلي
45 ارزيابي بيلان هيدروژئولوژيکي آبخوان بهاباد در استان يزد مليحه شيرافکن نژاد فسايي
هادي جعفري
46 بررسي فروچاله هاي کارستي موجود درمخزن سدگوهرکوه امين نارويي
47 ارزيابي حفره‌هاي زمين ساخت سد با استفاده از شيوه وزن‌سنجي نيما توکلي شيرازي
48 ارزيابي اثرات زيست محيطي عنصر باريم بر منابع خاک و آب در مناطق مينراليزه دوست بيگلو (استان اردبيل) فرزانه عظيمي مطعم
حميدرضا پيروان
رضا طلائي
49 ارزيابي آلودگي غير متمرکز خاک¬¬هاي با سنگ بستر کواترنر در منطقه دوست بيگلو (شمال غرب استان اردبيل) Reza Talaei
فرزانه عظيمي مطعم
حميدرضا پيروان
سعيد صالحي
50 ارزيابي ريسک زمين لغزش با استفاده از مفهوم تئوري مجموعه¬هاي فازي (منطقه هشتچين در جنوب استان اردبيل- شمال غرب ايران) رضا طلائي
محسن شريعت جعفري
فرزانه عظيمي مطعم
51 بررسي ويژگي¬هاي ژئومکانيکي تراورتن¬هاي آذرشهر به عنوان مصالح ساختماني محمدرضا نيکودل
آسيه عليدوستي شهرکي
مسعود ستارپور
52 پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در منطقه سرو اورميه معصومه همتي
فيروز برادررضي زاده
نصرت آقازاده
53 مدلسازي نقشه پروفيلهاي زمين شناسي مهندسي با استفاده از نرم افزار ArcView مهدي تلخابلو
54 ارزيابي فرآيندهاي هيدروژئوشيميايي و کيفيت منابع آب زيرزميني حوضه آبريز رودخانه گدار چاي نقده با نگرشي بر ليتولوژي منطقه مهدي تلخابلو
55 تلفيق سيستم GIS و AHP در مکان يابي محل دفن پسماند هاي شهري(مطالعه موردي شهرستان مهاباد) مهدي تلخابلو
56 تعيين پارامترهاي لرزه خيزي جهت طراحي مقاوم تونل ذاکر نازنين سادات هاشمي نسب
مهدي تلخابلو
57 ارتباط بين ويژگي هاي فيزيکي و دوام داري سنگ هاي آهک مارني سازند آبدراز معصومه خليلي
58 مطالعه و ارزيابي زمين لغزش و تاثير آن بر وضعيت رويشگاه (مطالعه موردي: سري خال خيل) سمانه محمدزايي
سيد عطااله حسيني
مهران نصيري
59 مديريت ريسک و خطر در تحليل مخاطرات زمين با استفاده از سيستم اطلاعات ژئوتکنيکي(GIS): مطالعه موردي خاک هاي استان گلستان حامد رضايي
سيده اعضم تقوي
60 بررسي واگرائي خاک هاي منطقه محمد آباد سيستان مجتبي انصاري فر
عادل مقيمي آذربايجان
جعفر رهنماراد
61 مقايسه مقاومت تک محوري حاصل از نمودار DSI و آزمون چکش اشميت در سازند آسماري ميدان کوپال Mahdiyar sahebdel
62 منشاء يابي مواد پرتوزاي طبيعي در منطقه رامسر اعظم شعباني
عيسي متاجي اميررود
جعفر قمي اويلي
63 ضرورت احداث سد زيرزميني برروي رودخانه حرمک (شمال زاهدان) امين نارويي
64 مقايسه مقاومت کششي سنگ هاي کانسار مس چهل کوره زاهدان با دو روش آزمايش برزيلي و آزمايش بار نقطه اي امين نارويي
65 پيش بيني سرعت ذره¬اي حداکثر لرزش زمين ناشي از انفجار با استفاده تحليل نتايج حاصل از شرايط متعدد ژئومکانيکي حسن موميوند
66 ارزيابي اثرات زيست محيطي سد گلوگاه بر روي منابع آب منطقه امين نارويي
67 معرفي يک روش آزمايشگاهي جديد براي اندازه گيري سايندگي خاک حسين ميرمحرابي
محمد غفوري
غلامرضا لشکري پور
68 بررسي تغييرات نفوذ پذيري توده سنگ ساختگاه سد چهچهه و رابطه آن با تراكم درزه ها، درصد خرد شدگي و RQD سعيد صفري
غلامرضا لشکري پور
69 منشاء يابي مواد پرتو زاي طبيعي در منطقه مجل کلاردشت خديجه حسني مقدم
70 پيش بيني ميزان تراكم شكستگي ها دريکي از مخازن هيدروكربوري نفت و گاز زاگرس غربي با استفاده از روشهاي دايره محاطي و مشتق دوم حسين حسني
سمنبر پرمه
71 بررسي لرزه زمين ساخت و تحليل خطر زمين لرزه در گستره شهرستان دورود مسعود جودكي
ميلاد باسره
علي فرضي پور صائين
همايون صفايي
72 مطالعه رو‌ش‌هاي مختلف براي دفع پسماندهاي راديواکتيو امير حميدي
سيروس خزاعي
سعيد تورچي
73 بررسي ضايعات آجر(آلوئک و سفيدک) در کارخانه¬هاي آجرسازي با ديدگاه مهندسي ( مطالعه موردي جنوب شرقي گرگان، نصرآباد) محسن قلي پور
زهره لري پاريزي ن‍ژ‍اد
مصطفي رقيمي
عزيز رحيمي چاكدل
74 بررسي آلاينده¬هاي زيست محيطي کارخانه¬هاي آجرسازي ( مطالعه موردي جنوب¬شرقي گرگان، نصرآباد) زهره لري پاريزي ن‍ژ‍اد
مصطفي رقيمي
عزيز رحيمي چاكدل
محسن قلي پور
75 منشاء يابي مواد پرتو زاي طبيعي در منطقه ونداربن کلاردشت سميه داودي
76 بررسي ارتباط بين مقاومت تراکمي تک محوري و شاخص مقاومت بارنقطه¬اي ماسه سنگ¬هاي سازند آغاجاري مجتبي حيدري
بهروز رفيعي
ساجدالدين موسوي
محمدحسين قبادي
77 بررسي رفتار هيدروليکي توده سنگ ساختگاه سد چهچهه در آزمايشهاي لوژان سعيد صفري
محمدرضا باغياني باغشاهي
غلامرضا لشکري پور
78 ارزيابي ارتباط بين خصوصيات فيزيکي ومکانيکي و دوام داري سنگ هاي مارني سازند آبدرازوآب تلخ درناحيه کپه داغ، شمال شرق ايران معصومه خليلي
79 ارتباط ويژگي¬هاي پتروگرافي و فيزيکي با دوام سنگ¬هاي نما و تزئيني در مقابل تبلور نمک و ارائه يک طبقه بندي جديد دوام امين جمشيدي
80 نقش بالا آمدن فاضلاب شهر کرمان در افزايش پتانسيل رمبندگي خاک وحيد سعيد
عباس کنگي
81 کاربرد سنجش از راه دور (Remote Sensing) در شناسايي آتش¬سوزي¬هاي زغالي امير صفاري
82 بررسي کارايي چاه هاي مشاهده‌اي در ارزيابي رفتار سد‌ها (مطالعه موردي سد دامغان) محمد رضا خاموشي
عبداله سهرابي بيدار
83 ارزيابي مقدماتي پتانسيل لرزه خيزي منطقه تفرش Mohammadreza fazelisetayesh
84 مطالعه خصوصيات ژئوتکنيکي خاک هاي نابرجاي جنوب غرب شهرستان تفرش Mohammadreza fazelisetayesh
85 ارزيابي پايداري شيب هاي گردنه¬ي نقره¬کمر، جنوب¬غرب شهرستان تفرش (مطالعه¬ي موردي) Mohammadreza fazelisetayesh
86 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد هرسين
87 ارزيابي خطر لرزه خيزي شهر بردسير به روش آماري و تحليلي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) فاطمه شعاعي
88 بررسي علل ناپايداري دامنه اي در بخش هايي از اطراف سد درونگر جعفر رهنماراد
محمدرضا يعقوبي فيض آبادي
محمدعلي عنايت
مجتبي انصاري فر
89 شبيه سازي و پيش بيني نحوه انتقال جرم آرسنيک در آب زيرزميني فاطمه باقري ششده
جواد اشجاري
محمد نخعي
90 کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در مکانيابي محل دفن مواد زايد جامد شهري در شهر گرمسار فوزيه شاکري
91 مکانيابي سد زيرزميني پسبند لامرد

غلامرضا لشکري پور
حميد حسيني مرندي
محمد رضا باغياني باغشاهي
محمد حسين خليفه
92 تعيين فشار بهينه گل حفاري توسط معيارهاي موهر – کلمب و موگي – کلمب در يکي از چاه‌هاي نفت جنوب غرب ايران عليرضا نجيبي
محمدرضا آصف
93 مطالعه زون بندي و ارزيابي پتروفيزيکي مخازن گازي در يکي از ميادين نفتي جنوب غربي ايران Arash Darabi
بهرام حبيب نيا
94 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد گزو با تاکيد بر آب بندي پي حميدرضا سلوکي
احمد جهان تيغ
جعفر رهنماراد
95 بررسي شرايط زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي ساختگاه سد مخزني ماشکيد سفلي و دلايل انتخاب بدنه آرسي سي ساختمان سد به عنوان بهترين گزينه ضياءالدين مهردادي
96 آناليز پايداري چاه در دو روش حفاري تحت تعادلي و حفاري بالاي تعادلي (مطالعه موردي: يکي از چاه هاي سازند آسماري ميدان اهواز) سيد مهدي آسيايي صحنه
محمد آبديده
97 تعيين خصوصيات پتروفيزيکي و تخمين ارتفاع ستون هيدروکربن با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي (مطالعه موردي: يکي از مخازن جنوب غربي ايران) سيد مهدي آسيايي صحنه
محمد آبديده
98 مکان يابي نسبي فعاليت تکتونيکي حوزه آبريز رود خيرآباد و ساختگاه پيرامون سد نسيم محمدزاده
کوروس يزدجردي
مهدي رحمانيان
99 بررسي آب ريخت شناسي و مخاطرات زيست محيطي دشت بيدگل در شمال شهرستان اصفهان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مجتبي جوکار
مهدي رحمانيان
نسيم محمدزاده
100 کاربرد آناليز احتمال در تعيين عمق بهينه تونل خط دوم قطار شهري مشهد جواد احمدزاده
101 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد چم شير سيدزانيار سيدموسوي
لهراسب فرامرزي
مرتضي طبائي
هوشنگ گلباغي
102 بررسي زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيک سد رودبار لرستان با نگرشي بر پديده فرار آب از پي سد محمد حسن رحيمي
محمد کشاورز بخشايش
ناصر عبدي
103 ارزيابي توده سنگ ساختگاه سد چم شير با استفاده از طبقه بندي DMR سيدزانيار سيدموسوي
لهراسب فرامرزي
مرتضي طبائي
جواد قاسم زاده
104 ارزيابي زيست محيطي لندفيل همدان جواد باب الحوائجي
105 بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي و هيدروژئولوژي ساختگاه سد مخزني جاميشان

106 بررسي پايداري شيب¬هاي سنگي شهرک سراب چنگايي با استفاده از نرم افزار Rockplane حديث پيري عالم
حميد مهرنهاد
فريبا کارگران بافقي
عبدالرضا نوريزدان
107 بهبود محاسبه حجم مصالح رودخانه¬اي با استفاده از روش ژئوفيزيک (مطالعه موردي رودخانه اعلا) احمد زارعان
ساناز چايچي زاده
108 بررسي منشأ و تغييرات کربن آلي محلول ( DOC) در منابع آب حسين محمدزاده
zahra shirnezhad
109 پهنه بندي زمين شناسي مهندسي معدن سونگون جهت استفاده در تحليل‌هاي پايداري شيب فرزانه فخامتي
مهدي تلخابلو
حبيب شمسي
110 ارزيابي و مهندسي بازسازي در ابنيه تاريخي محمدرضا نيکومنش
شهريار طاووسي تفرشي
111 بررسي آثار زيست‌محيطي کروم در خاکهاي مناطق افيوليتي: مطالعه موردي منطقه داورزن ، غرب سبزوار رضا شريفيان عطار
سيد علي مظهري
عليرضا مظلومي بجستاني
112 بررسي لرزه زمين ساخت و تحليل خطر زمين لرزه در گستره شهرستان دهلران مسعود جودكي
علي فرضي پور صائين
همايون صفايي
ميلاد باسره
113 بررسي ويژگي¬هاي سنگ¬هاي آهکي به عنوان مصالح سنگدانه¬اي (مطالعه موردي: شمال وشمال شرق همدان) حميرا عثمان پور
114 ارزيابي زمين شناسي مهندسي خاکهاي برجاي محدوده بالا دست سد اکباتان (همدان) رقيه ابري
115 بررسي تغييرات آب¬هاي زيرزميني تحت تأثير ميدان¬هاي الکترومغناطيسي زمين با رويکردپيش¬بيني وقوع زلزله نعمت حسني
احمد خورسندي آقايي
احمد رضائي
مريم رضائي
116 مقايسه نتايج آزمايش بارگذاري بر خرده ذرات مجزا و نفوذ استاتيک جهت تخمين مقاومت فشاري تک محوري سنگ آهک ابراهيم احمدي ششده
اکبر چشمي
117 مقايسه روش هاي تحليل قابليت روانگرايي و شرايط زمين شناسي خاک هاي ساحلي مطالعه موردي: سواحل جنوب شرق درياي خزر سيده اعظم تقوي
حامد رضايي
118 مطالعه ويژگي¬هاي ژئوتکنيکي کنگلومراهاي شمال شرق همدان، شهرستان فامنين- روستاي تجرک مهران نوري
119 بررسي اثرات آلودگي ناشي از قبرستان وادي رحمت تبريز بر آبخوان منطقه سيمزر محمدي
120 بررسي تغييرات فصلي غلظت نيترات در حوضه گرگانرود سيده احمد طباطبايي
سيده اعظم تقوي
حامد رضايي
121 شبيه‌سازي انتقال آلاينده نيترات با استفاده از کد MT3DMS و تعيين محدوده‌ي خطر آلودگي شهري در دشت شاهرود محدثه ولي زاده
هادي جعفري
122 پيش بيني تاثير اجراي طرح فاضلاب بر سطح آب زيرزميني زهرا تنديسه
123 ارزيابي کيفيت آب رودخانه بشار براي مصارف شرب، کشاورزي و صنعتي و بررسي عوامل مؤثر بر ويژگي‎هاي کيفي زهرا آتش سودا
124 بررسي کيفيت آب رودخانه حبله‎رود (از سرشاخه نمرود تا دليچاي)، استان سمنان فريده حيدرپور
125 بررسي تاثير تعداد و زمان سيکل¬ها برروي رفتار دوام¬پذيري ماسه سنگ¬هاي سازند آغاجاري در جنوب استان خوزستان محمدحسين قبادي
مجتبي حيدري
بهروز رفيعي
ساجدالدين موسوي
126 تجزيه و تحليل مشتقات بالاتر براي تفسير پروفيل با استفاده از پتانسيل خودزا Elham zarinabadi
127 ويژگيهاي کاني شناختي مصالح سنگي و اثرآن بردوام مخلوط هاي آسفالتي بالاي 20 سال محبعلي کلاني
مهين منصوري اصفهاني
احمد گلي
128 بررسي عوامل زمين شناسي مهندسي ريزش تونل سنتي خط A متروي قم محسن خداقلي
129 کاليبراسيون راديومتري نسبي سنجنده‌هاي LISSIII و ASTER با استفاده از نمک‌زارهاي مناطق خشک ياسر واعظي
مهدي محمد پور
130 ارزيابي آزمايش نفوذ فک بارگذاري در نمونه هاي آهکي بسيار کوچک براي تعيين مقاومت فشاري تک محوري سنگ بکر بهمن بهلولي
مهدي موسوي
محمد هفتاني
محمد رضا ملکي جوان
131 خوشه بندي بافت خاک در غرب مشهد و بررسي روابط فيزيکي هر خوشه مهين اعتمادي فر
ناصر حافظي مقدس
132 ايجاد بانک اطلاعات ژئوتکنيکي خاکهاي غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس مهين اعتمادي فر

ناصر حافظي مقدس
133 بررسي وضعيت آبهاي زيرزميني دشت گوهرکوه با استفاده از Arc Gis ضياءالدين مهردادي
134 اعتبار سنجي نتايج آزمايش نفوذ استاندارد در تعيين شاخص هاي طراحي (مطالعه موردي، مجتمع تجاري-پزشکي استقلال کرمان) Shakiba merrikhi
علي اروميع اي
135 تاثير زمين ريخت شناسي ديرين بر احتمال وقوع لغزش هاي عميق در نهشته هاي ولكانيكي، مطلالعه موردي: گردنه صائين (جاده اردبيل- سراب) فرهاد شهيدي
غلامرضا شعاعي
مصطفي محمدي واوسري
136 بررسي کيفيت آب هاي زيرزميني آبخوان آبرفتي دشت بجنورد جهت مصارف شرب، کشاورزي و صنعت فائزه داودي
حسين محمدزاده
137 تعيين فرکانس تشديد خاک با استفاده از آناليز زمان-فرکانس در منطقه درگهان قشم سيده زينت حسيني
احمد سديد خوي
مهرداد فتوحي مهر
138 تحليل پايداري مخزن بالادست نيروگاه تلمبه- ذخيره¬اي سد آزاد با استفاده از تصاوير استريوگرافيک هوشنگ گلباغي
علي مرادزاده
محمد اسماعيل نيا عمران
محمدرضا شاهورديلو
139 تعيين سطح آب زيرزميني با روش لرزه اي انکساري و مقايسه آن با نتايج ژئوالکتريک در منطقه شهرک صنعتي عطار، نيشابور حسن علي زاده دربندي عليا
سيد کيوان حسيني
140 ارزيابي نتايج آزمايش CPTu در تشخيص پروفيل خاک (مطالعه موردي) زهرا عزالدين
اکبر چشمي
کاظم مرادي هرسيني
141 زمين شناسي مهندسي و مجاري كارستي ساختگاه سد تغذيه مصنوعي گوهركوه محمد امين ميرشهركي
142 عمليات اجرايي و کارآيي تزريقات پرده آب‌بند سد شهر بيجار جعفر رهنماراد
فردين خاموشيان
محسن مهر مطلق
143 نگرشي بر ارتباط بين شروع زمين‌لغزش‌هاي کم‌عمق و الگوي بارندگي در حوزه آبريز رودخانه‌هاي تجن و نکارود (شرق مازندران) غلامرضا شعاعي
مصطفي محمدي واوسري
فرهاد شهيدي
144 تاثيرات هيدرو¬ژئو¬شيميايي منطقه افيوليتي شمال شرق تربت حيدريه بر کيفيت آب هاي زيرزميني منطقه گرماب-آبدارو Ali ghasemi
مرتضي رزم آرا
145 ارزيابي تاثير سازند¬هاي زمين شناسي بر کيفيت منابع آب حوزه آبريز شورلق سرخس، در استان خراسان رضوي Ali ghasemi
غلامر ضا لشکري پور
علي بني اسدي
محمد جعفر حسنکي
محمد جواد نعمت اللهي
146 ارزيابي عملکرد پرده آب بند سد خيرآباد نيکشهر با استفاده از اطلاعات ابزار دقيق مهناز مالکي
147 ارزيابي روش هاي آب بندي درياچه چيتگر حامد اسديان
محمد بشير گنبدي
148 بررسي تأثير پارامتر¬هاي هواشناسي و توپو¬گرافي بر شبيه¬ساز¬ي سطح ايستابي با استفاده از مدل LS-SVM(مطالعه موردي: دشت ايذه) الهام رضائي
149 ارزيابي وضعيت موجود مديريت پسماند در شهر رامهرمز فرشته کيانفرد
150 پهنه بندي بافت خاک درگستره شهر شاهرود محسن محمدي
151 بررسي اثرات زيست محيطي سدبار نسترن رسول زاده
محمد کرباسي
152 بررسي آسيبهاي زمين شناسي زيست محيطي زباله گاه تبريز حسين فروغيان
ابراهيم اصغري کلجاهي
فريده اميني بيرامي
153 تعيين بافت و رطوبت خاک با استفاده از روش¬ GPR و مقايسه نتايج حاصل با نتايج آزمايشگاهي، مطالعه موردي محوطه پرديس دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهرود افسانه مصري
ابوالقاسم کامکار روحاني
154 بررسي جابجايي بين ميخ و خاک در شيب هاي ميخ کوبي شده تحت بارهاي ديناميکي سينا حاجتي ضيابري
علي عبداللهي چکوسري
155 بهسازي خاک در حفاري تونل مکانيزه به¬روش EPB –خط 2 قطار شهري مشهد ايمان عطار
156 تحليل ميدان تنش هاي برجا در سازندهاي مختلف يکي از ميادين نفتي ايران با استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي صابر تقي زاده
محمد آبديده
157 طراحي مدل ژئومکانيکي و تعيين محدوده پنجره ايمن گل حفاري در سازندهاي توليدي يکي از ميادين نفتي ايران با استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي صابر تقي زاده
محمد آبديده
158 مطالعه خصوصيات زمين¬شناسي مهندسي سنگ آهک آسماري در مقطع نمونه (50 کيلومتري جنوب شرق مسجد سليمان) ماشاالله خامه چيان
محمدرضا نيکودل
ميثم قاسمي قهساره
159 مروري بر عملکرد سيستم‌هاي پمپاژ و تصفيه در رفع آلودگي آبهاي زيرزميني مهسا طاهري
تقي عبادي
160 نشست زمين در اثر حفر تونل هاي خاکي و تاثير عوامل زمين شناسي مهندسي بر آن محمدرضا باغبان گل پسند
محمدرضا نيکودل
علي اروميه اي
161 بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي سنگ‌هاي به‌کار رفته در تخت‌جمشيد مجيد تقي پور
محمدرضا نيکودل
162 ار زيابي زيست محيطي عناصر سنگين موجود در رسوبات رودخانه سياه جنگل، شرق ميرجاوه امين نارويي
163 ) مقايسه وارزيابي پتانسيل روانگرايي خاکها در جنوب دشت اروميه با بررسي آئين نامه پل هاي شاهراهي ژاپن(1999) ومعيار ونگ(1979 علي نادري ساريجالو
ياسر گلستان
سرگل داودي
164 بررسي ويژگي¬هاي زمين¬شناسي مهندسي سازندهاي شيلي و مارني استان فارس براي توليد مصالح سبکدانه و ارزيابي اوليه از مصالح سبکدانه توليدي محمدکاظم اميري
محمدرضا نيکودل
محمود يزداني
ناصر حافظي مقدس
165 بررسي رابطه ي آماري بين شاخص هاي سايش سرشار(CAI) و درصد کوارتز معادل (EQC) براي نمونه هايي از سنگ هاي ايران Masih moradi zadeh
166 تحليل پايداري شيرواني مشرف بر بدنه سر ريز سد نازلوي اروميه به روش تعادل حدي سرگل داودي
ياسر گلستان
علي نادري ساريجالو
167 نقش ليتولوژي و شرايط ساختاري سازند گچساران در مسيريابي سازه هاي خطي واقع درجنوب غرب لرستان محمد حسين قبادي
جواد احمدزاده
کامران حسنوند
168 بررسي اثر هدايت هيدروليکي خاک و شدت بارندگي بر پايداري شيبهاي نامحدود مهدي تلخابلو
169 بررسي عامل ايجاد شيار شدگي در جاده هاي شرق کشور خالد انصاري
170 بررسي رابطه ي بين ضريب نفوذ پذيري(k) و دانه بندي و ارائه ي فرمول تجربي خالد انصاري
171 بررسي رابطه ي بين عدد SPT و دانسيته و ارائه ي فرمول تجربي خالد انصاري
172 زون گيرش سيستم چند چاهي درآبخوانهاي محبوس گوه اي با هدف پاکسازي آبهاي زيرزميني آلوده سميه زارعي دودجي
نوذر ساماني
173 ملزومات مطالعات ژئو تکنيکي و نقش آنها در احداث سد زير زميني مطالعه موردي: سد زير زميني پسبند لامرد غلامرضا لشکري پور
حميد حسيني مرندي
محمد حسين خليفه
174 ارزيابي کيفيت منابع آب حوزه آبريز کهنه جغتاي در استان خراسان رضوي علي بني اسدي
غلامرضا لشکري پور
علي قاسمي
175 بررسي ريزترک ها در گرانيت کوه سفيد (سراوان) و تأثير آن بر مقاومت برشي و فشارشي سنگ زيتون مسکانزهي
مجتبي انصاري فر
جعفر رهنماراد
طيبه کيخا
176 بررسي پتانسيل واگرايي منابع قرضه ريزدانه سد خاكي كلقان بستان آباد علي عليزاده
حامد خدابخشي
وحيده مهري
177 عملکرد طوق دايره اي شکل (3D) و پايه هاي قرباني شونده در کاهش آبشستگي در اطراف پايه هاي پل Elham noruzi
منوچهر حيدرپور
تورج سبزواري
178 بررسي پارامترهاي زمين شناسي موثر بر ريزش هاي معدني ((مطالعه موردي ريزش کارگاهي در معدن ذغالسنگ داربيدخون ) مهدي ايرانمنش
مهدي ميرزايي
فاطمه کرم پوري
179 معرفي پديده هاي ژئومورفولوژي کارست توده آهکي بيستون- پرآو محمدحسين قبادي
بهمن ساعدي
ناصر مهدي آبادي
جواد احمدزاده
180 بررسي تاثيرخصوصيات سنگ¬شناسي بردرصدجذب آب وتراکم پذيري سنگدانه¬ها شيرين ساماني

181 استفاده از آهک و محلول تجاري Dss-300 به منظور بهبود خصوصيات مهندسي خاک هاي ريز دانه در راهسازي (مطالعه موردي شمال شرق دشت سيستان) حميد رضا سلوکي
reza hosseini
جعفر رهنماراد
182 تحليل پايداري زمين لغزش در محله طالقاني شهر گرمي واقع دراستان اردبيل امير ترکپور
رضا طلائي
هوشيار ايماني کله سر
183 بررسي روند افت وزني توف هاي سازند کرج در آزمون سلامت سنگ و تعيين کاربري آنها محمد حسين قبادي
محمد رضا نيکودل
عليرضا طالب بيدختي
184 بررسي مصالح سنگريزه اي سد چهچهه با نگرشي بر تحليل پايداري سد سعيد عليزاده
185 غلظت و روند تغييرات فلزات سنگين (نيکل، کادميم، سرب و آرسنيک) در آب رودخانه کاکارضا (استان لرستان) سيده مريم حيات الغيب
186 بررسي برخي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي سازند شمشک در محدوده شهرستان رودبار مجتبي کماني
علي اروميه اي
محمد جورابچي
187 هيدروژئوشيمي زيست محيطي منابع آب زيرزميني دشت راور (شمال استان کرمان) مرجان عبدالهي
188 تحليل نفوذپذيري ساختگاه سد ماشکيد سفلي بااستفاده از آزمايش لوژان ضياءالدين مهردادي
189 بررسي مخاطرات زمين شناسي ناشي از زمين لرزه در غرب ايران بهزاد زماني
الهام عظيميان
190 بررسي هيدروژئوشيمي منابع آب حوضه آبريز سد شيرين ¬دره (خراسان شمالي) Bahareh sadra
191 تاثيرافزودني نانو رس مونت موريلونيت Na+ بر پارامترهاي مکانيکي خاکهاي رسي حميدرضا خسرواني مقدم
محمدرضا آصف
192 مطالعه ي خصوصيات ژئوتکنيکي ساختگاه سد خرسان-3 به منظور برآورد پارامتر هاي ژئومکا نيکي توده ي سنگ حسين بهرامي مرغملکي
193 بررسي پايداري گودال‌هاي برداشت مصالح در مخروط افکنه کرج سميه زارع شيباني
عبدالله سهرابي بيدار
کاظم مرادي هرسيني
194 تحليل حساسيت تراز آب زيرزميني دشت زرين¬گل به ضرايب هيدروديناميکي آبخوان با استفاده از مدل رياضي مهدي مفتاح هلقي
امير احد دهقاني
عبدالرضا کابلي
مهدي رحيميان
فرزانه ابارشي
195 بررسي ميزان نشت از مخزن بالادست سد رودبار لرستان با استفاده از نرم افزار Seep/W طاهره ابدي پور
همايون کتيبه
علي عالي انوري
196 ارزيابي اثرات کمي طرح تغذيه مصنوعي خوي محمد قوردويي ميلان
غلامحسين کرمي
197 تاثير خواص فيزيکي، ليتولوژي‌ و دوام پذيري سنگ‌ بر روي پايداري شيب‌هاي سنگي (مطالعه موردي مسير آزاد راه خرم‌ آباد – پل زال) کامران حسنوند
198 بررسي نشست زمين و ايجاد شکاف در دشت سبزوار علي باقريان كلات
غلامرضا لشكري‌پور
محمد غفوري
حسين پژمان
199 روند تهيه لايه مقاومتي نقشه زمين شناسي مهندسي منطقه حوضه آبخيز حسن بيگ ( با بهره گيري از گراف لوبشر) احمد نوخيزي
ماشاالله خامه چيان
محمد رضا نيکودل
مسعود محمودپور
200 بررسي عناصر آلاينده سرب و روي در آب هاي منطقه معدني ايرانکوه زهرا قضاوي
محمدحسين محمودي قرايي
اکبر قاضي فرد
201 پهنه‌بندي ميزان فرسايش با استفاده از تحليل سلسله مراتبي در حوضه آبخيز حسن‌بيگ احمد نوخيزي
ماشاالله خامه چيان
محمد رضا نيکودل
مهدي برومندي
202 بررسي واگرايي مصالح بدنه و معادن قرضه سدهاي خاکي جعفر بلوري بزاز
محمد علي معروف
203 بررسي پتانسيل وقوع روانگرايي در بستر سدها محمدعلي معروف
جعفر بلوري بزاز
دانيال رضازاده عيدگاهي
204 اثر فرسايش آبي و بادي بر سکونتگاه هاي سيستان سحر سرگلزايي
205 مطالعه خصوصيات ژئوتکنيکي ماسه سنگ هاي سازند قم واقع در روستاي تجرک (شهرستان فامنين) Shaho zand
206 مقايسه رفتار سيستم نگهداري سگمنتيتونل انتقال آب چمشير، در حالت پيوسته و ناپيوسته با روش عددي جلال کرمي
207 محاسبه تنش تاقديس دشتک شهرستان کازرون مريم مشکل گشا
کورس يزدجردي
208 بررسي پارامتر هاي جنبش زمين در سد ميجران MEHDI MALAKI
209 بررسي ناپايداري¬¬هاي دامنه¬اي مخزن سد¬کارواندر پس از آبگيري و تحت شرايط بارگذاري لرزه¬اي اسلام ريگي
210 حد بررسي هاي لازم براي پي و مسائل ژئو تکنيکي ساختمان 5 طبقه بيمارستان علي بن ابيطالب زاهدان با استفاده از نرم افزار پي سنج فرزانه نهتاني
جعفر رهنما راد
211 بررسي پتانسيل تورم و واگرايي خاکهاي دشت زحمت کشان کرمان عفت محمودي
212 تعيين مدول يانگ استاتيک سنگ ها با استفاده از مدول يانگ ديناميک مسعود کريم نژاد
213 بررسي آبشستگي در اطراف پايه استوانه اي شکل پل ها در حضور طوق و کابل احسان گرامي
214 نگرشي بر وقوع زمين لغزش در شهر گرمي(استان اردبيل) امير ترکپور
رضا طلائي
هوشيار ايماني کله سر
215 طراحي و ساخت دستگاه هيدروپنوماتيکي خزش و بررسي رفتارخزشي توف هاي شمال قزوين(مطالعه موردي) محمد حسين قبادي
محمد رضا نيکودل
عليرضا طالب بيدختي
216 ارزيابي سطح آلودگي و ريسک اکولوژيکي فلزات سنگين در خاکها و غبارهاي ترافيکي شهر مشهد فرزانه بهروش
217 پيشنهاد ضريب سايندگي و ضريب قابليت شکنندگي براي بخشي از آبرفتهاي جنوب شرق تهران به کمک آزمون LCPC Marzieh akbari zare
218 بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سنگرسزه اي سد سردشت به منظور ارزيابي وضعيت ابگذري محمد عباسي
عرفان صادقي
علي اروميه اي
219 بهسازي خاک با استفاده از روش هاي اصلاح هيدروليکي احسان قصري
صادق احسانفر
علي پوراربابي
220 تحليل خواص توده هاي سنگي ساختگاه سدکارواندر خاش از لحاظ امکان فرار آب و وجود کارست جعفر رهنماراد
احسان قصري
221 مطالعه تأثير مناطق دگرساني بر ميزان آزادسازي و تمرکز عنصر آرسنيک در گونه¬هاي مختلف گياهي، مطالعه موردي منطقه لاهرود در استان اردبيل سيد امين ميرسجادي
222 مطالعه ويژگي¬هاي زمين¬شناسي و بلورشناسي کاني¬هاي گروه آزبست و بررسي خطرات زيست¬محيطي حاصل از آنها سيد امين ميرسجادي
223 کاربرد ضريب لانژليه براي مطالعه کيفيت آب¬هاي مناطق دگرساني و کاني¬سازي براي مصارف صنعتي سيد امين ميرسجادي
224 بررسي اثرات توسعه شهر بر آبخوان زاهدان جواد دولتي
محمد لشكري پور
محمد غفوري
225 مقايسه مدول تغيير شکل بدست آمده از آزمايش‌هاي برجاي بارگذاري صفحه‌اي و ديلاتومتري محسن رضائي
محمد غفوري
رسول اجل لوئيات
226 ريزش¬هاي دامنه اي در منطقه تنگ¬سرحه-نيک¬شهر مکران امير حمزه سلطاني گرد فرامرزي
227 ارزيابي نفوذپذيري توده سنگ هاي ساختگاه سد بيستون، کرمانشاه مهدي کرمي
228 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي منابع قرضه ريزدانه سد بيستون، کرمانشاه مهدي کرمي
229 تفسير بي هنجاريهاي گراني با روشهاي بهينه سازي جستجوي عمومي شبنم ابوالفتحي
230 تهيه نقشه زمين شناسي مهندسي شهر شاهرود محسن محمدي
231 بررسي ميزان پايداري خاکهاي موجود بين چاه نيمه هاي سيستان براي احداث کانال انتقال آب مهناز اربابي
232 تاثيرات زيست¬محيطي کروم (Cr) موجود در افيوليت¬ها و معادن کروميتي منطقه گرماب – آبدارو (شمال شرق تربت¬حيدريه) بر منابع آب و خاک منطقه Ali ghasemi
مرتضي رزم آرا
233 ارزيابي درجه هوازدگي گرانيت¬هاي جنوب قروه با استفاده از شاخص¬هاي فيزيکي و مکانيکي حميد فرهادي
مجتبي حيدري
اشرف ترکيان
234 برآورد فرسايش و رسوب با مقايسه ي دو روش MPSIAC و EPM (مطالعه موردي حوضه آبخيز سد خاكي سورچكي سراوان) بتول مرادقلي
235 ارزيابي اهميت پديده‌هاي زمين شناسي مهندسي در نواحي جذر و مدي بر مکان يابي سازه هاي محدوده ماهشهر بندر امام مريم بخت آوري
سيد داود محمدي
کاظم مرادي هرسيني
236 بررسي تأثير مورفولوژي زمين بر خصوصيات مهندسي خاک هاي منطقه لشکرک زينب سواري
علي اروميه اي
محمد رضا نيکودل
237 مقايسه ي قابليت جذب سطحي عنصر سرب توسط دو جاذب گوتيت طبيعي و گل قرمز اصلاح شده از آب هاي آلوده سيد احمد مظاهري
علي احمدپور
غلامرضا ثوابي
سيده منيره حسيني
محمد حسين محمودي قرايي
238 تخمين مقاومت فشاري تک محوري(UCS) ماسه¬سنگ¬ها با استفاده از آزمايش نفوذ سيده الهام موسوي
اکبر چشمي
239 مقايسه روش‌هاي مختلف محاسبه نشست پي‌هاي دايره‌اي بر روي خاک‌هاي ماسه‌اي مجتبي ناصري
240 بررسي ويژگيهاي مهندسي توف هاي كوه آتشفشاني جهانگيرو (شمال غرب زاهدان) براي توليد بتن سبك حامد ريگي
241 بررسي تاثير ناپيوستگي ها بر ساخت آزادراه در محدوده شهرستان رودبار مجتبي کماني
محمد جورابچي
علي ارميه اي
242 تهيه نقشه حساسيت به فرسايش به روش AHP و برآورد ميزان رسوب حوضه آبريز گدار چاي نقده، با استفاده از مدل EPM نصرت آقازاده
حميدرضا رجب زاده ساعي
حجت احمدي
243 هيدروشيمي و بررسي کيفي آب رودخانه هاي منتهي به خليج گرگان Lia bashari
محمدحسين محمودي قرايي
سيد رضا موسوي حرمي
حميد عليزاده کتک لاهيجاني
244 بررسي رابطه ي ظرفيت باربري و نشست پي تونل نيايش تهران امين متوکل خسروشاهي
ابراهيم اصغري کلجاهي
محمدرضا مشرفي فر
245 بررسي فاکتور اصلي زمين شناسي در تعيين مناطق مناسب جهت احداث سدهاي زيرزميني، مطالعه موردي: دشت بروجن در استان چهارمحال وبختياري سجاد خشنودمطلق
246 تعيين مناطق مناسب جهت احداث سد زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، مطالعه موردي: دشت بروجن در استان چهارمحال وبختياري سجاد خشنودمطلق
247 پهنه بندي خطر زمين لغزش در شهرستان فارسان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
سجاد خشنودمطلق
248 ارزيابي درجه كارستي شدن توده سنگهاي كربناته ساختگاه سد نازلو ميرعلي بني هاشم
249 بررسي و تحليل نشت در سدخاکي علويان توسط نرم افزار seep/w حبيب الرحمان معصومي
سياوش سپاهيان
ايوب کرد انجرکي
250 ارزيابي نفوذپذيري ساختگاه سد ماشکيد عليا با استفاده از شاخص نفوذپذيري ثانويهSPI سياوش سپاهيان
حبيب الرحمان معصومي
ايوب کرد انجرکي
251 مکانيابي و ارزيابي معيارهاي مکان دفن پسماند شهر يزد با استفاده از سنجش از دور و GIS ناصر حافظي مقدس
عليرضا مظلومي
سارا گيلوري
سيد علي مظهري
252 بررسي رسوبدهي مارن¬هاي قرمز بالايي در ناحيه حسن¬آباد، معصومه داوطلب
253 تعيين مکان¬هاي بحراني جهت استحصال آب زيرزميني با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: دشت نيشابور) مريم محمدي
254 پايدارسازي تونل هاي شهري به کمک روش تزريق طاق چتري، مطالعه موردي: حفاري تونل هاي شهري تهران Naser tali
ناصر حافظي مقدس
غلامرضا لشکري پور
محمد غفوري
255 بررسي تغييرات سطح آب زير زميني در محدوده تونل نيايش تهران و تاثيرات احتمالي آن بر پايداري تونل امين متوکل خسروشاهي
ابراهيم اصغري کلجاهي
محمد رضا مشرفي فر
256 تخمين وابستگي فرکانسي ضريب کيفيت امواج برشي براي ناحيه تبريز با استفاده از شتابنگاشت هاي زمينلرزه اهر- ورزقان(2012) Neda masominia
حبيب رحيمي
مهدي رضاپور
257 کاربرد روش رويه پاسخ در مهندسي ژئوتکنيک -تعيين ظرفيت باربري لرزه¬اي پي¬هاي سطحي مرضيه عبدالهي
258 شناسايي مسير گسل شمال مشهد بوسيله چرخش داده¬هاي ميکروترمور يوسف محمدي مقدم
ناصر حافظي مقدس
259 بررسي سونامي درياي خزر بر طبق ارتفاع و سرعت امواج سيده حبيبه بني هاشميان
زهره سادات رياضي راد
260 بررسي مشکلات ناشي از احداث غيراصولي لندفيل شهر شيراز ناصر اسدي
امين اله قهرماني
محمدرضا قهرماني
حميدرضا سلوکي
261 بررسي غلضت فلزات سنگين در خاک هاي محدوده معدن نيزه آب (درح) Kazem sharafi
سيد احمد مظاهري
عليرضا عابدي
مهسا زهاني قائيني
262 بررسي کيفيت شيميايي منابع آب منطقه معدن مرمريت نيزه آب (درح) عليرضا عابدي
مهسا زهاني قائيني
kazem sharafi
سيد احمد مظاهري
263 پهنه بندي خطر زمين لرزه در منطقه ي چالوس کاظم عطارد
264 جايابي خاک چال هاي شهري با استفاده از روش وزن دهي تجمعي ساده و روش فازي، مورد مطالعاتي استان لرستان Ehsan mokhtari
265 ارزيابي کارايي روش هاي ژئوالکتريک و ژئورادار در شناخت گسل هاي فرعي تهران علي اکبر عليان نژاد
266 ارتباط بين ويژگي هاي هندسي بافتي کاني ها با مقاومت فشاري و کششي سنگهاي آذرين متبلور Ali hemmati
محمد غفوري
غلامرضا لشگريپور
حسن موميوند
267 اثر انحلال پذيري و زوال بر آثار سنگي سروك در كهگيلويه و بويراحمد مليحه مهدي آبادي
268 تهيه نقشه زمين شناسي مهندسي و ارزيابي پريود غالب خاک در شهر خليل آباد ويدا طاهرپور خليل آباد
ناصر حافظي مقدس
غلامرضا لشکري پور
269 بررسي تاثير ساختگاه سد زيرزميني بر كيفيت آب زيرسطحي در سد زيرزميني سنگانه كلات غلامرضا لشكري‌پور
محمد غفوري
علي باقريان كلات
علي اكبر عباسي
270 بررسي بالا آمدگي سطح ايستابي در شهر مشهد در اثر انتقال آب سد دوستي وحيد نيک پيمان
271 معرفي پهنه گسلي آزادشهر در شهر تهران بر اساس برداشتهاي ميداني و ژئوفيزيکي Soheyla khademi
kazem moradi harsini
272 ارزيابي شاخص آسيب¬پذيري ساختگاه در شمال شهر مشهد يوسف محمدي مقدم
ناصر حافظي مقدس
273 المان¬هاي آب¬بند و تاثير آن¬ها در نگهداري تونل¬هاي حفاري شده با استفاده از ماشين¬هاي حفاري تمام مقطع(TBM) جلال کرمي
274 انتخاب ماشين حفاري مکانيزه ي مناسب براي حفر تونل خط دو پروژه ي قطار شهري شيراز خالد انصاري
275 تحليل لرزه خيزي و بررسي ظرفيت باربري بيمارستان 200 تختخوابي شهرستان شيروان محمداقبال دهواري
276 بررسي مخاطرات زمين شناسي مهندسي در منطقه ويژه پارس جنوبي سيداسداله حاتمي
ناصر حافظي مقدس
غلامرضا لشکري پور
کاظم مرادي هرسيني
277 ارزيابي پتانسيل سايندگي سازندهاي آيتامير و نيزار در مقاطع مختلف رسوبي سعيد عليقلي
غلامرضا لشکري پور
محمد غفوري
صادق طريق ازلي
278 بررسي تاثير محيط رسوبي بر خصوصيات مهندسي خاكهاي محدوده شهر كرمان محمدرضا اميني زاده بزنجاني
279 بررسي تغييرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد محمد غفوري
ناصر حافظي مقدس
غلامرضا لشکري پور
پوريا دهقان

حجت اصغري بهرام
280 مديريت ريسک نشست ناشي از حفاري تونل مطالعه موردي: مسجد پارک کوهسنگي مشهد محمد غفوري
غلامرضا لشكري‏پور
فرهاد ملا رضايي
عليرضا حسامي
281 ارزيابي روش¬هاي مناسب براي مقابله با مشکلات آب زيرزميني در ايستگاه G2 خط2 قطار شهري مشهد حسين مير محرابي
حميد مهرنهاد
عليرضا حسامي
فاطمه ترابي حکم آباد
282 بررسي تاثير انجماد با نيتروژن مايع بر خصوصيات مکانيکي خاک¬هاي ماسه¬اي -SM SP و ريزدانه پژمان کاظمي
283 بررسي غلظت روي و سرب درآب رودخانه حبله‎رود (از سرشاخه نمرود تا دليچاي)، استان سمنان فريده حيدرپور
بهناز دهرآزما
حبيب اللّه قاسمي
284 پيش بيني پارامترهاي مقاومت برشي خاک با استفاده از بانک اطلاعات ژئوتکنيکي شهر مشهد سيده ليلا طالبيان
285 تعيين مدل زمين آمار مناسب در تهيه نقشه تغييرات شوري آبهاي زيرزميني دشت بيرجند احمد جعفرزاده
عباس خاشعي
سعيد مرگان
286 بررسي رفتار مقاومتي خاکهاي شهر کرمان با توجه به محيط رسوبي آنها محمدرضا اميني زاده بزنجاني
287 کاربرد منطق فازي و روشAHP در پهنه بندي پتانسيل آلودگي خاک به عناصر سرب و روي آرزو آهنگري
288 تحليل پايداري دامنه هاي مخزن سد زاوين تحت تاثير بارگذاري لرزه اي (شمال شرق ايران) الياس قصابيان
289 بررسي تراز آب زيرسطحي در خاک بستر شهر مشهد عفت يوسفي
بتول عليمحمدي
290 پهنه بندي آلودگي سرب و روي دراستان خراسان شمالي نصرت داوديان کاخکي
291 بررسي هيدروژئوشيمي و کيفيت منابع آب منطقه تاريک¬دره، شمال تربت جام عاطفه سفيديان
292 پهنه بندي شاخص آسيب پذيري زمين در حاشيه گسل جنوب مشهد مهسا زهاني قائيني
ناصر حافظي مقدس
293 ارزيابي ضخامت آبرفت و عمق سنگ کف در بخش جنوبي شهر مشهد مهسا زهاني قائيني
ناصر حافظي مقدس
294 بررسي تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي پروژه قطار شهري مشهد احسان دباغ
فائزه نمائي مقدم
حسين محمدزاده
عباس قدمي شهر بابک
295 مقايسة روش پين‌هول و شرارددر تعيين واگرايي منابع قرضه ريزدانة سد بلطاق ياور فيروزة
غلامرضا لشكري‌پور
محمد غفوري
عليرضا مجيدي
296 بررسي ويژگي‌هاي ژئوتکنيکي منابع قرضة ريزدانه سد بلطاق ياور فيروزه اي
غلامرضا لشكري‌پور
محمد غفوري
عليرضا مجيدي
297 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد گمبيري علي پيله وري
زهره نوربخش رزمي
298 تعيين خصوصيات فيزيکي و مکانيکي سنگ هاي اولترابازيک جنوب مشهد زهره نوربخش رزمي
299 تعيين شاخص کيفيت توده سنگ (RQD) بر اساس درزه ها در سنگ هاي اولترابازيک جنوب مشهد زهره نوربخش رزمي