پنجمين سمينار آناليز هارمونيك و كاربردهاي آن
بانک مقالات

زمان برگزاري: چهارشنبه و پنج شنبه ۲۹ و ۳۰ دي‌ماه Shaa5 Poster
۱۳۹۵

 محل برگزاري: دانشگاه فردوسي مشهد

مهلت ثبت نام و ارسال مقاله:


از ۱۵ مهر لغايت ۲۰ آبان‌ماه 1395


اعلام نتايج داوري:۲۰ آذرماه

ثبت نام نهايي: ۳۰ آذرماه

منزلگاه: http://shaa5.um.ac.ir

پست الکترونيکي: shaa5(at)um.ac.ir