دومين همايش رويکردهاي ميان‌رشته‌اي به آموزش زبان، ادبيات و مطالعات ترجمه
بانک مقالات


پس از برگزاري موفقيت‌آميز اولين همايش رويکردهاي ميان‌‌رشته‌اي به آموزش و فراگيري زبان در سال ۱۳۹۱ و با درک نياز به پوشش طيف علمي وسيع تري، گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه فردوسي مشهد بر آن است تا دومين همايش رويکردهاي ميان‌رشته‌اي به آموزش زبان، ادبيات و مطالعات ترجمه را برگزار نمايد. اين همايش در روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۴ و ۱۵ مهر ۱۳۹۴ در دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد.

استفاده هاي بينا‌فرهنگي از زبان به شيوه هاي مختلف پديده‌ پويايي است که با چالش‌هاي گوناگوني در محيط­هاي مختلف روبرو مي­باشد. از آنجايي که به‌نظر مي‌رسد يافته هاي پژوهشي در چارچوب‌هاي سنتي و مرزهاي حوزه­هاي مرسوم پاسخگوي تمامي نيازهاي امروزي نيستند، هدف اصلي اين همايش ترويج و ارتقاء فعاليت‌هاي پژوهشي ميان‌رشته‌اي و تشويق شرکت‌کنندگان همايش به پا فرانهادن از قلمرو يك رشته خاص و بهره بردن از مفاهيم، رويکردها و روش هاي ديگر حوزهيهاي علمي مي باشد که حل بسياري از مسايل کنوني را تسهيل يا حتي ممکن مي‌كند.

از اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه ها، پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تکميلي در رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي و ديگر زبان ها، جغرافيا و مطالعات منطقه‌اي، تاريخ، تعليم ‌وتربيت، روانشناسى، مطالعات اديان، جامعه‌شناسى، ارتباطات، مطالعات ترجمه، فن‌آوري اطلاعات و ساير حوزه‌هاي علمي مرتبط در زمينه‌هاي علوم انساني و اجتماعي، صميمانه دعوت مي‌گردد تا در اين رويداد علمي حضور يافته و نتايج پژوهش هاي خود را ارائه نمايند. زبان ارائه مقالات انگليسي و فارسي مي باشد.

دبير همايش،
مسعود خوش سليقه

سایت همایش: ltlts2.um.ac.ir
رایانامه: ltlts2@um.ac.ir

مهلت ارسال چکيده: ۱٠ ارديبهشت ۱۳۹۴
مهلت ثبت‌نام: ۱٥ خرداد ۱۳۹۴