بانک مقالات

گروه علوم پایه

عنوان زمان برگزاری مقالات
همايش بين المللي مطالعات يگانشي جوندگان ۷ بهمن الی ۹ بهمن ۱۳۹۶
International Conference on Integrative approaches of Rodent Studies 27 January to 29 January 2018
مقالات
اولين سمينار كنترل و بهينه سازي ۱۹ مهر الی ۲۰ مهر ۱۳۹۶
اولين سمينار كنترل و بهينه سازي 11 October to 12 October 2017
مقالات
سمينار نظريه عملگرها و كاربردهاي آن ۱۸ اسفند الی ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
the third seminar on Operator theory & its Application 8 March to 9 March 2017
مقالات
هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران ۱۷ اسفند الی ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
18th iranian inorganic chemistry conference 7 March to 9 March 2017
مقالات
اولين همايش ملي حسابرسي و نظارت مالي ايران ۲۷ بهمن الی ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
1st-auditing 15 February to 16 February 2017
مقالات
پنجمين سمينار آناليز هارمونيك و كاربردهاي آن ۲۹ دی الی ۳۰ دی ۱۳۹۵
5th seminar on Harmonic Analysis and applications 18 January to 19 January 2017
مقالات
چهارمين كنفرانس ماهي شناسي ايران ۳۰ تیر الی ۳۱ تیر ۱۳۹۵
THE 4th iranian conference of ichthyology 20 July to 21 July 2016
مقالات
نخستين همايش كاربران Geant4 در ايران ۲۹ اردیبهشت الی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
geant4 18 May to 19 May 2016
مقالات
دومين همايش ملي كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار ۱۴ اردیبهشت الی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
The 2nd National Conference on Application of Stable Isotopes (ASI 2016) 3 May to 4 May 2016
مقالات
چهارمين سمينار آناليز تابعي و كاربردهاي آن , دانشگاه فردوسي مشهد ۱۲ بهمن الی ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
The fourth Seminar on Functional Analysis and its Applications 1 February to 2 February 2016
مقالات