بانک مقالات

گروه علوم پایه

عنوان زمان برگزاری مقالات
کنفرانس رياضي ملي دانشجويي -دانشگاه فردوسي مشهد ۱۱ اردیبهشت الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
smc1 1 May to 2 May 2015
مقالات
همايش زمين شناسي مهندسي و زمين شناسي زيست محيطي شهر مشهد ۶ اسفند الی ۶ اسفند ۱۳۹۳
1st conference of engineiring & environmental geology of mashhad city 25 February to 25 February 2015
مقالات
هفتمين همايش تركيبات جبري ايران ۲۴ مهر الی ۲۵ مهر ۱۳۹۳
The 7th Algebraic Combinatorics Conference of Iran 16 October to 17 October 2014
مقالات
اولين همايش جانورشناسي كاربردي ۲۵ تیر الی ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
the first congress on applied zoology 16 July to 10 February 2015
مقالات
چهارمین همايش دانشجويي علوم زيستي ۱۷ اردیبهشت الی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
4th Conference on Life Sciences 7 May to 7 May 2014
مقالات
هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران ۱۵ آبان الی ۱۶ آبان ۱۳۹۲
8th conference of the iranian assocation of engineering geology and the environment 6 November to 7 November 2013
مقالات
ششمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران پدافند غيرعامل ۷ آبان الی ۸ آبان ۱۳۹۲
6th congress association geopolitics of iran 29 October to 30 October 2013
مقالات
نخستين همايش ملي کاربرد ايزوتوپ هاي پايدار ۱۸ اردیبهشت الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
the 1st National conference on Application of Stable Isotopes 8 May to 9 May 2013
مقالات
چهل و چهارمين کنفرانس رياضی ايران ۱۱ اردیبهشت الی ۸ شهریور ۱۳۹۲
The 44 th The Annual Iranian Mathematics Conference 1 May to 30 August 2013
مقالات
سومين کارگاه موجک و کاربردهاي آن ۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
سومين کارگاه موجک و کاربردهاي آن 21 March to 2 May 2013
مقالات