همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
همایش اقتصاد اسلامی و توسعه ۱۸ اردیبهشت الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷
Conference on Islamic Economic and Developement 7 May to 8 May 2008
مقالات
پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ايران ۲۴ بهمن الی ۲۵ بهمن ۱۳۸۶
The 15th Symposium of the Society of Crystallography and Mineralogy of IRAN 13 February to 14 February 2008
مقالات
ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ۸ آبان الی ۱۰ آبان ۱۳۸۶
6th Agricultural Economic Conference 30 October to 1 November 2007
مقالات
اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و سیستمهای هوشمند ۷ شهریور الی ۹ شهریور ۱۳۸۶
First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent systems 29 August to 31 August 2007
مقالات
پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۶ شهریور الی ۷ شهریور ۱۳۸۶
the 5th National conference on Agr. Machinery Eng .& Mechanization 28 August to 29 August 2007
مقالات
اولین همایش ملی حبوبات ۱۶ اسفند الی ۱۷ اسفند ۱۳۸۵
The 1st Iranaian Pulses Symposium 7 March to 8 March 2007
مقالات
همايش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن ۱۵ اسفند الی ۱۶ اسفند ۱۳۸۵
Conference on Globalization of Law and Application 6 March to 7 March 2007
مقالات
چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران ۲۵ بهمن الی ۲۶ بهمن ۱۳۸۵
4th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing 14 February to 15 February 2007
مقالات
شانزدهمين سمينار آناليز ریاضی و کاربردهاي آن ۱۵ بهمن الی ۱۶ بهمن ۱۳۸۵
16th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications (SMAA16) 4 February to 5 February 2007
مقالات
دومین همایش تکنولوژی و بیولوژی زعفران ۶ آبان الی ۸ آبان ۱۳۸۵
Second International Symposium on Saffron Biology and Technology 28 October to 30 October 2006
مقالات