ششمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران پدافند غيرعامل
بانک مقالات


تجارب و شواهد ثبت شده در جنگ­هاي اعصار گذشته تاريخ بشري و قرن حاضر، نمونه هاي مستدل و انکار ناپذيري است که اهميت حياتي پديده دفاع غير عامل را آشکار و ثابت مي‌نمايد. از نگاه سنتي،تعريف پدافند غيرعامل، تنها در بهينه‌سازي در مقابل حملات دشمن خلاصه مي‌شد، اما امروزه مسائل و قلمروهاي گسترده اي را به خود اختصاص داده است.

iagc6 poster

دبیر همایش: دكتر هادي اعظمي
محل برگزاري: مشهد- ميدان آزادي- دانشگاه فردوسي- دانشکده علوم پايه

تماس با دبير خانه همايش: مشهد مقدس - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد- دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي

تلفن: 8764246-0511

شماره همراه دبيرخانه: 09356484409
وب سايت: iagc6.um.ac.ir

پست لكترونيك: iag6@um.ac.ir

زمان برگزاری:8 - 7 آبان 1392

تاریخ های مهم
تاريخ‌هاي مهم

مهلت ارسال مقالات

31 مرداد ماه 1392

اعلام نتايج داوري اصل مقالات

31 شهريورماه 1392

برگزاري كنگره

7 و 8 آبان ماه 1392