همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
سومين كنگره علوم دامي ايران ۲۳ مهر الی ۲۴ مهر ۱۳۸۵
3rd National Iranian Congress on Animal Science 15 October to 16 October 2006
مقالات
چهارمین کنفرانس علوم باغبانی ۱۷ آبان الی ۱۹ آبان ۱۳۸۴
4th Conference on Horticultural Sciences 8 November to 10 November 2005
مقالات
دوازدهمین کنفرانس برق ایران ۲۲ اردیبهشت الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳
12th Iranian Conference on Electrical Engineering 11 May to 13 May 2004
مقالات
هشتمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران ۶ اسفند الی ۸ اسفند ۱۳۸۱
8th CSI Annual Computer Conference 25 February to 27 February 2003
مقالات
دومين همايش رويکردهاي ميان‌رشته‌اي به آموزش زبان، ادبيات و مطالعات ترجمه ۲ فروردین الی ۲ فروردین ۷۸۶
2nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature and Translation Stud 22 March to 22 March 1407
مقالات
همايش ملي حقوق و نظام بانکي ۲۹ اسفند الی ۲۹ اسفند ۱۷۴
همايش ملي حقوق و نظام بانکي 20 March to 20 March 0796
مقالات
اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت ۲۹ اسفند الی ۲۹ اسفند ۱۵۴
First Conference Cognitive Sience in Education 20 March to 20 March 0776
مقالات
3th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2013) ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
3th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2013) 30 November to 30 November 1999
مقالات
كنگره سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
stem cells & regenerative medicine congress 30 November to 30 November 1999
مقالات
اولین همایش بین المللی صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندو دانتیستهای ایران ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
The 1st International Congress of Dental Traumatic Injuries" & "The 2nd Symposium of Iranian Association of Endodontists 30 November to 30 November 1999
مقالات