بانک مقالات

گروه علوم انسانی

عنوان زمان برگزاری مقالات
همایش اقتصاد اسلامی و توسعه ۱۸ اردیبهشت الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷
Conference on Islamic Economic and Developement 7 May to 8 May 2008
مقالات
همايش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن ۱۵ اسفند الی ۱۶ اسفند ۱۳۸۵
Conference on Globalization of Law and Application 6 March to 7 March 2007
مقالات
دومين همايش رويکردهاي ميان‌رشته‌اي به آموزش زبان، ادبيات و مطالعات ترجمه ۲ فروردین الی ۲ فروردین ۷۸۶
2nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature and Translation Stud 22 March to 22 March 1407
مقالات
همايش ملي حقوق و نظام بانکي ۲۹ اسفند الی ۲۹ اسفند ۱۷۴
همايش ملي حقوق و نظام بانکي 20 March to 20 March 0796
مقالات
همایش ترجمه و ميراث ادبي ايران و فرانسه ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
همایش ترجمه و ميراث ادبي ايران و فرانسه 30 November to 30 November 1999
مقالات
همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی 30 November to 30 November 1999
مقالات
چهارمین همایش ملی زبان و ادب عامه ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
چهارمین همایش ملی زبان و ادب عامه 30 November to 30 November 1999
مقالات