بيست و يکمين کنفرانس مهندسي برق ايران
بانک مقالات

با استعانت از پروردگار متعال، بيست و يکمين کنفرانس مهندسي برق ايران در جوار بارگاه ملکوتي حضرت علي ابن موسي الرضا (ع)، از تاريخ بيست و چهارم لغايت بيست و ششم ارديبهشت سال 1392 توسط دانشگاه فردوسي مشهد و کميته دايمي کنفرانس در دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد. کميته علمي کنفرانس از کليه پژوهشگران و متخصصان در رشته هاي مختلف مهندسي برق دعوت مي کند تا مقالات خود را که حاوي آخرين يافته هاي علمي در زمينه هاي موضوعي کنفرانس مي باشند را به دبيرخانه کنفرانس ارسال کنند.

زمينه هاي موضوعي کنفرانس:

الکترونيک، قدرت، کامپيوتر، کنترل، مخابرات و مهندسي پزشکي

همزمان با برگزاري کنفرانس، کارگاههاي آموزشي، سمينارهاي صنعتي، ميزگردهاي تخصصي و نمايشگاه صنعتي با حضور صاحبنظران دانشگاهي و صنعتي و سازمانهاي مرتبط در زمينه هاي موضوعي کنفرانس برگزار خواهند شد. از علاقمندان دعوت مي-شود تا پيشنهادهاي خود را درباره موارد فوق تا اول اسفند 1391 به دبيرخانه کنفرانس ارسال کنند. نظر به تاکيد کميته دايمي کنفرانس و همچنين ضرورت ارتباط بيشتر دانشگاه و صنعت، کميته برگزارکننده کنفرانس در اين دوره در نظر دارد توجه ويژه اي به بخش ارتباط با صنعت نمايد. به اين منظور، بخش خاصي به شناسايي و توسعه پژوهشهاي کاربردي اختصاص خواهد يافت. در اين راستا و به منظور حضور بيشتر صنعتگران و تشويق پژوهشهاي کاربردي، نشستهاي ويژه اي در کنار ساير نشستهاي کنفرانس به صنعت اختصاص داده خواهند شد. انتظار داريم متخصصين بخش صنعت و پژوهشگران پژوهشهاي کاربردي با مشارکت هرچه فعالتر خود، به پربارتر شدن هرچه بيشتر اين بخش کمک کنند.

ICEE2013 Mashhad WebSize

تاريخ هاي مهم

مهلت ارسال مقالات کامل: 11 آذر 1391

اعلام نتايج پذيرش مقالات: 1 اسفند 1391

مهلت ارسال مقالات نهايي: 25 اسفند 1391

زمان برگزاري همايش: 24 لغايت 26 ارديبهشت سال 1392

مشهد - ميدان آزادي -دانشگاه فردوسي مشهد - دانشکده مهندسي، گروه مهندسي برق

پست الکترونیک: icee2013@um.ac.ir

وب سایت همایش: icee2013.um.ac.ir