همایش عرفان شرق و گردشگری
بانک مقالات

ايران اسلامي، سرشار از جاذبه ­هاي گردشگري براي هموطنان ايراني ـ و البته گردشگران خارجي ـ است. از جملۀ آنها مي­توان به منطقۀ قومس (استان سمنان) اشاره کرد که مدفن سه تن از عرفاي بزرگ اسلامي، يعني بايزيد بسطامي، ابوالحسن خرقاني و علاءالدولۀ سمناني است، و به نوبۀ خود اين مي­تواند فرصتي براي رونق گردشگري خطۀ مذکور باشد. با نگاه فوق، توسعۀ گردشگري منطقۀ قومس تا حد زيادي وابسته به معرفي عرفاي مدفون در اين خطه، تحليل و نشر انديشه ­هاي عرفاني ايشان، و نيز بررسي راهکارهاي ديگر تسهيل جذب گردشگران اين حوزه است. در اين راستا، همايش عرفان شرق و توسعۀ گردشگري در نيمۀ دوم شهريور 1391 با همکاري سازمان ميراث فرهنگي استان سمنان و دانشگاه فردوسي مشهد، برگزار خواهد شد.

مشهد - ميدان آزادي -دانشگاه فردوسي مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

زمان برگزاري همايش: 29-30 شهريور ماه 1391

پست الکترونیک: erfaneshargh@um.ac.ir

وب سایت همایش: erfaneshargh.um.ac.ir