بانک مقالات

گروه علوم پایه

عنوان زمان برگزاری مقالات
نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار در دانشگاه فردوسي مشهد – اردیبهشت 1392 ۱ فروردین الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
The 1st National Conference on Application of Stable Isotopes (ASI2013) 21 March to 8 May 2013
مقالات
اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی ۸ اسفند الی ۹ اسفند ۱۳۹۱
1st International e-Conference on novel Food Processing 26 February to 27 February 2013
مقالات
نوزدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران ۸ اسفند الی ۱۰ اسفند ۱۳۹۱
19 th Iranian Seminar of Analytical Chemistry 26 February to 28 February 2013
مقالات
نهمين سمينار جبر جابه جايي و مباحث مرتبط با آن ۱۷ آبان الی ۱۸ آبان ۱۳۹۱
9th Seminar on Commutative Algebra and Related Topics 7 November to 8 November 2012
مقالات
همایش قطب داده های ترتیبی و فضایی ۱۱ شهریور الی ۹ آذر ۱۳۷۸
همایش قطب داده های ترتیبی و فضایی 1 September to 30 November 1999
مقالات
همایش جایگاه DNA barcoding در آرایه شناسی ۱۲ بهمن الی ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
همایش جایگاه DNA barcoding در آرایه شناسی 1 February to 1 February 2012
مقالات
اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران ۲۸ اردیبهشت الی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
The Proceedings of the First National Conference of Basic Evolution in Iran's Curriculum System 18 May to 19 May 2011
مقالات
کنگره ملی زیست شناسی و جنبه های کاربردی سلول های بنیادی ۷ اردیبهشت الی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
Iranian Congress ob Biology and Applications of Stem Cells 27 April to 29 April 2011
مقالات
سومین کنگره بیولوژی کاربردی ۱ آبان الی ۱۱ شهریور ۱۳۹۰
International Congress on Applied Biology 23 October to 2 September 2011
مقالات
شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ۲۳ شهریور الی ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران 14 September to 16 September 2010
مقالات