همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
هشتمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران ۶ اسفند الی ۸ اسفند ۱۳۸۱
8th CSI Annual Computer Conference 25 February to 27 February 2003
مقالات
دومين همايش رويکردهاي ميان‌رشته‌اي به آموزش زبان، ادبيات و مطالعات ترجمه ۲ فروردین الی ۲ فروردین ۷۸۶
2nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature and Translation Stud 22 March to 22 March 1407
مقالات
همايش ملي حقوق و نظام بانکي ۳۰ اسفند الی ۳۰ اسفند ۱۷۴
همايش ملي حقوق و نظام بانکي 20 March to 20 March 0796
مقالات
اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت ۳۰ اسفند الی ۳۰ اسفند ۱۵۴
First Conference Cognitive Sience in Education 20 March to 20 March 0776
مقالات
3th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2013) ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
3th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2013) 30 November to 30 November 1999
مقالات
كنگره سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
stem cells & regenerative medicine congress 30 November to 30 November 1999
مقالات
اولین همایش بین المللی صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندو دانتیستهای ایران ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
The 1st International Congress of Dental Traumatic Injuries" & "The 2nd Symposium of Iranian Association of Endodontists 30 November to 30 November 1999
مقالات