همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
ششمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران ۲۷ بهمن الی ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
fcci2016 16 February to 17 February 2016
مقالات
سومین همايش ملی كنترل بيولوژيك در كشاورزي ومنابع طبيعي ۱۳ بهمن الی ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
3rd national meeting on biocontrol in agriculture and natural resources of iran 2 February to 3 February 2016
مقالات
چهارمين سمينار آناليز تابعي و كاربردهاي آن , دانشگاه فردوسي مشهد ۱۲ بهمن الی ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
The fourth Seminar on Functional Analysis and its Applications 1 February to 2 February 2016
مقالات
اولين همايش ملي برند در ورزش ۲۷ آبان الی ۲۸ آبان ۱۳۹۴
the 1th national conference on brand in sport 18 November to 19 November 2015
مقالات
همايش مسائل اجتماعي شهر مشهد ۲۷ آبان الی ۲۸ آبان ۱۳۹۴
ncspm1 18 November to 19 November 2015
مقالات
دوازدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران ۲۷ آبان الی ۲۸ آبان ۱۳۹۴
the 12th scientific student conference on materials and metallurgy engineering 18 November to 19 November 2015
مقالات
هفتمين کنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري با تاکيد بر راهبردهاي توسعه شهري ۲۰ آبان الی ۲۱ آبان ۱۳۹۴
upmc7 11 November to 12 November 2015
مقالات
5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering ۷ آبان الی ۸ آبان ۱۳۹۴
ICCKE 29 October to 30 October 2015
مقالات
كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها ۲۵ شهریور الی ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
The 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering 16 September to 17 September 2015
مقالات
همايش سالانه فيزيك ايران ۱ شهریور الی ۱ شهریور ۱۳۹۴
physics94 23 August to 23 August 2015
مقالات