نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز
بانک مقالات


کنفرانس ساختمان سبز يک کنفرانس تخصصي است که رشته هاي عمران،معماري،برق و مکانيک را درگير خود نموده است .ساختمان سبز به ساختمان و محلي گفته مي شود که از لحاظ محيطي مسئول چرخاندن چرخه زندگي داخل خود است

دبیر همایش: دکتر قلعه نوي
محل برگزاري:مشهد- ميدان آزادي- دانشگاه فردوسي- دانشكده مهندسي

تماس با دبير خانه همايش:

مشهد، ميدان آزادي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي – دبيرخانه کنفرانس ساختمان سبز

كد پستي : 1111- 91775

تلفكس :                8790999-0511

http://gbc2013.um.ac.ir/

پست الكترونيك : gbc2013@engineer.com

تاریخ های مهم    

زمان برگزاري همايش                             آبان ماه 1392

زمان شروع ارسال مقالات و ثبت نام             15 خرداد ماه 1392

زمان پايان ارسال مقالات                          15 مرداد ماه 1392

زمان اعلام نتايج داوري مقالات                   31 شهريور ماه 1392