بانک مقالات

گروه علوم پایه

عنوان زمان برگزاری مقالات
نخستين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران ۲۱ شهریور الی ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
نخستين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران 12 September to 13 September 2010
مقالات
دومين كنفرانس تركيبيات جبري ۲۲ اردیبهشت الی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹
The Second Conference on Algebraic Combinatorics 12 May to 13 May 2010
مقالات
دومین کنفرانس نظریه گروه ها ۱۹ اسفند الی ۲۱ اسفند ۱۳۸۸
2th Conference on Groups Theory 10 March to 12 March 2010
مقالات
اولين كنگره سيتوتكنولوژي و كاربردهاي آن ۲۰ آبان الی ۲۱ آبان ۱۳۸۷
1st Congress of Cytotechnology and its Applications 10 November to 11 November 2008
مقالات
پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ايران ۲۴ بهمن الی ۲۵ بهمن ۱۳۸۶
The 15th Symposium of the Society of Crystallography and Mineralogy of IRAN 13 February to 14 February 2008
مقالات
شانزدهمين سمينار آناليز ریاضی و کاربردهاي آن ۱۵ بهمن الی ۱۶ بهمن ۱۳۸۵
16th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications (SMAA16) 4 February to 5 February 2007
مقالات
اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت ۲۹ اسفند الی ۲۹ اسفند ۱۵۴
First Conference Cognitive Sience in Education 20 March to 20 March 0776
مقالات
دومین سمینار آموزش آمار ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
دومین سمینار آموزش آمار 30 November to 30 November 1999
مقالات