دانشکده فنی و مهندسی

عنوان زمان برگزاری مقالات
کنفرانس بين المللي برنامه‌ريزي و مديريت شهري ۲۶ اردیبهشت الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
UPMC2017 16 May to 17 May 2017
مقالات
6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering ۲۲ مهر الی ۲۳ مهر ۱۳۹۵
ICCKE 13 October to 14 October 2016
مقالات
نهمین کنگره ملی مهندسی عمران ۲۱ اردیبهشت الی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
9th National Congress on Civil Engineering 10 May to 11 May 2016
مقالات
چهارمين كنفرانس انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران ۱۲ اسفند الی ۱۳ اسفند ۱۳۹۴
4th Iranian Conference on Renewable Energy & Distributed Generation 2 March to 3 March 2016
مقالات
كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها ۲۵ شهریور الی ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
The 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering 16 September to 17 September 2015
مقالات
بيستمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران ۱۲ اسفند الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
csicc2015 3 March to 6 March 2015
مقالات
4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering ۷ آبان الی ۸ آبان ۱۳۹۳
ICCKE 29 October to 30 October 2014
مقالات
يازدهمين کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران ۱۲ شهریور الی ۱۳ شهریور ۱۳۹۳
11th international isc conference on information security & cryptology 3 September to 4 September 2014
مقالات
دومين همايش فناوريهاي نوين انرژي ۲۹ خرداد الی ۳۰ خرداد ۱۳۹۳
the 2nd conference on new energy technologies 19 June to 20 June 2014
مقالات
نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز ۲۰ اسفند الی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
the first national conference of green bulding 11 March to 15 May 2014
مقالات