بانک مقالات

گروه علوم انسانی

عنوان زمان برگزاری مقالات
همایش عرفان شرق و گردشگری ۲۹ شهریور الی ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
همایش عرفان شرق و گردشگری 19 September to 20 September 2012
مقالات
همایش ملی سیره و معارف معنوی ۲۷ اردیبهشت الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
همایش ملی سیره و معارف معنوی 16 May to 17 May 2012
مقالات
چهارمین كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهری ۲۰ اردیبهشت الی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
4th Urban Planning and Management Conference 9 May to 10 May 2012
مقالات
اولین همایش جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی ۲۳ آذر الی ۲۴ آذر ۱۳۹۰
1st National conference on Geography and Rural development planning 14 December to 15 December 2011
مقالات
سومين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهری ۳۱ فروردین الی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
3rd Urban Planning and Management Conference 20 April to 21 April 2011
مقالات
اولين همايش ملي مهاجرت-نظم و امنيت پايدار و نقش آن در توسعه ايران اسلامي ۱۱ اسفند الی ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
اولين همايش ملي مهاجرت-نظم و امنيت پايدار و نقش آن در توسعه ايران اسلامي 2 March to 2 March 2011
مقالات
نخستين همايش ملي نقد ادبي در ايران ۳ اسفند الی ۴ اسفند ۱۳۸۹
نخستين همايش ملي نقد ادبي در ايران 22 February to 23 February 2011
مقالات
همایش عدالت و سیاست ۲۱ آبان الی ۲۱ آبان ۱۳۸۹
Conference of Justice and politics 12 November to 12 November 2010
مقالات
همایش نقش مشهد در انقلاب اسلامی ۳ خرداد الی ۱ دی ۱۳۸۹
همایش نقش مشهد در انقلاب اسلامی 24 May to 22 December 2010
مقالات
دومین همایش بازنگری روابط ایران و آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینده ۱۱ اسفند الی ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
دومین همایش بازنگری روابط ایران و آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینده 2 March to 3 March 2010
مقالات