نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار در دانشگاه فردوسي مشهد – اردیبهشت 1392
بانک مقالات

 

امروزه ايزوتوپ هاي پايدار محیطی  (34S, 15N, 13C, 2H, 18O و ...) يكي از مهمترين فناوري ها هستند که در مطالعات مختلف علوم زمین، منابع آب، علوم زیست محیطی و پزشکی، باستان شناسی و حتی در مطالعات و اکتشافات منظومه شمسی كاربرد زيادي دارند.

در راستای پیش‌برد اهداف عالی علمی و صنعتی کشور و با توجه به نیاز به مطالعات بنیادی و کاربردی در زمینه ایزوتوپ های پایدار، مرکز تحقیقات آب های زیرزمینی (متاب) دانشگاه فردوسی مشهد مفتخر است که "نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار در علوم مختلف (علوم زمین، منابع آب، علوم زیست محیطی و علوم  پزشکی)" را در تاریخ  18 الی 19 اردیبهشت سال 1392 در دانشکده علوم برگزار نماید.

asi2013 poster

دبیر همایش: دكتر حسين محمدزاده
محل برگزاري:مشهد- ميدان آزادي- دانشگاه فردوسي- دانشکده علوم پايه

تماس با دبير خانه همايش:

مشهد، ميدان آزادي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم، گروه زمين شناسي، مرکز تحقيقات آبهاي زيرزميني (متآب)، کدپستي: 91775 -1436

تلفن تماس: 0511-8797275

ايميل کنفرانس:        asi2013@um.ac.ir

پايگاه اينترنتي: http://asi2013.um.ac.ir

زمان برگزاری:18-19 ارديبهشت 1392

تاریخ های مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات   23/11/1391 (11/02/2013)

تاريخ اعلام پذيرش مقالات    12/12/1391 (02/03/2013)

آخرين مهلت درخواست فضاي نمايشگاهي   12 اسفند ماه 1391

زمان برگزاري همايش   18-19 ارديبهشت 1392 (08-09 May 2013)