بانک مقالات

گروه علوم پایه

عنوان زمان برگزاری مقالات
اولين همايش ملي حسابرسي و نظارت مالي ايران ۲۷ بهمن الی ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
1st-auditing 15 February to 16 February 2017
مقالات
پنجمين سمينار آناليز هارمونيك و كاربردهاي آن ۲۹ دی الی ۳۰ دی ۱۳۹۵
5th seminar on Harmonic Analysis and applications 18 January to 19 January 2017
مقالات
چهارمين كنفرانس ماهي شناسي ايران ۳۰ تیر الی ۳۱ تیر ۱۳۹۵
THE 4th iranian conference of ichthyology 20 July to 21 July 2016
مقالات
نخستين همايش كاربران Geant4 در ايران ۲۹ اردیبهشت الی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
geant4 18 May to 19 May 2016
مقالات
دومين همايش ملي كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار ۱۴ اردیبهشت الی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
The 2nd National Conference on Application of Stable Isotopes (ASI 2016) 3 May to 4 May 2016
مقالات
چهارمين سمينار آناليز تابعي و كاربردهاي آن , دانشگاه فردوسي مشهد ۱۲ بهمن الی ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
The fourth Seminar on Functional Analysis and its Applications 1 February to 2 February 2016
مقالات
اولين همايش ملي برند در ورزش ۲۷ آبان الی ۲۸ آبان ۱۳۹۴
the 1th national conference on brand in sport 18 November to 19 November 2015
مقالات
هفتمين کنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري با تاکيد بر راهبردهاي توسعه شهري ۲۰ آبان الی ۲۱ آبان ۱۳۹۴
upmc7 11 November to 12 November 2015
مقالات
همايش سالانه فيزيك ايران ۱ شهریور الی ۱ شهریور ۱۳۹۴
physics94 23 August to 23 August 2015
مقالات
هشتمين کنفرانس بين‌المللي تحقيق در عمليات ۳۱ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴
The 8th International conference of Iranian Operations Research Society 21 May to 22 May 2015
مقالات