بانک مقالات

گروه فنی و مهندسی

عنوان زمان برگزاری مقالات
ششمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران ۲۷ بهمن الی ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
fcci2016 16 February to 17 February 2016
مقالات
دوازدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران ۲۷ آبان الی ۲۸ آبان ۱۳۹۴
the 12th scientific student conference on materials and metallurgy engineering 18 November to 19 November 2015
مقالات
5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering ۷ آبان الی ۸ آبان ۱۳۹۴
ICCKE 29 October to 30 October 2015
مقالات
كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها ۲۵ شهریور الی ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
The 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering 16 September to 17 September 2015
مقالات
International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing ۱۳ اسفند الی ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
aisp2015 4 March to 7 March 2015
مقالات
بيستمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران ۱۲ اسفند الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
csicc2015 3 March to 6 March 2015
مقالات
ششمين كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري با تاكيد بر مؤلفه‌هاي شهر اسلامي ۲۱ آبان الی ۲۲ آبان ۱۳۹۳
6th national conference on urban planning and managment with emphasis on the elements of islamic city 12 November to 13 November 2014
مقالات
4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering ۷ آبان الی ۸ آبان ۱۳۹۳
ICCKE 29 October to 30 October 2014
مقالات
يازدهمين کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران ۱۲ شهریور الی ۱۳ شهریور ۱۳۹۳
11th international isc conference on information security & cryptology 3 September to 4 September 2014
مقالات
دومين همايش فناوريهاي نوين انرژي ۲۹ خرداد الی ۳۰ خرداد ۱۳۹۳
the 2nd conference on new energy technologies 19 June to 20 June 2014
مقالات