همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
دومين کنفرانس ملي مديريت پروژه هاي ساخت ۱ اسفند الی ۹ آبان ۱۳۹۲
2nd national conference on construction projects managment 19 February to 31 October 2013
مقالات
همایش اتوماسیون صنعت برق ۲۵ بهمن الی ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
Conference of Automation of Electric Power Industry 13 February to 14 February 2013
مقالات
بيست و يکمين کنفرانس مهندسي برق ايران ۱ آذر الی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2013) 21 November to 16 May 2013
مقالات
نهمين سمينار جبر جابه جايي و مباحث مرتبط با آن ۱۷ آبان الی ۱۸ آبان ۱۳۹۱
9th Seminar on Commutative Algebra and Related Topics 7 November to 8 November 2012
مقالات
اولین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان ۹ آبان الی ۱۰ آبان ۱۳۹۱
The First Conference on Language Learning & Teaching: An Interdisciplinary Approach 30 October to 31 October 2012
مقالات
کنفرانس الکترونیکی بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش ۲۷ مهر الی ۲۸ مهر ۱۳۹۱
International eConference on Computer and Knowledge Engineering 18 October to 19 October 2012
مقالات
همایش عرفان شرق و گردشگری ۲۹ شهریور الی ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
همایش عرفان شرق و گردشگری 19 September to 20 September 2012
مقالات
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ۱۴ شهریور الی ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
3rd Iranian Agricultural Biotechnology Congress 4 September to 6 September 2012
مقالات
همایش قطب داده های ترتیبی و فضایی ۱۱ شهریور الی ۹ آذر ۱۳۷۸
همایش قطب داده های ترتیبی و فضایی 1 September to 30 November 1999
مقالات
همایش ملی سیره و معارف معنوی ۲۷ اردیبهشت الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
همایش ملی سیره و معارف معنوی 16 May to 17 May 2012
مقالات