سمينار نظريه عملگرها و كاربردهاي آن
بانک مقالات

با کمال مسرت به استحضار علاقمندان مي‌رساند که دانشکده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد سومين سمينار نظريه عملگرها و کاربردهاي آن را

از 18 الي 19اسفند ماه 1395

 برگزار مي نمايد.

منزلگاه: http://ota3.um.ac.ir

پست الکترونيکي: ota3 (at) um.ac.ir

تلفن:38806207-051