اولین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان
بانک مقالات

دبيرعلمی همایش: دکتر رضا پيشقدم

وب‌سايت همایش : http://llt.um.ac.ir 

llt poster

زمان برگزاری همایش : 9 و10 آبان ماه1391

 آخرين مهلت ارسال چکيده :1 خرداد 1391
 

اعلام نتايج داوري چکيده ها : 15 خرداد 1391

 
آخرين مهلت ارسال متن کامل مقالات : 1 مرداد 1391
 
تاريخ برگزاري همايش : 9 و 10 آبان 1391

برگزارکنندگان :
گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد

موضوعات همایش:

آموزش اجزاء و مهارت های زبان

ادبیات، روان شناسی و جامعه شناسی و ارتباط آنها با آموزش انگلیسی و فارسی

ارزشیابی زبان انگلیسی و فارسی