همايش ملي توسعه و گردشگري شهرستان فردوس
بانک مقالات

به مناسبت هزارمين سال سفر ناصر خسرو، گردشگر و متفکر و بزرگ عالم اسلام به تون (فردوس)، دانشگاه فردوسي مشهد و انجمن هاي ترويج زبان و ادب فارسي و جغرافيا و برنامه­ ريزي روستايي شاخۀ خراسان رضوي، بر آن شدند تا با همکاري ادارات و نهادهاي مردمي و محلي همايش ملّي "ظرفيت هاي گردشگري و توسعه فردوس" را در روزهاي 23 و 24 اسفند ماه 1396 در شهر فردوس برگزار کنند. بدين وسيله از شما فرهيخته ارجمند دعوت مي شود در يکي از محورهاي تعيين شده، مقاله­ اي علمي براي همايش مرقوم و در فرصت مقرر براي ما ارسال فرماييد.

 

http://ft.um.ac.ir/