همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
همایش جایگاه DNA barcoding در آرایه شناسی ۱۲ بهمن الی ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
همایش جایگاه DNA barcoding در آرایه شناسی 1 February to 1 February 2012
مقالات
اولین همایش کاربران سامانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد (سدف) ۱۲ دی الی ۱۲ دی ۱۳۹۰
The First Conference of SADAF Users 2 January to 2 January 2012
مقالات
اولین همایش جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی ۲۳ آذر الی ۲۴ آذر ۱۳۹۰
1st National conference on Geography and Rural development planning 14 December to 15 December 2011
مقالات
International Conference on Computer and Knowledge Engineering Innovations ۲۱ مهر الی ۲۲ مهر ۱۳۹۰
International Conference on Computer and Knowledge Engineering Innovations 13 October to 14 October 2011
مقالات
همایش ملی انار ۱۳ مهر الی ۱۴ مهر ۱۳۹۰
National Pomegranate Symposium 5 October to 6 October 2011
مقالات
اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران ۲۸ اردیبهشت الی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
The Proceedings of the First National Conference of Basic Evolution in Iran's Curriculum System 18 May to 19 May 2011
مقالات
نخستين همايش ملي نقد ادبي در ايران ۳ اسفند الی ۴ اسفند ۱۳۸۹
نخستين همايش ملي نقد ادبي در ايران 22 February to 23 February 2011
مقالات
همایش عدالت و سیاست ۲۱ آبان الی ۲۱ آبان ۱۳۸۹
Conference of Justice and politics 12 November to 12 November 2010
مقالات
سومین کنگره بیولوژی کاربردی ۱ آبان الی ۱۱ شهریور ۱۳۹۰
International Congress on Applied Biology 23 October to 2 September 2011
مقالات
شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ۲۳ شهریور الی ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران 14 September to 16 September 2010
مقالات