همايش ماليات بر ارزش افزوده
بانک مقالات


گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد با همکاري سازمان امور مالياتي کشور و ساير نهادهاي مرتبط کشوري و منطقه­اي و با مشارکت بخش خصوصي در نظر دارد « همايش ملي ماليات بر ارزش افزوده : فرصت­ها و چالش­ها » را به منظور بهره جستن از نظرات ارزشمند کارشناسان و فعالان در اين حوزه و همچنين کمک به اجماع ­سازي در تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده و با تاکيد بر محورهاي

· آثار ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي کلان اقتصادي

· جايگاه ماليات بر ارزش افزوده در بودجه دولت و سياستگذاري­ هاي مالي

· چالش ­هاي حقوقي- قانوني فراروي ماليات بر ارزش افزوده

· چالش­ هاي اقتصادي- اجرايي فراروي ماليات بر ارزش افزوده

· اصلاحات پيشنهادي و نظام­ هاي مالياتي جانشين ماليات بر ارزش افزوده

در تاريخ 13 و 14 دي ماه 1396 در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار نمايد.

 

http://vatconf.um.ac.ir/