دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران
بانک مقالات


علاقه‌مندان به شركت در همايش مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر  با دبيرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمايند.

آدرس دبيرخانه دائمي كنفرانس: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي، گروه جغرافيا، دبيرخانه دومين کنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران.

شماره تلفن:  38805287-051

دورنگار:         38807060-051
سايت:         https://sncci.um.ac.ir                                                              

پست الکترونيک:       sncci@um.ac.ir