همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
سمينار نظريه عملگرها و كاربردهاي آن ۱۸ اسفند الی ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
سمينار نظريه عملگرها و كاربردهاي آن 8 March to 9 March 2017
مقالات
دومين كنفرانس حوادث و آسيب‌پذيري‌هاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (آپا 2) ۱۸ اسفند الی ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
2nd Conference on Cyberspace Security Incidents and Vulnerabilities (CSIV 2017) 8 March to 9 March 2017
مقالات
هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران ۱۷ اسفند الی ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران 7 March to 9 March 2017
مقالات
همايش ملي دولت پژوهي واکاوي هاي نظري کاربردي و آسيب شناسي ۱۰ اسفند الی ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
همايش ملي دولت پژوهي واکاوي هاي نظري کاربردي و آسيب شناسي 28 February to 28 February 2017
مقالات
اولين همايش ملي حسابرسي و نظارت مالي ايران ۲۷ بهمن الی ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
اولين همايش ملي حسابرسي و نظارت مالي ايران 15 February to 16 February 2017
مقالات
پنجمين سمينار آناليز هارمونيك و كاربردهاي آن ۲۹ دی الی ۳۰ دی ۱۳۹۵
پنجمين سمينار آناليز هارمونيك و كاربردهاي آن 18 January to 19 January 2017
مقالات
جشنواره دانشجويي دانشگاه عاري از دخانيات ۱۲ آبان الی ۱۲ آبان ۱۳۹۵
جشنواره دانشجويي دانشگاه عاري از دخانيات 2 November to 2 November 2016
مقالات
همايش زن و پايداري زيست محيطي در مناطق روستايي ۲۴ مهر الی ۲۴ مهر ۱۳۹۵
همايش زن و پايداري زيست محيطي در مناطق روستايي 15 October to 15 October 2016
مقالات
6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering ۲۲ مهر الی ۲۳ مهر ۱۳۹۵
6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering 13 October to 14 October 2016
مقالات
اولين همايش بين المللي زبان و ادبيات تطبيقي فارسي و فرانسه ۷ مهر الی ۸ مهر ۱۳۹۵
1er colloque international en litterature comparee 28 September to 29 September 2016
مقالات