همایش ملی سیره و معارف معنوی
بانک مقالات

دبيرعلمی همایش:  آقای دکتر عباس جوارشکیان 

وب‌سايت همایش : http://1ncrlg.um.ac.ir 

برگزاري نخستين همايش ملي سيره و معارف رضوي در اردیبهشت 1391 در دانشگاه فردوسي مشهدبا توجه به جايگاه بنيادي و محوري سه مؤلفه عقلانيت، معنويت و عدالت در تمامي عرصه هاي فرهنگ و تمدن و حيات فردي و اجتماعي انسان، بويژه نقش تعيين كننده و بنيادين آنها در تحقق هويت اصيل و حقيقي انسان، پيشرفت و توسعه متوازن و همه جانبه، تعالي و تكامل جامعه اسلامي، نخستين همايش ملي سيره و معارف رضوي در بهمن 1390 با ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد با رويكرد به سه مؤلفه ياد شده و با اهداف زير برگزار مي گردد:
اهداف:
-تبيين هويت اسلامي عقلانيت،معنويت و عدالت بر پايه آموزه هاي ديني و معارف اهل بيت 1ncrlg-poster-تبيين نسبت ها و روابط متقابل عقلانيت و معنويت و عدالت
-ارائه شاخص ها و موازين عقلانيت و معنويت و عدالت با هدف نيل به الگوهاي پيشرفت و توسعه اسلامي – ايراني
-ارائه مباني نظري عقلانيت و معنويت و عدالت به منظور تئوري پردازي در حوزه علوم انساني و دانش ديني


محورهاي اصلي همايش:
تبيين نسبت و روابط متقابل عقلانيت، معنويت و عدالت در عرصه
الف) سيره و معارف رضوي
ب) آموزه هاي ديني و معارف اهل البيت
ج) انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي
د) علوم انساني و دانشهاي اسلامي
ه) مطالعات تطبيقي
و) پژوهشهاي ميداني

نشاني دبيرخانه همايش
مشهد – ميدان آزادي – پرديس دانشگاه فردوسي مشهد
مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه – تلفن 8836029
همراه 09155574055

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.