بانک مقالات

گروه کشاورزی و دامپزشکی

عنوان زمان برگزاری مقالات
سومين كنگره ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران ۱۱ اسفند الی ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
The 3th National Conference in Agricultural & Environment Extension Education 2 March to 3 March 2010
مقالات
هجدهمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران ۲۴ مهر الی ۲۵ مهر ۱۳۸۷
18th National Congress on Food Technology 15 October to 16 October 2008
مقالات
ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ۸ آبان الی ۱۰ آبان ۱۳۸۶
6th Agricultural Economic Conference 30 October to 1 November 2007
مقالات
پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۶ شهریور الی ۷ شهریور ۱۳۸۶
the 5th National conference on Agr. Machinery Eng .& Mechanization 28 August to 29 August 2007
مقالات
اولین همایش ملی حبوبات ۱۶ اسفند الی ۱۷ اسفند ۱۳۸۵
The 1st Iranaian Pulses Symposium 7 March to 8 March 2007
مقالات
دومین همایش تکنولوژی و بیولوژی زعفران ۶ آبان الی ۸ آبان ۱۳۸۵
Second International Symposium on Saffron Biology and Technology 28 October to 30 October 2006
مقالات
سومين كنگره علوم دامي ايران ۲۳ مهر الی ۲۴ مهر ۱۳۸۵
3rd National Iranian Congress on Animal Science 15 October to 16 October 2006
مقالات
چهارمین کنفرانس علوم باغبانی ۱۷ آبان الی ۱۹ آبان ۱۳۸۴
4th Conference on Horticultural Sciences 8 November to 10 November 2005
مقالات
همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید 30 November to 30 November 1999
مقالات