بانک مقالات

گروه فنی و مهندسی

عنوان زمان برگزاری مقالات
International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE) ۲۲ شهریور الی ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE) 13 September to 14 September 2017
مقالات
کنفرانس بين المللي برنامه‌ريزي و مديريت شهري ۲۶ اردیبهشت الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
UPMC2017 16 May to 17 May 2017
مقالات
اولين همايش شهر هوشمند و اينترنت اشيا ۲۱ فروردین الی ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
smart city and internet of things 10 April to 10 April 2017
مقالات
دومين كنفرانس حوادث و آسيب‌پذيري‌هاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (آپا 2) ۱۸ اسفند الی ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
2nd Conference on Cyberspace Security Incidents and Vulnerabilities (CSIV 2017) 8 March to 9 March 2017
مقالات
8th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference ۲۶ بهمن الی ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
PEDSTC2017 14 February to 16 February 2017
مقالات
6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering ۲۲ مهر الی ۲۳ مهر ۱۳۹۵
ICCKE 13 October to 14 October 2016
مقالات
دومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها ۲۴ شهریور الی ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
2nd Internatioinal conference on Industrial and Systems Engineering 14 September to 15 September 2016
مقالات
نهمین کنگره ملی مهندسی عمران ۲۱ اردیبهشت الی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
9th National Congress on Civil Engineering 10 May to 11 May 2016
مقالات
چهارمين كنفرانس انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران ۱۲ اسفند الی ۱۳ اسفند ۱۳۹۴
4th Iranian Conference on Renewable Energy & Distributed Generation 2 March to 3 March 2016
مقالات
همايش دانشجويي دانشكدۀ مهندسي: چالش‌ها و فرصت‌ها ۱ اسفند الی ۱ اسفند ۱۳۹۴
stuefc 20 February to 20 February 2016
مقالات