نوزدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران
بانک مقالات

با استعانت از درگاه احديّت، دانشگاه فردوسي مشهد با همکاري انجمن شيمي ايران نوزدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران را در روزهاي8لغايت 10 اسفند ماه1391در دانشکده علوم برگزار مي نمايد.

هدف از برگزاري اين گردهمايي علمي فرصتي ديگر براي ارائه آخرين دستاوردهاي علمي – پزوهشي در زمينه شيمي تجزيه و برقراري ارتباط بيشتر علمي بين پژوهشگران و همچنين نهادهاي دانشگاه و صنعت مي باشد. لذا دانشگاه فردوسي مشهد مشتاقانه پذيراي کليه اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران، متخصصين دانشگاهي، مراکز پژوهشي و صنايع شيميايي جهت شرکت در سمينار مي باشد.

آدرس وب سايت همايش: http://isac19.um.ac.irisac19 poster

دبیر همایش: دکتر علی سرفراز یزدی

زمان برگزاری: 8-10 اسفند ماه 91

تاریخ های مهم

شروع ثبت نام                            1 آبان ماه1391

شروع ارسال خلاصه مقالات       1 آبان ماه 1391

پايان ارسال خلاصه مقالات          20 آذر ماه 1391

پرداخت هزينه ها و رزرو محل اسكان       10 بهمن ماه1391

اعلام نتايج بررسي مقالات                   حد اكثر سه هفته قبل از شروع همايش