همايش بين المللي مطالعات يگانشي جوندگان
بانک مقالات

مرکز پژوهشي جانورشناسي کاربردي و گروه زيست شناسي دانشگاه فردوسي مشهد با همکاري حوزه معاونت پژوهشي اين دانشگاه، موزه تاريخ طبيعي پاريس وابسته به دانشگاه سوربون فرانسه، مرکز تحقيقات بيماري هاي نوپديد و بازپديد انستيتو پاستور ايران، انجمن زيست شناسي ايران و تعدادي ديگر از مراکز آموزشي و پژوهشي کشور در نظر دارد "سومين همايش ملي و نخستين همايش بين المللي مطالعات يگانشي جوندگان" با تاکيد بر محورهاي آرايه شناسي، تبارشناسي، بوم شناسي، انگل شناسي و همه گير شناسي بيماري هاي منتقل شونده جوندگان را در بهمن ماه سال 1396 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار نمايد. لذا از کليه علاقمندان به مباحث مختلف مربوط به جوندگان دعوت مي شود تا خلاصه مقالات خود را به زبان فارسي و انگليسي حداکثر تا 10 آذر ماه 1396 از طريق سامانه همايش (http://RodentConf.um.ac.ir) ارسال فرمايند.