همایش قطب داده های ترتیبی و فضایی
بانک مقالات

نشاني: مشهد، ميدان آزادي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم رياضي، گروه آمار، دبيرخانه قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي

شماره‌ تلفن و دور نگار: 8828605-0511

نشاني پست الکترونيکي: osdce@um.ac.ir

نشاني پايگاه اطلاعاتي: osdce.um.ac.ir

http://wosdce.um.ac.ir/